Cikkek listázása

Ünnep

Ünnep

Szerző: Mácsai Kornélia

Árpád-házi Boldog Jolán

Az 1200-as évek elején született IV. Béla és Laszkarisz Mária gyermekeként Jolán, aki már kora gyermekkorától fogva szent életű nagynénje, Kinga mellett nevelkedhetett Krakkóban. 1256-ban ment feleségül a lengyel Jámbor Boleszlávhoz. 23 évig voltak házasok, ez alatt három gyermekük született. Jolán már a házasságban megélte az életszentséget: férjét Istentől kapott urának tekintette, tisztelte és mindenben támogatta őt. A boldog házasságnak Boleszláv  háborúban szerzett halálos sebe vetett véget. Ekkor Jolán visszatért Kingához, aki nemsokára szintén megözvegyült. A két asszony ekkor az ószandeci kolostorba vonult, majd Jolán Kinga halála után a férje által alapított gnieznói kolostorba költözött, melynek apátnője lett. Jolán egész életét a másokért való szolgálat, a rejtett szenvedések és alázata jellemezte. Krisztus többször is megjelent neki – a legenda szerint halála napját is előre tudatta vele. 1298. június 11-én halt meg Gnieznóban. XII. Leó pápa 1827-ben avatta boldoggá.

„Életünk és feltámadásunk”

Jézus szívét már a középkorban is nagy tisztelet övezte. Számos misztikus kapott küldetést arra, hogy ezt a tiszteletet elterjessze és a Jézus által elmondott ígéreteket megossza a hívekkel. Helftai Szent Gertrúd és Alacoque Szent Margit csupán két szent azok közül, akiket Isten kiválasztott a közvetítésre. A Jézus szíve-tisztelethez több ígéret is fűződik: a lustáknak buzgóságot, a szenvedőknek vigasztalást, a családoknak békességet, a papoknak erőt, a bűnösöknek irgalmat ad. Noha a hagyományok régiek, csupán 1856-ban terjesztette ki az egész Egyházra XI. Pius Jézus szívének tiszteletét. A ma is ismert litániát pedig XIII. Leó pápa hagyta jóvá 1899-ben. Minden első péntek, valamint egész június hónap Jézus szívének tiszteletére, engesztelésre és vezeklésre van szentelve. Ebben az évben június 11-re esik Jézus szívének ünnepe. Ezt a napot 2004-ben II. János Pál pápa a Papok Megszentelődésének Világnapjává tette – ezért idén különösen is fontos, hogy papjaink életszentségéért felajánljuk imáinkat és vezekléseinket.

Anglia szentje: Morus Tamás

Az államférfiak és jogászok védőszentje, Morus Tamás 1478-ban született Londonban. Kiváló humanista tudós volt, az angol jogalkotásban fontos szerepet játszott. Eleinte ügyvédként, majd politikusként működött, emellett jelentős irodalmi tevékenysége is: számos költeménye és Utópia című műve máig nagy hatással van az olvasókra. Kétszer nősült, első házasságából négy gyermeke született. Nemcsak műveivel, hanem nevelési gyakorlatával is messze megelőzte korát: mindhárom lányának kitűnő tudományos képzést biztosított. Mivel élete egybeesett VIII. Henrik uralkodásával, kikerülhetetlennek tűnt a királlyal való összetűzése. Tamás hű és buzgó katolikus volt, aki nem adta fel elveit és meggyőződését a király parancsára sem. Noha 1529-ben kancellárrá nevezte ki Henrik, ez sem akadályozta meg abban, hogy börtönbe zárassa, amikor Tamás nem volt hajlandó támogatni Henrik válását és az anglikán egyház kialakulását. Tamást végül kivégezték, ám élete nem múlt el nyomtalanul: 1935-ben avatták szentté.

Péter-Pál ünnepe

Az év során több alkalommal is ünnepeljük Péter és Pál apostolokat, így együtt június 29-én. Noha az életben nem mindig értettek egyet – amint azt megtudhatjuk az Apostolok Cselekedeteiből és a két apostol leveleiből is – az egyházi hagyományban már a kezdettől fogva egyaránt nagy tisztelet övezte őket. A hagyomány szerint egy napon, Kr. u. 67-ben végezték ki őket Rómában: Pétert fejjel lefelé keresztre feszítették, míg Pált római polgárként lefejezték. A két nagy apostol élete különösen is kifejezi Krisztus követését. Péter személyiségében egy heves, sokszor bizonytalankodó, kételkedő embert ismerünk meg, aki azonban képes felülemelkedni önmagán és olyan vezetője lesz a kialakuló Egyháznak, amely a mai napig példaértékű. Pál, a büszke római polgár szintén szenvedélyes, akaratos egyéniség. Ugyan soha nem találkozott Krisztussal, mégis, a személyes meghívás után nem habozott: teljes életét képes volt azonnal a korábban üldözött hit terjesztésére fordítani. A népi hagyomány több eseményt is köt ehhez a naphoz: ekkor kell megkezdeni az aratást, felvenni a napszámosokat, valamint a halászok is ekkor kezdik meg a hivatalos évi gyűlésüket.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>