Cikkek listázása

Szimpózium és magyar–szlovák kerekasztal Szegeden

Húsz év után

Szerző: Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sajtószolgálat

A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rendezésében május 11-én tartották meg a „Húsz év után – Rendszerek változásai a régió társadalmában” című tudományos tanácskozást. A magyar és szlovák előadók a hit és a tudomány együttes megközelítéseivel járultak hozzá a társadalom fejlődését segítő válaszok megadásához.

A szimpóziumon elhangzott: sok mindent kell újragondolni társadalmunk jelenlegi állapotának megértéséhez, mely állapot a betegség. Jelenleg a társadalom minden korábban gondoltnál jóval mélyebb válságát éljük meg: válságot a gazdaságban, az intézményrendszerek működésében, válságot az emberi kapcsolatokban. Meg kell fogalmazni mindennek a legalapvetőbb okát, ami az ember énképének, Istenhez való viszonyának sérülésében jelentkezik. Ezeknek értelmében tárgyalták a nevelés minden szinten érvényesítendő szerepét, a pedagógia igazi tudományos művelésének lehetőségeit, és különösen is a felsőoktatás kiterjedt hatását a nemzeti oktatási-nevelési rendszerekre.

A szlovákiai katolikus felsőoktatás helyzetét Štefan Lenčíš kassai történész elemezte, Kozma Gábor rektor pedig a hazai nevelés felsőoktatási szerepére és az egyházi felsőoktatást ért támadásokra, a még előttünk álló rendszerváltásra hívta fel a figyelmet. Barna Gábor professzor a köztünk élt hitvallók példáját említve Bálint Sándorra emlékezett, akinek tudósi és emberi magatartása sokakat szólíthat fel követésre. Antal Zsolt, a Gerhardus Média Intézet vezetője a tájékozódás és tájékoztatás elmúlt húsz évét értékelve a káros jelenségekről és a megújítás szükségességéről szólt. Kun Miklós professzor az 1968-as „prágai tavasz” kapcsán a kelet-európai országok történelmének máig feltáratlan tényeit elemezte. Szigeti Andrea docens a család nélküli társadalom víziójáról tartott előadást az új Polgári Törvénykönyv családjogi rendelkezéseit tárgyalva.

Két előadó foglalkozott a magyar egészségügy utóbbi húsz évének kérdéseivel mint a társadalom jó működésének fontos mutatóival. Tringer László pszichiáter professzor a szolgálatból szolgáltatássá válás folyamatát és annak tragikus következményeit elemezte saját szakterületén és az egészségügy egészében egyaránt. Dux László, a Professzorok Batthyány Körének elnöke A magyar kórház – az orvoslás gyógyítása című előadásában az egészségügyi rendszer makro- és mikroszintű problémáit rendszerezte, a változtatás legkényszerítőbb okaira és lehetőségeire irányítva a figyelmet.

A szimpóziumot megelőző napon került sor a főiskolán a második magyar–szlovák felsőoktatási tudományos kerekasztalra, amelyen a Rózsahegyi Katolikus Egyetem kassai Teológiai Karának és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola hungaroszlovakológiai kutatócsoportjának kutatói tárgyaltak a nemzeti identitás kérdéseihez kapcsolódó történeti és oktatási témákat.

Referátumot tartott Štefan Lenčíš és Cyril Hišem kassai történész, valamint Käfer István kutatócsoport-vezető, Kozma Gábor rektor és Tóth Sándor János docens.

A felek részéről Anton Konečný dékán és Kozma Gábor rektor közös kutatási témákban és tudományos kiadványok megjelentetésében, valamint a következő kerekasztal témáiban állapodtak meg.

A férfi és a nő különbözősége, lehetőségek az egységre

A Szeged-Csanádi Egyházmegye idei tavaszi családnapját a Békés megyében fekvő, mintegy kétezer lelket számláló Kétsopronyban rendezték meg április 10-én. Idén is kiváló előadást és szép tanúságtételt hallhattak a résztvevők, melyet kiscsoportos beszélgetés követett.

Az előadó az országosan ismert katolikus lelkipásztor és mentálhigiénés szakember, Pál Ferenc atya volt, aki plébánosi lelkipásztori munkája mellett oktat a Semmelweis Egyetem doktori iskolájában is. „A férfi és a nő különbözősége, lehetőségek az egységre” című előadásában Feri atya sajátságos, rendkívül szellemes előadásmódjában, érzékletes példák láncolata segítségével mutatta be, hogy melyek a tudományos magyarázatok a férfi és a nő közötti különbözőségre. Mindezekről sok tapintattal és emberséggel beszélt, úgy, hogy egyik fél se negatívumként, hanem emberi mivoltunk sajátjaként fogja fel az elhangzottakat.

Egy példa: a férfiak agya rekeszesebb, ebből fakad, hogy egy végigdolgozott nap után szívesebben fordítanak időt gondolataik rendszerezésére, míg a nők gondolkodását a beszéd segíti. Ehhez hozzáadódik, hogy egy férfi egy nap hétezer karakternyit kommunikál, míg egy nő húszezret. Az ilyen helyzet a családban sok szeretettel és türelemmel kezelendő, és előnyös, ha egy nő kommunikációja nagy részét nap közben el tudja végezni. De különbözőképp működik az érzékelés is (látás, hallás, tapintás). A nők számottevő mértékben több arckifejezést tudtak leolvasni a gyermekek arcáról. Ennek és sok más férfi és női vonásnak az eredője az ősidőkre megy vissza, amikor a férfiak feladata a család ellátása és védelmezése volt, míg a nők az újszülött gyermeknek is gondját viselték. Pál Ferenc atya hangsúlyozta, hogy egy párkapcsolatban az, amit a másik fél hiányosságaiként vagy gyengesé-

geiként érzékelünk, legtöbbször csupán férfi vagy női mivoltunk normalitásához tartozik.

A XXII. Családnap tanúságtevője Noé Zoltán és felesége, Gabriella volt, akik 19 éve házasok és négy gyermekük van. Férfi és nő különbözőségének hétköznapjairól beszéltek. Az elfogadás folyamatának négy lépcsőjét az életükből vett példákkal szemléltették. 1. Mindkét félnek tudatosítania kell a különbözőség felett érzett fájdalmat. 2. El kell távolodni a tudatosított fájdalomtól, magasabb összefüggéseiben kell látni a „Miért vagy tőlem annyira különböző?” problémát. A 3. lépcső a meghallgatás, a különbözőségek megbeszélése. Végül pedig a 4. lépcsőben képesnek kell lenni felfedezni a különbözőségek jó oldalát, hiszen felszabadító azt tudni, hogy házaspár tagjai kiegészítik egymást.

A családnap természetesen nem nélkülözhette a szentmisét, az Eucharisztia közös ünneplését. A nap magvas gondolatainak füzérét színesítette a Horenka népdalkör szlovák és magyar népdalokból álló előadása. A gyermekek ezúttal is a játszóház révén kapcsolódtak be a családnap programjaiba.

K. Zs / B. K.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>