Cikkek listázása

Pápai levél a kínaiakhoz

Egységre buzdító üzenet

Szerző: Bókay László

A Kínai Népköztársaság lakosságának száma 1,3 milliárd. Az országban százharmincnyolc katolikus egyházmegye található, melyet jelenleg száz püspök vezet. Bár Kína misszionálása már a 7. században elkezdődött, az országban élő katolikusok létszáma csak a 19-20. században kezdett jelentősen nőni. A Kínai Katolikus Egyházon belül komoly feszültség van, no nem hit és tanítás dolgában, hanem azért, mert az állam az utóbbi hatvan esztendőben folyamatosan bele kíván szólni a püspöki kinevezésekbe. Az államhatalom képviselői nem fogadják el, sőt üldözik a titokban szentelt püspököket, míg az általuk támogatott és felszentelt püspökök sok esetben a pápa apostoli tekintélyét vonják kétségbe.

Éppen ezért olvasták és elemezték sokan olyan nagy figyelemmel azt az ötvenkét oldalas, június 30-án megjelent pápai levelet, amelyet XVI. Benedek, amint címe is jelzi „a Kínai Népköztársaságban élő püspökökhöz, papokhoz, Istennek szentelt személyekhez és világi hívekhez” intézett.

A pápa a kínai egyházhoz intézi levelét, és elsődlegesen vallási témákkal foglalkozik, meghatározott kérdésekre válaszolva, amelyeket egy idő óta a kínai püspökök és papok a Szentszékhez intéznek. Tehát nem politikai dokumentum, és még kevésbé vádirat a kormányhatóságok ellen, bár nem hagyja figyelmen kívül azokat az ismert nehézségeket, amelyekkel az ottani Egyháznak naponta szembe kell néznie.

XVI. Benedek pápa levelében utal a több ezer éves kínai civilizációra, majd megállapítja, hogy az utóbbi időben az országban végbement gazdasági-társadalmi haladás az egész világ érdeklődését felkeltette. A modernség keresését azonban két egymással ellentétes jelenség kíséri. Egyrészt egyre nő az érdeklődés – főleg a fiatalok körében – a személy spirituális és természetfeletti dimenziója, a vallás, különösen a kereszténység iránt. Másrészt Kínában is érezteti hatását a materializmus, az élvezetek keresésének tendenciája, amely a nagyvárosokból terjed az ország belsejébe is.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>