Cikkek listázása

Anyák napja a papság évében

Íme a te fiad

Idén, a Papság Éve kapcsán sok szó esik a papi hivatás mibenlétéről, megújulásról és megőrzéséről. Együtt imádkozunk papjainkért és az új hivatásokért, ugyanakkor kevesebb szó esik arról, mekkora szerepe van a családi háttérnek egy pap életében. Anyák napja alkalmából Szabó Lászlónéval – akinek két fia közül az idősebb pap lett –, illetve Burbela Gergely verbita szerzetessel beszélgettünk arról, mit jelent az édesanya a papi szolgálatban.

– A fiaim kamaszok voltak, bár inkább még csak gyerekek, amikor meghalt az édesapjuk – meséli Szabó Lászlóné, Zsuzsa néni. – Sokat imádkoztam, hogy el ne kallódjanak, hiszen talán éppen azokban az években lett volna a legnagyobb szükségük egy példát adó férfira. Mindketten nagyszerű emberek lettek, és ezért hálát adok. Valójában én akkor, özvegyként bíztam őket Istenre, így mikor Péter arról kezdett beszélni: gondolkodik a papi hivatáson, nem éreztem úgy, hogy nekem most le kell mondanom róla Isten miatt. Hiszen már úgyis az övé volt.

Pap a családban

– Ugyanakkor papi pályára lépni mégsem teljesen ugyanaz, mint amikor valaki eldönti, hogy mi lesz a szakmája, tanár lesz-e vagy fűtésszerelő. Hiszen ez egy olyan hivatás, amelyik egyben a magánéleted is, ezért a családodat is mélyebben érinti – teszi hozzá Zsuzsa néni. – Minden édesanya szeretne hatással lenni a gyereke életére, akkor is, ha már felnőtt – én sem vagyok ezzel másként. A fiam azonban olyan útra lépett, amelyen nem lehetek mindig mellette. Meg kellett tanulnom, hogy amikor látom rajta, valami bántja, csak arra kérjem: annyit mondjon el, amennyit lehet.

Azt szokták mondani, mivel a pap nem nősülhet, nincs családja. De ez azért nem teljesen igaz, hiszen Péternek mindig lesz testvére, sógornője, édesanyja. Mi vagyunk a családja, és az a feladatunk, hogy szeressük őt. Se több, se kevesebb.

És bevallom, számomra ő elsősorban nem pap, hanem a fiam. Nem jutott volna eszembe például, hogy amikor újra férjhez mentem, ő eskessen minket. De azt hiszem, neki is furcsa lenne – bár szükséghelyzetben nyilván nem utasítaná el –, ha a testvére gyónni szeretne nála. Mi is megtapasztaljuk: senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Az égi édesanya mellett

– Péter egyszer azt mondta nekem, sokat tanul tőlem arról, milyen lehet szülőnek lenni. Tudom, hogy bensőséges kapcsolatot ápol Szűz Máriával, hiszen papként most már ő is az édesanyja. Mária az Istennel, én az emberekkel való kapcsolatában tudom őt segíteni. Így ketten – egy égi és egy földi anya – támogatjuk őt szolgálatában.

Nekem pedig a fiam által lett egy különleges feladatom: anyaként is fordulni a környezetemben élő papokhoz. Hiszen talán a szüleiktől messze kell hogy éljenek, esetleg már el is veszítették őket, de akkor is szükségük van valakire, aki rájuk mint saját gyermekükre tekint.

Tedd meg és légy hûséges

– Mindig azt éreztem, hogy bármilyen életpályára is lépek, édesanyám támogatni fog – emlékszik vissza Burbela Gergely, akinek édesanyja, Franciszka Lengyelországban él. – Nem tapasztaltam tőle semmilyen kényszert, hogy esetleg pap vagy házas ember legyek. Csak azt várta el, hogy Isten útján járjak, és ha egyszer választottam, hűséges legyek.

Édesanyám hetvennyolc éves, ma is dolgozik, varrónő. Olyan ember, aki tudja, mi a célja, és soha nem menekül a nehézségek elől. A sok szenvedés ellenére nincs benne önsajnálat. Van egy mondása: szeresd a keresztet – ugyanakkor állandóan mosolyog. Számára valóban fontos Isten, az életét nem az emberekre építi, egyedül Istenre. Ez kemény tanítás, de számomra nagyon sok erőt is adott.

Emlékszem, tizenkilenc évesen még nem volt egyértelmű, milyen pályára lépek. Volt egy párom, és édesanyám látta, hogy jó a kapcsolatunk. Egyszer örömmel megmutatta nekem, hogyha megnősülök, mi mindent fog nekem ajándékozni az életre. Ekkor szóltam neki, hogy pap akarok lenni. Azonnal elfogadta a döntésemet. Csak ennyit mondott: ez nem könnyű, de ha ezt választod, tedd meg és légy hűséges.


A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>