Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

2010. június :: XIV. oldal
Húsz év és huszonhét kötet…, és már készül a huszonnyolcadik és a huszonkilencedik is. Elismerésre méltó termés! Jövőre pedig jubileumot is ülhetnek akár, hiszen elmondhatják: harminc lélekemelő kiadvánnyal >>>
2010. április-május :: VI. oldal
„A zene szeretetére nevelés tulajdonképp nem más, mint emberalakítás… A zenei nevelés már az anyaméhben kezdődik…” – mutatott rá Kodály Zoltán, a 20. század legnagyobb zenepedagógusa. Ehhez képest >>>
2010. március :: X. oldal
A 18. század egyik legjelentősebb költője volt a nagyesztergári születésű, Veszprémben, a ferencesek kriptájában eltemetett Ányos Pál, pálos rendi szerzetes, akinek nemrég látott napvilágot eddig kiadatlan >>>
2010. február :: X. oldal
Két éve egy Sepsiszentgyörgyön megrendezett néprajzi konferencia alkalmával hallottam egy temp­lomi szertartáson, a tanácskozás doyen­jének, Daczó Árpád Lukács atyának, az egykori csíksomlyói ferences páternek, a Babba >>>
2009. december - 2010. január :: IV. oldal
A Veszprém megyei Márkón több évtizedes álma valósult meg nemrég a helybéli híveknek. Méltóképpen visszaállíthatták a kommunista diktatúra idején meggyalázott, letarolt kálváriát, melyet a település határában lévő >>>
2009. december - 2010. január :: V. oldal
Veszprém nemcsak a királynék városa, ha­nem a kórusok városa is – szokták mondani. Az egyik legkedveltebb ezek sorában az elsősorban régi-zenei dallamok megszólaltatására vállalkozó Orlando Énekegyüttes. A kórus >>>
2009. november :: XII. oldal
„Titkos kert” – a mesésen hangzó szónak szinte misztikus csengése van. S aki még nem járt a Dunai házaspár különös hangulatú kertjében, Várpalotán, nem élhette át ott egyetlen koncert hangulatát sem, nem is >>>
2009. november :: XIII. oldal
„Veszprém város közelében,/ kis ligetes erdőcskében,/ édes-vizű forrás fakadt,/ s csörgedezik benn egy patak./ Sok őz oltja ott a szomját,/ keresve a patakocskát.Régen történt, úgy hírlik,/ a kútjárók mesélik:/ >>>
2009. október :: VIII. oldal
Dr. Gutheil Jenő (1887–1963) kanonok, káptalani levéltáros neve fogalommá vált a történész­társadalomban, amint szerteágazó munkássága is, mely­nek eredményeként ma már számos publikált tanulmánya amolyan alapműnek >>>
2009. július :: IV. oldal
„Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek, / Mert ő fogja kérni Fiát értetek. Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, / Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív…” – csendült a hálaadó ének a Veszprémi >>>
2009. június :: II. oldal
„A felszentelési szertartáson lélekben ott térdelt, ott borult le mellettem a feleségem is az oltár előtt, s a Mindenszentek litániája közben gondolatban az ő kezét fogtam, és szememmel őt kerestem elsőként, mikor rám adták >>>
2009. április-május :: X. oldal
Halimba a Veszprémi Főegyházmegye nevezetes települése. Magyarország egyik leggazdagabb gyógynövényes vidékén fekszik e kicsiny falu a Bakony és a Kisalföld találkozásánál, ahol megtalálhatók a hegyvidéket, a síkságot és a >>>
2009. március :: VI. oldal
Négy megye, valamint ősi püspökségeik példás összefogással készülnek az idén egy jeles évfordulóra, ezeréves múltjuk megünneplésére, melyhez kronológiai indíttatást egy Szent István király által 1009-ben kiadott oklevél >>>
2009. február :: VI. oldal
„Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,Nagyra törekvő nemes ifjúságnak.Hitre, tudásra, szép életre, jóraPéldaadója!...Légy a vezérünk!”Ekképp fordult tisztelgő himnuszával Sík Sándor >>>
2008. december - 2009. január :: IV. oldal
„Idvözlégy ez világnak jó MegváltójaNehezülteknek kívánsága,Ki körösztfára emeltetél,Két kezedön függesztetél!…Te szent véröd hullásáértAdok hálát könnyhullatva,Szent kezedet >>>
2008. november :: XII. oldal
Hogy kerül a veszprémi angolkisasszonyok intézetéről és az intézet területén ma működő keresztény általános iskoláról szóló riport mellé egy jezsuita imádsága? – mondhatnák, akik csak felületesen ismerik e női >>>
2008. október :: XIV. oldal
„A keresztények döntő feladata abban áll, hogy keressék, felismerjék és kövessék Isten akaratát minden dologban. A keresztény államférfi, Ausztriai Károly ezzel a kihívással mindennap szembesült. Az ő szemében a háború >>>
2008. augusztus-szeptember :: VI. oldal
„Jézusom, vezess engem a Te utadon!” – bizonyára zarándokok ezreinek lelkében visszhangzik majd ez a könyörgés a Kolontár–Devecser–Borszörcsök–Somló-hegy közötti útvonalon is a Veszprémi >>>
2008. július :: XII. oldal
,,Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált az Úr előtt. Íme, olyan gyermeket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanul sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével >>>
2008. június :: IV. oldal
Veszprémben a keleti kereszténység 1000 éves múltra tekinthet vissza. Itt, Veszprémvölgyben telepedtek le Géza fejedelem, illetve Szent István idején a bizánci rítust követő apácák, akik a hagyomány szerint a koronázó palástot is >>>
2008. május :: II. oldal
„Téged, Isten dicsérünk, / téged Úrnak ismérünk. / Téged, örök Atyaisten / mind egész föld áld és tisztel. // Téged minden szép angyalok / Kerubok és Szeráfkarok. / Egek és minden hatalmak / szüntelenül >>>
2008. március-április :: II. oldal
„Ha mindenedet is elveszítetted, de Krisztust őrizd meg magadnak, mert ha őt is elveszíted, semmivé válsz” – ez a bölcs és mély hitből fakadó, megszívlelendő keresztény útravaló olvasható a Veszprémi Érseki >>>
2008. február :: VI. oldal
„Elhallgatni és meghallgatni,mások szelíd szavára adni,tanácsot az Igéből kapni,Isten-csendjében megmaradni.”Füle Lajos verssorai sokat megsejtetnek abból, micsoda megnyugvást, >>>
2007. december - 2008. január :: II. oldal
„Szabad-e a bölcsőringatást bemutatni? – Igen…Örömet hirdetek néktek, mert ma született a ti üdvösségtek, Jézus Krisztus! Bölcsőcskével Mária, Mária, Te menj be előre.A lett dolgot lássátok, >>>
2007. november :: XII. oldal
„A szépség menti meg a világot” – mondta Dosztojevszkij, a nyomor, a szenvedés misztériumának krónikása a bűn és bűnhődés erkölcsi bugyraiban küszködő emberiségnek, tisztító erőt hirdetve a szépséggel, amely >>>
2007. október :: II. oldal
„Mivé lett volna – Istenem – e nép,ha el nem hívod első hercegét,ha tiszta ágban hajt a törzs továbbs nem jöttek volna törpék s mostohák?Bizánc, Velence nem a Tisza tája, >>>
2007. augusztus-szeptember :: IV. oldal
„Ez az út emlékeztet a keresztútra is, melynek kezdetén Jézus átöleli a keresztet, elfogadja az Atya akaratát. A házasság szintén egy szerető ölelésből indul. Ez az út is találkozásokból áll, gyermekekkel, siránkozókkal >>>
2007. július :: II. oldal
„Szabadba fiúk, a nap arca nevet,Itt pezsdül a friss, üde élet.Járjuk be a mezőt és a rengeteget,Szabadul a szabadban a lélek…” (Fiúk, fel a fejjel…)Az idézett >>>
2007. június :: VIII. oldal
Nem mindennapi eseménynek ad otthont ez év június 16-án a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templom, ahol Márfi Gyula veszprémi érsek boldog kötelességének tesz majd eleget, amikor is tíz állandó diakónust szentel fel. Valamennyien >>>
2007. április-május :: VI. oldal
„Szüzek, ifjak sirjatokMélyen szomorkodjatok,Keseregjen minden sziv,Aki Jézussához hiv.Nincsen abban irgalom,Hozzád buzgó fájdalom,Aki téged meg nem szán,Ó Jézus, a >>>
2007. március :: VI. oldal
Vigadj, szülő Pannónia,mert dicső a te fiad.Nincs az virtusának híjas az mennyben öröm riad. Sarjadván királyi vérbőlImre herceg földre jött. Idvessége égbe ért fölés Isten növelte >>>
2007. február :: X. oldal
„Magyarok Asszonya!Tekints elhagyatott birodalmadra:Nincs másban oltalmunk,Csak tebenned bízunkMi árva magyaraid:Szemléljed ügyünket, gyászos ügyünket,Ne hadd, hogy elnyomják magyar >>>
2006. december - 2007. január :: II. oldal
„Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet…” Bár hosszú évtizedeken át agyonhallgatták, elnémították Mindszenty József bíboros – korábban >>>
2006. november :: II. oldal
„Az öröm, a boldogság, az üdvösség nem közvetlenül az égből hullik alá, hanem az egyik személy ajándékozza meg vele a másikat” – boldog emlékű Nyíri Tamás atya fenti gondolatai jutottak az eszembe nemrég, amikor >>>
2006. október :: X. oldal
„Szentséges Szűz Márja, szép liliomszál,Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,Imádd Jézust értünk, akit te szültél.Szép liliomszál, szüzek virágja, >>>
2006. augusztus-szeptember :: IV. oldal
„Ádám, emlékszel? Ő kezdetben így szólongatott: »Hol vagy?«S te feleltél: »Elrejtőztem Előled,mert mezítelen vagyok.«»Ki mondta neked, hogy mezítelen vagy?«…»Az >>>
2006. július :: VIII. oldal
„Mit akar az Isten? Vajon feltesszük-e ezt a kérdést elégszer? Az ember legtöbbször csak azt hajtogatja: én ezt akarom, azt akarom… Legyetek szentek, mint az, aki titeket meghív – olvassuk a Szentírásban. A szentségre >>>
2006. június :: X. oldal
„A kis Szent Goretti Mária magyar mása. Élete – mely mindössze 24 év – a két világháború közti magyar katolikus lelkiség drága virága. Véres mártíriuma keresztes utunk jelképe. Hősi életáldozata jövőnk >>>
2006. április-május :: XIV. oldal
„Az igaz ember mindig bölcsességet mond, a balga azonban változik, mint a hold” – áll a Sirák Könyvéből való idézet (27,11.) a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola honlapjának az élén.Bizonyára nem >>>
2006. március :: IV. oldal
„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad” – mennyire igaza van Dosztojevszkijnek! S talán folytathatnánk is a gondolatot ekképp: s e fény előbb utóbb fellobbantja az >>>
2006. február :: XII. oldal
Adolph Kolping németországi katolikus pap 1849-ben Kölnben egy olyan magával ragadó szociális mozgalmat indított útjára, amelyhez mára a világ 54 >>>
2005. december - 2006. január :: VI. oldal
Ma a keresztényekre vár a feladat, hogy megszenteljék életpéldájukkal az elvallástalanodott társadalmat, a társadalom alapsejtjét jelentő családot, amely mára krízishelyzetbe került - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Kar A >>>
2005. november :: XVI. oldal
Igazodási pont – szemnek és szívnek „Elült a zaja hegytetőn.Harang >>>
2005. október :: IV. oldal
Zirc festői kisváros, a Bakony közepén, a Cuha-patak forrásvidékén fekszik, a Veszprémet Győrrel összekötő út mentén. Földrajzi fekvése, de közel 900 éves ciszterci >>>
2005. augusztus - szeptember :: XVI. oldal
Balatonalmádi a Balaton-felvidék egyik festői szépségű kisvárosa, barátságos üdülőfalu jellegét máig megőrizte. Történeti, egyházművészeti értékekben bővelkedik, irodalmi, képzőművészeti élete is mindig jelentős volt. >>>
2005. július :: II. oldal
Magyarország legelső, legrégebbi püspöksége a veszprémi, amelyet még Géza fejedelem alapított 996 és 1000 között. Középkori püspöki >>>

Fekete Gyöngyi
A családok szolgálatában

2005. május :: I. oldal
A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája és Lelki Egészség Szolgálata 2004 januárjában költözött az újonnan átadott és a dr. Márfi Gyula érsek atya által felszentelt helységeibe Devecserben, az egykori kórház >>>
2005. március - április :: XIV. oldal
Az ország legfiatalabb érseksége (1993-tól) egyúttal hazánk legrégibb egyházmegyéje, melyet már Géza fejedelem >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>