Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

2010. június :: 17. oldal
A tanévzáró ünnepélyen a bevégzett munka öröme járja át lelkünket. Lezárult egy fejezet, hogy majd a megérdemelt pihenés után szeptemberben megint „tiszta lappal” indulhassunk  az új tanév elébe, tanár és >>>

Jakubecz Márta
20 éves a Remény

2010. április-május :: 22. oldal
Jubilál a felvidéki Remény katolikus hetilap – 1990 áprilisában jelent meg először. E lap hétről hétre vigaszt nyújt, lélekben erősít és bíztat, mivel magából az „élő víz” forrásából merít. Csak az a nép >>>

Jakubecz Márta
A bűnbánat kikötőjében

2010. március :: 13. oldal
Nagyböjt van, az újrakezdéseink ideje, amikor „hajóinkat” a bűnbánat kikötőjébe kormányozzuk, hogy ott töltekezhessünk, gazdagodhassunk, lélekben erősödhessünk… Hisz kell egy hely, ahol önmagunkkal >>>
2010. február :: 22. oldal
Dr. Gyürki László atya, szentírástudós és -fordító neve, valamint művei nemcsak Magyarországon, de a Felvidéken is jól ismertek. Munkássága a szélesebb közvélemény számára szinte egybefonódik a „bibliai földrajz” >>>

Jakubecz Márta
Egyértelmű üzenet

2009. december - 2010. január :: 22. oldal
Az érsekújvári ferences közösség novemberben kitüntetést kapott a várostól – polgármesteri díjban részesült mindazért az elhivatott tevékenységért, amit az ifjúság erkölcsi nevelése terén tesz. A ferencesek 400 éve >>>

Jakubecz Márta
Önfeladás nélkül

2009. november :: 22. oldal
Négy éve alakult a Felvidéken a Pázmaneum Polgári Társulás a keresztény-nemzeti értékrend mellett elkötelezett papokból és világiakból, és az alapvető emberi értékeknek és a nemzeti identitásnak a keresztény erkölcs >>>

Jakubecz Márta
A papnak jelnek kell lennie

2009. október :: 20. oldal
A Papok Évében a Nagyszombati Főegyházmegye Mons. Róbert Bezák érsek részvételével konferenciát rendezett a papságról papok részére 2009. szeptember 7-én, a szent kassai vértanúk ünnepén a Galántai járásban található >>>
2009. augusztus-szeptember :: 22. oldal
Szentantal (Bacsfa, szlovákul Báč) a Nagyszombati kerület Dunaszerdahelyi járásában található település. 2001-ben 566 lakosából 355 magyar és 205 szlovák volt. Páduai Szent Antalnak szentelt ferences temploma 1660 és 1677 >>>

Jakubecz Márta
III. Magyar Katolikus Nap

2009. július :: 21. oldal
A felvidéki magyar katolikusok hetilapja, a Remény két évvel ezelőtt a mátyusföldi Nádszegen rendezte meg először a Magyar Katolikus Napot. Tavaly Ipolynyék adott otthont a rendezvénynek, s akkor már előesti programot is >>>

Jakubecz Márta
Kérjük az aratás Urát

2009. június :: 14. oldal
2009. május 3-án, Jó Pásztor vasárnapján rendezték meg a jubileumi, XX. Komáromi Imanapokat. Ennek szervezői a Jópásztor Alapítvány, a Pázmaneum Társulás és a Komáromi Plébániahivatal voltak. Farkas Zsolt atyát mint az egyik >>>
2009. április-május :: 26. oldal
Gyula atya a felvidéki katolikus magyarság körében közismert, nagy tiszteletnek örvendő személyiség. A Glória Társulat alapító tagjai közé tartozik és a Remény katolikus hetilap alapító főszerkesztője. Gyémántmiséjén túl >>>

Jakubecz Márta
Légy résen!

2009. február :: 14. oldal
– Szervezetük a szlovákiai magyar gyermekek és ifjúság valláserkölcsi magatartását, testi és szellemi képességét fejleszteni kívánó nevelést tűzte ki célul a cserkészet eszméinek szellemében. Ennek >>>
2008. december - 2009. január :: 22. oldal
Orosch János püspök atyát 1976-ban Pozsonyban szentelték pappá. Káplánként Komáromban szolgált, plébánosként Bussán, Ekecsen, Hodrusbányán, Ipolyviszken, Érsekújvárban, Pozsony-Főréven, Csúnyban és Párkányban. Püspökké >>>
2008. november :: 18. oldal
A Gábriel Polgári Társulást 2000 novemberében jegyezték be hivatalosan Szlovákiában, de egy lelkes kis társaság már sokkal korábban is szervezett ifjúsági találkozókat, műveltségi vetélkedőket, ifjúsági és gyermektáborokat >>>
2008. augusztus-szeptember :: 32. oldal
Az 1989-es ún. bársonyos forradalom és az azt követő társadalmi változások idején, a 90-es években lehetőség nyílt magán- és az egyházi iskolák létesítésére a Felvidéken. A rendszerváltás óta eltelt csaknem két évtized >>>
2008. július :: 22. oldal
A Kassai Főegyházmegye a Katolikus Egyház egyik latin rítusú főegyházmegyéje Szlovákiában. Területe 10 403 km² és 211 plébániája van. Érseki székesegyeháza a kassai Szent Erzsébet-dóm. A főegyházmegye védőszentje Szent >>>
2008. június :: 22. oldal
A felvidéki Házas Hétvége Mozgalomba mintegy 180 házaspár, 15 pap, 4 szerzetesnővér és 2 szerzetestestvér tartozik. Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök is elvégezte a hétvégét, nagyon pozitívan viszonyul hozzá, és >>>
2008. május :: 18. oldal
Szomorúan tapasztaljuk, hogy napjainkban vészesen terjed a házasságellenes felfogás. Egyre kevesebb kisgyermek születik, az iskolák tanulólétszáma szintén csökken. A meglévő családok esetében pedig sajnos szinte ritkaság számba >>>

Jakubecz Márta
Rejtett ragyogás

2008. március-április :: 24. oldal
Húsvét ünnepén „lepel nélkül” látjuk az Urat. A „perdöntő bizonyíték” a sírban marad, és mi magunk is födetlen arccal igyekszünk felismerni őt. Keressük arcát a feltámadási körmenetben, kutatjuk >>>

Jakubecz Márta
A szeretet immunrendszere

2008. február :: 11. oldal
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el a Betegek Világnapját, ami február 11-én, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésének napján van. Ilyenkor a jóérzésű emberek és a hívek azokra gondolnak, akik legmélyebb bensőjükben >>>
2007. december - 2008. január :: 22. oldal
Az előszobákba reményteljes szívvel lépünk. Tudjuk, hogy oda bejutni és ott tartózkodni csupán átmeneti állapotot jelent. Amíg levetjük a kabátunkat, megigazgatjuk ruhánkat és frizuránkat, megérkezik a házigazda, szívélyesen >>>
2007. november :: 17. oldal
November elején őszi hangulatban, halottainkért gyújtott gyertyák fénye mellett emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Katolikus hitünk szerint imáinkkal segíthetjük azokat, akik onnan, „túlról” mintha most hozzánk szólnának, >>>

Jakubecz Márta
A kalász üzenete

2007. július :: 23. oldal
A júliusi reggeleken, amikor a kertekben még ott csillognak a virágszirmokon a hajnal friss harmatcseppjei, és utánozhatatlan hangulatot varázsol eléd az ablakod alatti madárdal, megérzed, hogy ez a szépség egyszeri – ugyanígy már >>>
2007. június :: 19. oldal
Amikor az utolsó júniusi osztályfőnöki órámon majd az összes bizonyítvány gazdára talál, bizonyára eszembe jut megint – mint minden tanév végén –, hogy egy ideig nem találkozunk. A szokásos értékelésem megtartása >>>

Jakubecz Márta
Názáreti ámen

2007. április-május :: 11. oldal
Amikor anyák napja közeledik, a különféle hetilapok, magazinok egymással versengenek, hogy minél magasztosabb gondolatokat közöljenek az anyaság semmivel sem összehasonlítható állapotáról, az édesanyák földi küldetéséről. >>>
2007. március :: 2. oldal
A 2005-ben alapított Pázmaneum Polgári Társulás ma már a felvidéki magyarság egyik meghatározó katolikus szellemiségű szervezete. Rendezvényei hívők >>>

Mészáros Péter
Kivel tovább, Szlovákia?

2006. június :: 19. oldal
Mikor az országgyűlési választások kerülnek szóba, magyarországi barátaimnak mindig elmondom: könnyű nekik, hiszen négyévente csak egyetlen kampányidőszakot kell átvészelniük. Mennyivel rosszabb helyzetben vagyunk mi, határon >>>

Mészáros Péter
Főpásztori találkozó

2006. április-május :: 24. oldal
A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által meghirdetett jubileumi engesztelő imaév nemcsak Magyarországon keltett jelentős visszhangot. Eleget téve a felszólításnak, a Kárpát-medence minden magyarokból álló katolikus >>>
2006. március :: 16. oldal
A felvidéki magyarok nagy örömmel csatlakoztak az MKPK által meghirdetett nemzeti imaévhez. Tudatában vagyunk annak, hogy az imaév az egész nemzet lelki felemelkedését szolgálja, nem csupán az anyaországi magyarokét. Az ima átível a >>>
2006. február :: 12. oldal
A későbbi köztársasági elnök, Eduard Beneš már 1938-ban kijelentette: ha Csehszlovákia még egyszer életre kel, abban többé sem németnek, sem pedig magyarnak helye >>>
2005. július :: 7. oldal
A rendszerváltozás a katolikus hívek számára is új lehetőségeket hozott a vallásgyakorlás és a hitélet terén, hiszen az az elmúlt rendszerben >>>
2005. június :: 8. oldal
A felvidéki magyar katolikusok évről évre aggodalommal vegyes kíváncsisággal várják a papszentelések időszakát: vajon hány magyar újmisés kezdheti meg lelkipásztori szolgálatát? A Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegyében idén >>>
2005. június :: 9. oldal
Ágnes, I. Ottokár cseh király leánya 1205-ben született Prágában. Anyja, Konstancia révén, aki III. Béla király lánya volt, Árpád-házi vér is folyt az ereiben. Legenda szól arról, hogy édesanyja, mikor várandós volt vele, álmot >>>
2005. március - április :: 26. oldal
Rendíthetetlen, súlyos alakok. Mindenütt ott vannak…Fejünk fölé tornyosulnak, a fák lombjai >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>