Cikkek listázása

Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepén

Boldog születésnapot, Asszonyunk, Szűz Mária

Szerző: Pósa László

Nagy- és Kisboldogasszony! Két boldog születésnap! Nagyboldogasszony ünnepének eseménye, a Szűzanya halála megszületés volt a mennyei életre. „Mária testestül-lelkestül fölvétetett a mennybe!” A halál kiköltözés a földi életből és elköltözés az égi életbe, ahogyan Szent Pál vallja: „Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal legyek, mert ez mindennél jobb lenne” (Fil 1,23). Mária még inkább vágyott elköltözni, hogy Fiával, Jézussal legyen, a megdicsőült Jézussal, aki „a Testnek, az Egyháznak a feje” (Kol 1, 18). Amikor meghalt és elköltözött Krisztushoz, akkor Krisztus anyjaként érkezett oda, a teljes Krisztusnak, Krisztus egész Testének, az Egyháznak anyjaként.

A Nagyboldogasszony halálának és mennybevételének napján megszületett a teljes anyaságra. Ott fönt a mennyben, ahova hazaérkezett, mindazoknak az anyja lett, akik „magukra öltötték Isten Fiának képmását” (vö. Róm 8,29). Ebben az átköltözésben, ebben a megszületésben érte el lénye egész teljességét, ebben valósult meg teljes mértékben és mindörökre az ő anyai hivatása. Ettől az órától kezdve Mária állandóan és tökéletesen anyaként él: anyja „elsőszülött fiának” (Lk 2, 7) és anyja mindazoknak, akiket Jézus kereszthalával Isten fiaivá tett és gyermekekként anyjának adott: „Asszony, íme a te fiad!” (Jn 19, 26). Ennek a boldog anyaságnak a megélésére született meg ő elszenderülése és mennybevitele napján.

A mennyei anyaságra való születése óta Mária minden korban kinyilvánítja anyaságát: különféle módokon megjelenik, és anyai gondoskodásával, nevelésével, tanításával gyermekeit Krisztushoz vezeti el, és életüket szüntelen önátadássá alakítja át. Egy példa erre a sok közül a Karmel hegyi Boldogasszony skapuláréjának története.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>