Cikkek listázása

Tanév végi gondolatok

Ide jártak az ôrzôangyalok is

Szerző: Jakubecz Márta

A tanévzáró ünnepélyen a bevégzett munka öröme járja át lelkünket. Lezárult egy fejezet, hogy majd a megérdemelt pihenés után szeptemberben megint „tiszta lappal” indulhassunk  az új tanév elébe, tanár és diák egyaránt.

Nem múlhat el Péter-Pálkor a tedeum, az év végi hálaadás anélkül, hogy az ember el ne gondolkodna a pedagógusi hivatás szépségén, mibenlétén és egyedi mivoltán. Nincs tanév vége, hogy eszembe ne jutna egykori interjúalanyom különleges mondata. A köztiszteletben álló nyugdíjas tanítónővel még a kilencvenes évek elején annak apropóján készítettem beszélgetést, hogy a századik életévében járt, s egész pályafutását a gyermekek nevelésének szentelte. Pedagógusi munkájáról többek között ezt nyilatkozta: „Még az őrzőangyalok is figyeltek rám.” Megvallotta, hogy tanítás közben ő nemcsak a gyermekek jelenlé­tét érzékelte az osztályteremben, hanem úgy érezte: ugyanannyi őrangyal is ott tartózkodik, segítve őt a naponkénti törekvésében, a gyermekek jóra való okításában.

Az oktató-nevelői munka menete a tanév során valóban nagyon silány lenne, ha csupán információáramlásról beszélhetnénk! Az ifjúság lelki épülése elképzelhetetlen a sziklaszilárd alapokra való építkezés nélkül. Lelkek találkozása, mosolyok tánca – benső érési folyamatok zajlanak itt a tíz hónapon keresztül.

Ám tanévzárókor valami megdermed bennünk. Mintha hirtelen megállna ez a „lelki zajlás”. A ballagók eléneklik megszokott búcsúénekeiket, és a tarisznyájukba pakolva valamit elvisznek innen. A nevelésbe vetett igyekezetünk egy kis részecskéjét, a nevelő szívének tisztes darabját rejtik „lelki batyujuk” mélyére. Bizonyítványosztás után elhallgat a csengő, és mérhetetlenül nagy csend telepedik az iskolára…

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>