Cikkek listázása

Felvidék

Boldogasszony és a boldog asszonyok

Szerző: Jakubecz Márta

Fotó: Vida József

Nyáron, mikor a naptárban sorban jelennek meg a Mária-ünnepek – Sarlósboldogasszony, Kármel-hegyi Boldogasszony, Havas Boldogasszony, Nagyboldogasszony –, az ember elgondolkodik, hogy vajon mi az, ami bennünket Máriához köt. Az egyik író azt mondja, hogy: „Engem nem a naptárbeli figyelmeztetés buzdít a Boldogasszony szeretetére, hanem a szívem” (Enzsöl Ellák: Szeretet-hittan). E szerző továbbá arról elmélkedik, hogy vajon miért is boldog Mária, ha egyszer annyi sok földi gyötrelem érte, s mik azok a tényezők, amik közrejátszanak Mária iránti szeretetünk és tiszteletünk kialakulásában.

Mária nyilvánvalóan azért boldog, mert célba ért – Isten közelében van. Ő azt az utat járta végig földi életben, amelyen át mi is az égi boldogságba juthatunk. Igenjei mögött a mély hit és a tökéletes Istenre hagyatkozás áll.

Nagyboldogasszony napján, e felemelő ünnepen, mikor Szent István-i módon arra kell kérnünk Mennyei Édesanyánkat, hogy vigyázzon népünkre, oltalmazza nemcsak az anyaországban élőket, hanem a határokon kívülre szakadt vagy a világban szétszóródott magyarokat is, tudatosítanunk kell az aranyigazságot, hogy Mária számunkra a földi élet „útjelző táblája”. Olyan tükör ő, amelybe beletekintve megláthatjuk önmagunkat, mert a személye erőteljes Krisztus-mutató, ami az önmagunkkal való szembenézésre motivál.

Belon Gellért ezt találóan így fogalmazza meg: „Aki látja azt, hogy a kegyelem milyen utolérhetetlen lelki fönséget és erkölcsi tisztaságot munkált ki a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűzben, az sohasem érezheti magát elég jónak, eléggé tökéletesnek ahhoz, hogy megálljon, hogy abbahagyja bensejének nemesítését, szándékainak tisztítását és lelkületének istenibbé tevését.”

Mindennapjaink Krisztus-mutatója

A Máriával való találkozásainkban – bármilyen kacskaringós úton jutunk is el hozzá – ez a nagyszerű, hogy „indikátorként” jelzi, milyen lelki szinten állunk a saját életünkben, s mennyire vagyunk képesek valóra váltani a szeretet parancsát.

Ám e finom „indikátor”, „mindennapjaink Krisztus-mutatója” azt is megvilágítja, hogy mennyire vagyunk boldogok földi küldetésünk megélése közben. (Hiszen nem szeretnénk savanyú arcú keresztényekké válni, kik nem tudnak szívből mosolyogni, mivel ez taszító, s ily módon nem is terjeszthetnénk hatékonyan az evangéliumot.)

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>