Cikkek listázása

Kérdéseinkre válaszol: Sztrilich Ágnes SSS

„Uram, Te tudod, hogy szeretlek Téged!”

Szerző: Körössy László

Fotó: Lambert Attila

Kereszténységüket a közéletben is nyíltan vállaló, hitvalló embereket bemutató sorozatunkban szeretnénk megmutatni néhány egyházi-közéleti ember személyiségének kevésbé ismert vonásait. Kérdéseinkre ezúttal Sztrilich Ágnes testvér, a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi elöljárója válaszolt.
– Mi jelent az Ön számára igazi örömet?

– A szemek és a szívek találkozásai az igazi örömök. Amikor észrevehetem az emberi jóság váratlan jeleit. Amikor mégis bevár valakit a buszsofőr, amikor egy nyeglének látszó fiatal átadja a helyét egy nehezen mozgó idősnek. Amikor csodálkozva tapasztalom, hogy az élet útját, értelmét keresgélő fiataloknak fontos a véleményem. Gyűjtögetem az öröm mézcseppjeit.

– Ön szerint mi az igazi irgalmasság lényege?

– Sokat jelentett számomra, amikor megtudtam, hogy a Biblia nyelvén az irgalmasság szó rokon az anyaméhvel. A magyar nyelvben pedig az ír, gyógyír cseng mögéje. Azaz életadó, gyógyító szeretettel venni körül a törékeny életet, hogy növekedhessen. A mai kegyetlen, farkastörvényű világban II. János Pálnak valóban prófétai cselekedete volt, amikor az új évezredet az irgalmasság ünnepével nyitotta meg. Sajátosan női, anyai feladat felmelengetni, gyógyító szeretettel venni körül az embert, hogy képes legyen a bocsánatkérésre, az újrakezdésre Istennel, önmagával és a környezetével.

– Melyik az az erény, amelynek jelenlétét a legszükségesebbnek tartja mai társadalmunkban?

– Az erény nem más, mint erő és jóság együttléte. A jóság erély nélkül puhány, az erő jóság nélkül kegyetlen. Az erény nem más, mint erősen, igazságban szeretni, értékelni, értékes választ adni, választani, dönteni, és hűségesnek maradni igen-igen és nem-nem szavainkhoz.

– Mi az, amit a leginkább nagyra becsül a férfiakban?

– Hálás vagyok az együttgondolkodásért, ez szinte szellemi élvezet, a gondolat újabb gondolatot ébreszt. Valamint azért, mert a véleménykülönbségek nem zavarják meg a barátságot.

– Ha önmagát jellemezné, mely tulajdonságait tartaná a legfontosabbnak?

– Azt hiszem, ősz hajam ellenére nagy-nagy kíváncsiság van bennem, tisztelet a másik ember iránt. Érdekel, hogyan érez, gondolkodik. Szeretem belülről megérteni a másik embert, szeretném megsejteni, hogyan látja őt az Isten.

– Mit tart a legnagyobb hibájának?

– Az előző kérdésre adott válaszomból fakad a nagy hibázási lehetőségem is, amikor azt találom hinni, hogy értem, ismerem a másikat, s ezért nem adok neki elég időt, hogy kiderüljön: ő másként gondolta, másként látja, másként szereti.

– Mi a legnagyobb kincs az Ön életében?

– A szerzetesi, a szociális testvéri hivatásom, a közösségem, s ahogyan az Úristen ezt magától értetődővé tette az elsőáldozásra készülő ötéves Ágiban: Mi végre vagyunk a világon? Hogy Istent megismerjük, másokkal is megismertessük, szeressük és másokkal is megszerettessük, szolgáljuk őt embertársainkban, és együtt jussunk a mennyországba.

– Mi az, amit másképpen tenne, ha még egyszer elkezdhetné az életét?

– Nem tudom. Azt hiszem, lényeges dolgokban ma is mindent úgy tennék, ahogy az megtörtént. Minden bizonnyal vannak szavak, amelyeket kár volt kimondanom, vagy éppen hiba volt magamban tartanom. Úgy vélem, a gondviselő Isten hordott szerető tenyerén: velem az élet csak úgy „történt”, én mindig csak észrevettem, hogy a bezáruló ajtó helyett nyílt egy ablak. A mulasztásaim az Úr irgalmára tanítanak, s hatvanon túl már most rácsodálkozhatom olykor a gondviselő Isten terveinek kirajzolódására a múlt eseményeiben, s hogy mit miért engedett megtörténni az életemben, életünkben.

– Mit jelent az Ön számára katolikussága?

– Nagy-nagy hálát az istenismeret biztonságáért, az Úrral való találkozás objektív, nem az én érzelmeimtől, gyarlóságaimtól függő lehetőségéért, a „Velünk az Isten” öröméért a szentségekben, és azért az egyetemességért is hálás vagyok, ami minden jót, szépet, igazat és szentet át tud ölelni, és meri a bűnt bűnnek nevezni. Mert van irgalom.

– Ki a kedvenc női és férfi szentje és miért?

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>