Cikkek listázása

Kérdéseinkre válaszol: Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek

Isten Fia engem, egyszerű embert a testvérévé tett

Szerző: Körössy László

Fotó: Róka Lajos

Hitvalló embereket bemutató sorozatunkban egyházi-közéleti emberek személyiségének kevésbé ismert vonásait mutatjuk be. Ezúttal a Hit Pajzsa-díjas, vasmisés Szendi József nyugalmazott veszprémi érseknek tettük fel kérdéseinket.

– Mi jelent az Ön számára igazi örömet?

– Ha a tanítói szolgálatom eredményességét megtapasztalhatom köszönő szavakban, levelekben.

– Ön szerint mi az igazi irgalmasság lényege?

– Az őszinte és önzetlen, másoknak segíteni akaró jóságos lelkület, a minden ember felé megnyilvánuló jóakarat.

– Melyik az az erény, amelynek a jelenlé­tét a legszükségesebbnek tartja mai társadalmunkban?

– Éppen azt, amit az előbb említettem. A személy­válogatás nélküli jóindulatot, amely tettekben is kifejeződik, bizonyítva a szeretet valóságát.

– Mi az, amit a leginkább nagyra becsül a nőkben?

– A szolgálatkész anyai szeretetüket, lelkületüket. Meg lehet figyelni, ha az ember találkozik egy nővel, rögtön azt kérdezi: mit segíthetek? Férfiember a legritkább esetben kérdezi ezt. A nő magával a személlyel foglalkozik, valakinek teszi azt, amit tesz. Ha főz, vagy takarít, a férjének, a gyerekeinek dolgozik. Egy szerzetesnővért egyszer megkérdeztem, mit főzött, amíg távol volt a rendháztól, azt mondta, nem főztem, mert nem volt kinek főzni. Mennyi szeretet és segíteni akarás van egy zokni stoppolásban!

– Mi a legnagyobb kincs az Ön életében?

– Az, hogy katolikus pap lehetek.

– Mi az, amit másképpen tenne, ha még egyszer elkezdhetné az életét?

– Semmit se tennék másképpen. Érettségi után rögtön jelentkeztem a Székesfehérvári Egyházmegyébe teológusnak, és attól kezdve ment minden úgy, ahogy annak mennie kellett.

– Mit jelent az Ön számára a katolikussága?

– Azt, hogy Krisztus tanítását Szent Pál apostol példája nyomán törekszem helyesen megvalósítani. Írtam is egy könyvet Szent Pálról és a keresztény életről szóló tanításáról. Isten azért küldte el közénk az ő Fiát, hogy ne csak szavakban, hanem a példájával is tanítson minket: hogyan kell Isten gyermekeként és a többi ember testvéreként élnem.

– Ki a kedvenc női és férfi szentje és miért?

– Lisieux-i Szent Teréz és Szent Pál. Pál apostol megélte Krisztus titokzatos testének misztériumát, hiszen megtapasztalta, amikor Jézus megjelent neki a damaszkuszi kapu előtt. Akkor hangzott el a kérdés: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ezt mondta Jézus, pedig Saul a keresztény híveket üldözte, tehát Jézus azonosítja magát a benne hívő keresztényekkel. Íme a keresztény élet titokzatos lényege: az, hogy bennem Krisztus él. Számomra az élet: Krisztus – mondja Szent Pál, aki a dicsőségesen feltámadt Krisztusba vetett hitből, bizalomból és szeretetből élt. A keresztény élet lényege, hogy az Isten Fia engem, egyszerű embert a maga testvérévé tesz, és a Mennyei Atya gyermekévé. Ugyanezt élte Lisieux-i Szent Teréz is a szeretetet gyakorolva, megmutatva számunkra, hogy ebben a világban csak a szeretet az, amely az Úristen felé s a többi ember felé, mint testvért a testvér felé irányíthat. Teréz gyermeki önátadásával járta a „kis utat”, minden kis nehézséget és áldozatot ezért vállalt.

– Melyik a kedvenc evangéliumi részlete, imája?

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>