Cikkek listázása

Beszélgetés Th.Dr. Karaffa János PhD. atyával

Önfeladás nélkül

Szerző: Jakubecz Márta

Négy éve alakult a Felvidéken a Pázmaneum Polgári Társulás a keresztény-nemzeti értékrend mellett elkötelezett papokból és világiakból, és az alapvető emberi értékeknek és a nemzeti identitásnak a keresztény erkölcs szellemében való megerősítését tűzte ki céljául. Ennek az alapvető célnak az elérését Alapszabályában rögzítette a Társulás. Eszerint a Pázmaneum konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szervez a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújt ezen területeken, együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten a közös Európa keretében, vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat ad ki, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítse és közreműködjön hagyományainak megőrzésében, Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatja a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

– Az eltelt időszakban mennyire sikerült teljesíteni ezeket a terveket?

– Az eredeti célkitűzéseink fényében végezzük munkánkat. A Pázmaneum és a felvidéki magyar plébániák szervezésében a felvidéki magyar katoli­kusok 2005-től a keresztény magyarságért és Európáért imádkoztak a Felvidéki Imakilenced négy sorozatának keretében. Az Imakilenceden kívül emléknapokat is rendezett a Pázmaneum a magyar katolicizmus jeles személyiségei, többek között Prohászka Ottokár, Teleki Pál és Mindszenty József tiszteletére. A négy év alatt több kiadványt is megjelentetett a keresztény szervezet. Közülük is kiemelkedő a Regnum Marianum Kalendárium, amelyet hagyományteremtő szándékkal indítottak útjára a szerkesztők.

Társulásunk fellép a felvidéki magyar katolikus közösség érdekében. A 2008-as szlovákiai egyházmegyei átrendezés miatt aggódó magyar nemzetiségű katolikus hívek és lelkipásztoraik kezdeményezését felkarolva a Jópásztor Alapítvánnyal és a Mécs László Társulással közösen levélben reagált a Szlovák Püspökkari Konferencia által kihirdetett egyházmegyei felosztásra. A nyílt levelet először a Szlovák Püspökkari Konferenciának, a megyés püspököknek és az Apostoli Nunciatúrának küldtük meg. Később aláírásgyűjtésbe kezdtünk, aminek eredményeként huszonötezren csatlakoztak kéréseinkhez, amelyek közül a magyar nemzetiségű főpásztor kinevezése a legsürgősebb feladat. A nyílt levélre a Társulás megkapta a szlovák püspökök válaszát, mely szerint a magyar pasztoráció kérdését egyházmegyénként szük­séges megoldani. Számunkra örvendetes elmozdulás ebben a kérdésben leginkább a Nagyszombati Egyházmegyében következett be, ahol Orosch János püspök atya általános helynöki kinevezést kapott a magyar hívek pasztorációjának területén. A felvidéki magyarok pasztorációjával szlovákiai szinten megbízott püspök kinevezése azonban még várat magára.

– Mit tartanak erkölcsi és lelki értelemben a prioritásuknak?

– Társulásunk megkülönböztetett hangsúllyal vállalja fel a budapesti Pázmány Péter Alapítvány és a felvidéki Jópásztor Alapítvány hivatásgondozással kapcsolatos célkitűzéseit, és együttműködik az említett szervezetekkel azok megvalósításában. Szervezetünk továbbra is elkötelezett hivatástudattal próbálja szolgálni a felvidéki magyar közösséget. Kiemelt szerepet tulajdonítunk a hiteles és objektív tájékoztatásnak. Egyre több egyházi és civil szervezet keresi meg Társulásunkat, hogy meghívóikat, egyházi vagy világi rendezvényeikről szóló beszámolóikat, felhívásaikat tegyük közzé. Ennek érdekében szeptemberben Pázmaneum Hírlevelet indított Társulásunk. Ugyancsak honlapunkon található egy eseménynaptár is, amelyben a felvidéki katolikus és világi rendezvények időpontjait tüntettük fel. Szívügyünknek tartjuk a keresztény felnőttképzést is, ennek jegyében szerveztük meg a Regnum Marianum Akadémiát, amelynek előadásai lelki-szellemi feltöltődést kínálnak az érdeklődőknek. Igyekszünk – korra vagy végzettségre való tekintet nélkül – azok felé fordulni, akik mélyebben meg akarják ismerni a hitüket és hajlandók a keresztény értékrend képviseletére a mindennapi életben, hogy a társadalom kovásza lehessenek.

– Számos kiadványt is jegyeznek, ezek közül melyeket említené meg?

– A Pázmaneum a kalendáriumán kívül számos kiadványt adott ki a felvidéki magyar hívek számára. Ilyenek voltak: Felvidéki Kilenced, Marczell Mihály emlékfüzet, Kilenced Árpád-házi Szent Erzsébethez, Keresztút Marczell Mihály gondolatai alapján, Esterházy emlékfüzet, Lénár Károly atya – Krisztus bátor hitvallója. Jelenleg is előkészületben van egy kiadványunk, amely a Papok Évéhez kapcsolódóan jelenik majd meg.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>