Cikkek listázása

Egyházközségi képviselő-testületi tagok első találkozója

Élő kövek, lelki ház

Szerző: Szarvas István

Fotó: Szarvas István

Egyházközségi képviselő-testületi tagok találkozóját tartották május elsején, munkás Szent József ünnepén az egri bazilikában. Az első alkalommal megtartott ilyen jellegű főegyházmegyei eseményre mintegy 2500 képviselő-testületi tag regisztrált 312 plébániáról és 330 filiális egyházközségből, amelyekben nemrég újították meg a képviselő-testületeket. Őket lelkipásztoraik és a hívek közül jó néhányan elkísérték. Az óriási érdeklődés miatt talán most először fordult elő a bazilika 180 éves történetében, hogy kicsinek bizonyult. Közel 300 résztvevő csak a székesegyház mellett kialakított külső helyszínen követhette nyomon a nap eseményeit.

A találkozó célja megerősödni Istenbe vetett hitünkben és Krisztus Egyházához való elkötelezettségünkben – fogalmazta meg Ternyák Csaba érsek. Ennek megfelelően került sor a különféle programokra. A délelőtt a regisztrációt követően zsolozsma imádsággal kezdődött, melyet a főpásztor vezetett. Ezt követően három tanítás, előadás következett az első Péter-levélből vett mottó jegyében: élő kövek, lelki ház.

Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora egyházképünk megújításának szükségességéről beszélt. Felidézte, hogy ma, főleg a világi emberek milyen módon gondolkodnak az Egyházról (nonprofit szervezet, csupán püspökök, papok gyülekezete stb.).

Hangsúlyozta, hogy a II. Vatikáni Zsinat után továbbra is tudatosítani kell a katolikus hívekben, hogy az Egyház mi vagyunk, akik megkeresztelkedtünk és hiszünk Jézus Krisztusban. Éppen ezért a keresztény ember, ha valóban az Egyház élő tagja, nem elégedhet meg azzal, hogy csak élvezi az Egyházhoz való tartozás áldásait, hanem kötelességének kell éreznie, hogy osztozzék az Egyház életében és gondjaiban.

Az Egyházról adott tanításában bemutatta, hogy az a Krisztus-hívők közössége, amely különbözik minden más közösségtől: „szent titkok hordozója, amelyek az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatából erednek”. A Biblia Egyházzal kapcsolatos képeit is felidézte előadásában, de hallhattuk azt is, mit jelent Isten újszövetségi népe. Végül a résztvevők lelkére kötötte: szeressük az Egyházat, ragaszkodjunk hűségesen az Egyházhoz, még akkor is, ha időnként találkozunk Egyházunkban bűnökkel és emberi gyarlóságokkal.

Linczenbold Levente teológiai tanár, polgári plébános a képviselő-testületi tagokról mint élő kövekről beszélt. A legutolsó egyházmegyei zsinat gondolatával mondott köszönetet mindazoknak, akik hűségesek maradtak Krisztushoz. Kiemelte, hogy most az egész egyházmegye lelki megújítása van a testületi tagokra bízva, de nem kell félni, mert Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében gyöngék.

A II. Vatikáni Zsinat új egyházképe alapján a testületi tagok szolgálatot vállalnak. Segítői, tanácsadói a plébánosnak, de nem felettes szerv, nem döntéshozók. „Hídverők” a pap és a hívek között. Fontos, hogy elkötelezett, az egyházközség életében tevékenyen részt vállaló emberekből álljon a testület, akik különféle területeken segíthetik a közösség életét, különösen világi dolgokban.

Csizmadia István teológiai tanár, mezőkövesdi plébános az Egyházról mint liturgikus közösségről beszélt. Kiemelte, hogy a liturgia nemcsak egy megrendezett szertartás, hanem Isten és ember találkozásának különleges alkalma. A liturgiában éljük meg, hogy Istenhez tartozunk.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>