Cikkek listázása

Országos papi találkozók a Papok Évében

Hirdetni Krisztus végtelen szépségét

Szerző: Körössy László

Fotó: Mészáros Gábor

Esztergomban a Szent Adalbert Házban április 15-én a Papság Éve alkalmából országos papi találkozót tartanak, amelyre a határon túli magyar papokat is várják. Az egynapos találkozó előadója P. Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka. A programban szerepel szentmise, tanúságtételek, szentségimádás.

A Pápai Ház szónoka első idei nagyböjti prédikációjában a vatikáni Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában a Papság Évére való tekintettel hangsúlyozta: a pap feladata, hogy segítse testvéreit a kegyelem újdonságának megélésében. Értesse meg a hívekkel, hogy a kereszténység nem csupán egy tan, hanem egy Személy. Ne saját magát hirdesse, hanem Krisztus végtelen szépségét, a Szentlélek csodálatos dolgait, amelyek soha nem kényszerítően hatnak, hanem magukhoz vonzanak.

A mai ember számára éppen az jelent nehézséget, hogy elfogadja: üdvössége nem kizárólag saját magától függ. A kegyelem által üdvözülni annyit jelent, hogy elismerjük: függünk valakitől. Szent Bernát így magyarázza a sátán bűnét: inkább vállalta, hogy a legboldogtalanabb teremtmény legyen saját erejéből, semmint hogy a világ legboldogabb lénye más kegyelme révén. A kereszténység visszautasítása nyugati kultúránkban nem annyira az Egyház és a keresztények, hanem sokkal inkább a kegyelem visszautasítását jelenti – mondta Raniero Cantalamessa.

Országos papi találkozót szerveztek a közelmúltban Erdélyben, Temesváron is, ahol nagyváradi, a bukaresti, a gyulafehérvári, a iasi-i, a szeged-csanádi, a nagybecskereki és a temesvári római katolikus egyházmegyéből, valamint a lugosi, a máramarosi, a kolozsvár-szamosújvári, a nagyváradi és a gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus egyházmegyéből mintegy százötven lelkipásztor vett részt az előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és a műhelyfoglalkozásokon.

Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök a találkozón előadásában elmondta: Jézus nem azért választotta ki a Tizenkettőt, mert ők a legkiválóbbak, hanem mert a megszólítás, a kiválasztás által bennük tevékenykedik. Ezért mi is merjük és akarjuk szolgálni őt és népét. A meghíváskor mindig Isten a kezdeményező. Ő az, aki elsőként szeret, aki kiválaszt, aki meghív. „Olyan embereket választ ki, akik látszata szerény, de akiknek a szíve biztos” (vö. 1Sám 16,7).

„A meghívás szentségre szól. Nem funkciót, feladatot kapok, Isten arra hív, hogy szent legyek” – mondta a püspök, aki a papi közösségről is szólt beszédében. Ez a közösség erőt ad, hiszen úgy vagyunk együtt, mint Jézus körül a tanítványok. Fontos, hogy mélyen tiszteljük egymásban a papság szentségét.

Erőforrások a megpróbáltatások, a küzdelmek, a keresztek, mert bennük megtapasztalhatjuk Isten közelségét. A küzdelem nem az enyém – Krisztus küzd bennem, értem.

Még gyengeségeink, bűneink is lehetnek erőforrások, hiszen bennük a gyógyító és irgalmas Isten mutatkozik meg, aki megbocsát, felemel és új erőt ad.

A szolgálat öröméből is erőt meríthetünk: enyhíthetjük mások fájdalmát és osztozhatunk örömükben. Ugyanakkor örömet tudunk lelni egymás munkájában is.

A Papság Évének legutóbbi országos programja a hazánkban tanuló kispapok gyalogos zarándoklata volt Mátraverebély-Szentkútra. Zarándoklatukat és imádságaikat hazánkért ajánlották fel.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>