Cikkek listázása

Apostoli látogatás Portugáliában

A pápa zarándokútja Fatimába

Szerző: B.L.

Nagy várakozás előzte meg XVI. Benedek pápa tizenötödik külföldi útját, mely ez alkalommal Portugáliába vezetett. Bár az ország tömegtájékoztatási eszközei a görögországi gazdasági-pénzügyi válság és annak esetleg Portugáliára is kiterjedő hatásairól szóltak, de emellett a pápalátogatásnak is nagy teret szenteltek.

XVI. Benedek olyan országba utazott, melyet több országhoz hasonlóan kikezdett az elvilágiasodás. A portugálok nyolcvan százaléka ugyan katolikusnak vallja magát, ennek ellenére csupán húsz százalékuk jár rendszeresen templomba. A válás és az abortusz legalizálása után a szocialista Socrates kormány igent mondott az azonos neműek házasságára is.

A pápalátogatás alkalmából a kormány egynapos munkaszüneti napot hirdetett a közalkalmazottaknak Lisszabonban, május 13-át pedig az egész országban ünneppé nyilvánították.

A Lisszabon felé tartó repülőgépen a pápa a kíséretében lévő újságírók kérdéseire válaszolt. Beszélt a szekularizáció és a hit kapcsolatáról, a gazdasági válság Európára gyakorolt hatásáról, valamint fatimai zarándoklatának jelentőségéről.

Amikor egy újságíró a szexuális visszaélésekről kérdezte, ő így válaszolt: Nem pusztán kívülről érik támadások a pápát és az Egyházat, hanem az Egyház szenvedése éppen belsejéből, az Egyházban lévő bűnökből fakad. Ezt mindig is tudtuk, de ma valóban rettenetes kép tárul elénk: a legnagyobb egyházüldözést nem a külső ellenség okozza, hanem az Egyház belsejében fellelhető bűnök. Az Egyháznak tehát nagy szüksége van arra, hogy ismét megtanulja a bűnbánatot, elfogadja a megtisztulást, megtanulja egyrészt a megbocsátást, másrészt az igazságosságot. A megbocsátás ugyanis nem helyettesítheti az igazságszolgáltatást.

Portugál földön mondott első beszédében XVI. Benedek külön szólt arról, hogy Portugália ebben az esztendőben ünnepli a köztársaság kikiáltásának századik évfordulóját. Mint mondta, ő a fatimai Szűz zarándokaként érkezett azzal az Istentől kapott megbízatással, hogy megerősítse a hitben testvéreit, akik zarándokútjukon az ég felé haladnak.

A pápa a lisszaboni apostoli nunciatúráról rövid pihenés után a Jeromosok kolostorába indult, ahol a bejáratnál a köztársasági elnök és felesége fogadta. A portugál és vatikáni himnuszt követően a pápa rövid látogatást tett a kolostorban. A ceremónia végén XVI. Benedek a Belémi Szűz Mária jelenleg üres, ősi templomában rövid imába merült az oltárra helyezett Oltáriszentség előtt. A kolostort elhagyva a Szentatya pápamobilon érkezett meg a közeli Belém Palotába, ahol udvariassági látogatáson fogadta a portugál államfő, majd magánmegbeszélésre vonultak vissza. Ezt követően a Szentatya visszatért a lisszaboni apostoli nunciatúrára, ahol zártkörű ebéden vett részt. Este a lisszaboni Terreiro do Paço téren szentmisét mutatott be. Az ünnepélyes szentmise előtt Lisszabon polgármestere átnyújtotta a portugál főváros kulcsait XVI. Benedek pápának. A portugál labdarúgó bajnokságot éppen vasárnap megnyert csapat, a Benfica kapitánya, Nuno Gomes pedig átadta a futballcsapat mezét, rajta „Bento 16”, azaz XVI. Benedek felirattal.

José da Cruz Policarpo bíboros, lisszaboni pátriárka köszöntő szavai után mintegy négyszáz pap koncelebrálásával, százhatvanezer hívő előtt mutatta be szentmiséjét XVI. Benedek pápa. Homíliája elején szólt azokról a portugál misszionáriusokról, akik az évszázadok során hirdették az Evangéliumot, így a világ öt kontinensén mindenütt vannak helyi egyházak, amelyek portugál missziók révén jöttek létre. A Szentatya hangsúlyozta, hogy ma is nagy szükség van a lelkes evangéliumi tanúságtételre. A pápa ezután felidézte a város szentjeit, közöttük Szent Vince vértanú diakónust, a patriarkátus fő védőszentjét. A pápa beszéde végén a fiatalokhoz szólt. Mint mondta: hirdessétek társaitoknak Krisztust, mondjátok meg nekik, hogy megéri Jézust követni. A szentáldozást követően a pápa felolvasta üzenetét, amelyet a Tejo folyó szemben lévő partján található Krisztus Király-kegyhely fennállásának 50. évfordulója alkalmából írt. A Szentatya az 1959-ben felavatott emlékművet példakép gyanánt állította az új nemzedékek elé. A kegyhely Krisztus Király szobrának karja átöleli egész Portugáliát, emlékeztetve a Keresztre, amelyen Jézus elnyerte a világegyetem békéjét. XVI. Benedek pápa szálláshelyén, az apostoli nunciatúrán pihenése előtt még köszöntötte és megáldotta az épület előtt nagy számban összegyűlt fiatalt, akik énekkel, imádságokkal köszöntötték őt.

Látogatásának második napján a kultúra jeles képviselőivel találkozott. Ennek során Manuel Clemente portói püspök, a püspöki konferencia kultúráért felelős bizottságának elnöke, majd Emanuel de Oliveira filmrendező köszöntötte a pápát. Délután a lisszaboni nemzetközi repülőtérről XVI. Benedek elindult Fatimába. A fatimai repülőtéren Antonio Augusto dos Santos Marto, a város püspöke, valamint a polgármester és a tartomány más polgári és katonai hatóságainak képviselői fogadták. A pápa a Jelenések-kápolnájához ment, ahol a szentély rektora, P. Virgilio do Nascimento Antunes fogadta. A Szentatya térdre borulva imádkozott a Szűz Mária-szobor előtt. A látogatás végén egy arannyal bevont ezüst rózsát ajándékozott a szentélynek. Ezután a pápa vesperást tartott a Szentháromság-templomban a helyi egyház papjaival, szerzeteseivel, szeminaristáival és diakónusaival, majd a Papság Éve alkalmából létrejött találkozón Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlotta az Egyház minden papját. A Szentatya a vesperáson arra buzdította az Egyház tagjait, hogy ismerjék fel: „Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy Máriával együtt és Máriához hasonlóan az Egyház alázatos és egyszerű jelei legyünk”. Este XVI. Benedek a fatimai Jelenések-kápolnájánál kétszázezer hívővel imádkozta el a rózsafüzért.

Másnap, a Fatimai Szűz liturgikus emléknapján a pápa fél millió hívő előtt mutatta be az ünnepélyes szentmisét a bazilika előtti hatalmas téren. Homíliájában hangsúlyozta: Mária felhívása a megtérésre és a bűnbánatra ma is rendkívül sürgető és időszerű. Reményünk Jézus irgalmas szeretetében van. Hangsúlyozta: Isten a legszomorúbb szívekben is felébresztheti a szeretet lángját. Mária anyai pártfogására bízta a papokat és az Istennek szentelt személyeket. Este a Szentháromság-templomban az ország szociális ellátásával foglalkozó katolikus és nem katolikus szervezetek képviselőivel találkozott. A pápa elismerését fejezte ki a jelenlévőknek, akik különféle intézetek keretei között segítik a szegényeket, a betegeket, a bebörtönzötteket, a magányosakat, a fogyatékkal élőket, a bevándorlókat és a munkanélkülieket. Azok a kezdeményezések, amelyek célja, hogy védelmezzék fogantatásától kezdve az élet alapvető értékeit, mint az egy férfi és egy nő közötti felbonthatatlan házasságon alapuló család, válaszolnak azokra a veszélyes kihívásokra, amelyek ma a közjót veszélyeztetik – mondta előttük a pápa. A találkozót követően a portugál püspököket fogadta XVI. Benedek.

Portugáliai látogatásának utolsó napján Fatimából az ország második legnagyobb városába, Portóban repült helikopteren a pápa. Az ott bemutatott szentmiséjén kiemelte, nem kényszerítjük a hitet senkire, csak felkínálhatjuk. Az Evangélium hirdetésében az Egyház ma új kihívások elé kerül, mert a misszió területe jelentősen kiszélesedett és nem meghatározható pusztán földrajzi szempontok alapján. A Keresztény Egyháznak ahhoz, hogy hűen betöltse az Úrtól kapott küldetését, saját útját kell követnie. Ez a szegénység, az engedelmesség, a szolgálat és önmagunk halálig való feláldozásának útja. Apostoli áldása előtt mindenkit jelképesen Krisztusban, reményünkben megölelve búcsúzott a szentmisére összegyűlt százhúszezer hívőtől.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>