Cikkek listázása

Nagy sikerű tárlat a magyarországi kortárs ikonfestészetről

Ősi gyökerekből táplálkozva

Szerző: Farkas P. József

A Kecskeméti Képtárban a kortárs ikonfestészet legjobb alkotásaiból nyílt kiállítás a közelmúltban.
A kiállításon több mint hatvan művet állítottak ki. Az ikon szakrális tárgy, témája az őskép, az Isten. Az ikon az ősképet kívánja bemutatni az emberré lett Jézus Krisztus, illetve – az emberekből kiveszett istenképiséget önmagukban ismét előhívni képes szentek ábrázolása által. Az ikon tematikája tehát állandó, és ilyen a megjelenítés is. Az ikonográfiai típusok első darabjának létrejöttét a keleti hagyomány égi közreműködésnek tulajdonítja, ezen pedig ember nem változtathat.

Az ikonfestés a magyarországi katolikus közegben nem szokatlan, de nem is mindennapos tevékenység. Ezt a festői gyakorlatot nálunk a 17. századtól ide települt ortodox hitű nemzeti kisebbségek (ruszinok, szerbek, macedovlachok, görögök, románok és bolgárok) honosították meg. A jelenkori magyarországi ikonfestészet ennek a folytatása, és tükrözi is ennek a sajátosságait. A kiállított munkák ikonográfiájukban archaikus típusokat követnek. A művek technikájukban is hagyományosak, hiszen többségük az ikonfestés ősi eljárásával készült: fára, tojástemperával.

A kiállított tárgyak között számos ábrázolja Máriát a Gyermekkel. Ez természetes, hiszen az Isten Anyját tiszteljük legfőbb közbenjárónkként, és sűrűn is ábrázoljuk. Másrészt: a téma gyakori előfordulása a magyarországi hagyományokban gyökerezik. Eszünkbe juttatja a 18. század számtalan Mária-ikonját, melyek föltűnése a korabeli nyugati keresztény környezet Mária-kultuszának – a Patrona Hungariae-eszmének – tudható be.

A Mária-ikonok között sok a Passió Isten Anyja-típus. A típus erőteljes nyugati hatásra Krétán alakult ki, a görög és a latin mentalitást egyaránt hordozza. Nem véletlen tehát a népszerűsége régiónkban. Magyarország a keleti és a nyugati kereszténység metszésvonalán fekszik, a keleti keresztények itt döntően nyugati keresztény közegben élnek. Művészi ízlésükre hatással van a domináns nyugati környezet, ezért karolják föl azt a típust, amelyik már eleve magában rejt nyugatias elemeket.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>