Cikkek listázása

Óriási érdeklődés kísérte a pápa amerikai apostoli látogatását

XVI. Benedek üzenete: „Krisztus a mi reményünk”

Szerző: VR

Fotó: MTI

„Nagy örömmel indultam el, ismerem ezt az országot, az egyház nagy életerejét a problémák ellenére. Örülök, hogy ebben a történelmi pillanatban találkozhatok az egyház és az ENSZ képviselőivel, ezzel a nagy néppel” – mondta XVI. Benedek az Amerikai Egyesült Államok felé vezető repülőútján, 2008. április 15-én, hatnapos amerikai apostoli útja kezdetén.
Az USA-ba második alkalommal látogatott katolikus egyházfő. XVI. Benedek pápának ez volt a nyolcadik külföldi útja, melynek két fő helyszíne Washington és New York volt. A látogatás programjai közül kiemelkedő jelentőségű az ENSZ közgyűlése előtt megtartott pápai beszéd és a Ground Zerón tett látogatás. XVI. Benedek április 20-án tért vissza a Vatikánba.
A pápa érkezésekor nem volt hivatalos ceremónia, de a szoká­sos protokolltól eltérően George Bush és felesége személyesen fogadta a Szentatyát, amire az elnök hivatalba lépése óta nem volt példa. A repülőtéren jelen volt többek között Francis George bíboros, az Egyesült Államok püspöki konferenciájának elnöke, Pietro Sambi érsek, apostoli nuncius és Donald Wuerl washingtoni érsek.

Pax tecum! – Béke veled! – ezekkel a szavakkal köszöntötte a pápát George Bush amerikai elnök. Utalt rá, hogy április 16. a Szentatya születésnapja, amelyet az emberek általában baráti körben ünnepelnek. Az egész amerikai nemzet meghatottan fogadta és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a pápa úgy döntött, ezt a napot körükben tölti – folytatta beszédét az elnök, aki arról biztosította a Szentatyát, hogy az ország lakóinak szíve nyitva áll XVI. Benedek reménységről szóló üzenetének befogadására.

Másnap reggel a Szentatya a Fehér Házba érkezett, ahol George W. Bush elnökkel találkozott. Jelen voltak az ország politikai és polgári hatóságainak képviselői, a bíborosok és a püspöki konferencia elnöksége, valamint 9000 meghívott, közöttük a Kolumbusz Lovagrend tagjai és számos cserkész, akikkel a pápa meghallgathatta Kathleen Battle szoprán énekes előadásában a Miatyánk megzenésített formáját.

A fogadás 21 ágyúlövéssel kezdődött, majd katonai tiszteletadás következett. Bush elnök köszöntő szavai után a Fehér Ház parkjában Benedek pápa az egész amerikai nemzethez szólt. Kiemelte, hogy utazása egybeesik a helyi egyház egyik fontos eseményével: kétszáz éve kapta meg a metropolita érseki rangot az államok első egyházmegyéje, Baltimore; valamint ekkor alapították New York, Boston, Philadelphia és Louisville székhelyeket. „Barátként jövök az USA-ba, mint az evangélium hirdetője, aki nagyra értékeli ezt a hatalmas pluralista társadalmat” – mondta a Szentatya, majd reményét fejezte ki, hogy itt tartózkodása megújulás és remény forrása lesz majd az Amerikai Egyesült Államok egyháza számára.

A köszöntés után George Bush és XVI. Benedek az Ovális Terembe vonult vissza magánmegbeszélésre. Ezzel párhuzamosan a Kabinet Teremben került sor az amerikai külügyminiszter, Condoleezza Rice és Tarcisio Bertone bíboros államtitkár közötti találkozóra.

Az amerikai fõpásztorokkal a nemzeti kegyhelyen

XVI. Benedek pápa szerdán délután találkozott a washingtoni Szeplőtelen Fogantatásról elnevezett nemzeti kegyhelyen az amerikai főpásztorokkal, akikkel együtt imádkozta el a vesperást. Ebből az alkalomból beszédet intézett hozzájuk, amelyben szólt Amerika, e „nagy hitű ország” fény- és árnyoldalairól, a szekularizációról, ahol nagylelkűség és a materializmus együtt él.

Szeplőtelen Szűz Máriát IX. Piusz pápa 170 éve nyilvánította az Egyesült Államok védőszentjévé. Ez a kegyhely számos alkalommal volt a kölcsönös nagylelkűség színtere az USA és a Szentszék között. XVI. Benedek utalt azokra, akik az amerikai egyházban a jót és a szolidaritást választják, arra a csöndes többségre, akik gondolnak a szegényekre, támogatják a plébániákat, a kórházakat, az iskolákat. Emlékeztetett a szeptember 11-e, a Katrina hurrikán és az ázsiai szökőár után nyújtott segítségre is.

Benedek pápa itt szólt a szégyenletes szexuális visszaélésekről: „Sokan beszéltek közületek nekem arról a hatalmas fájdalomról, amelyet közösségeitek szenvedtek el, amikor az egyházi emberek elárulták papi kötelességeiket és feladataikat egy ilyen súlyosan erkölcstelen tettel – fordult az amerikai püspökökhöz a Szentatya. – Nagyon helyesen az áldozatok megértése és támogatása volt az elsődleges célotok: ez a felelősségetek Istentől jön, hogy mint lelkipásztorok bekötözzétek a sebeket, amelyeket a bizalom megsértése okozott. A ti felelősségetek, hogy elősegítsétek a gyógyulást, a kiengesztelődést, és szeretetteljes odafigyeléssel forduljatok a súlyosan megkárosított személyekhez.”

A pápa később a washingtoni apostoli nunciatúra kápolnájában találkozott a szexuális visszaélések néhány áldozatával. A kis csoport tagjai együtt imádkoztak a Szentatyával. A pápa meghallgatta mondanivalójukat, majd a remény szavaival fordult hozzájuk és imáiról biztosította őket. Bocsánatot kért a papok által elkövetett szexuális bűnökért, ami mélyen megérintette valamennyiüket.

Szentmise a washingtoni nemzeti stadionban

Csütörtökön reggel a washingtoni nemzeti stadionban 50 ezer hívő fogadta nagy tapssal és örömrivalgással XVI. Benedek pápát. Donald Wuerl washingtoni érsek köszöntő szavai után a pápa 10 órakor kezdte meg a Szentléleknek szentelt szentmise bemutatását, amely elsősorban a Washingtoni Főegyházmegye híveinek szólt. A szertartáson a város érseke és Tarcisio Bertone bíboros államtitkár, valamint 14 bíboros, 250 püspök és 1300 pap koncelebrált. Négy kórus összesen 570 tagjának éneke járult hozzá a szentmise emelkedettségéhez. Az énekesek között volt Denyce Graves szoprán és Placido Domingo tenor is, aki az amerikai főváros operájának főigazgatója.

A szertartás végén XVI. Benedek megáldotta a Virginia állambeli Arlington Egyházmegyében felépítendő, Nagy II. János Pálról elnevezett katolikus iskola alapkövét és oltárát, valamint a kaliforniai Santa Paula település Aquinói Szent Tamás Főiskolája új kápolnájának alapkövét.

Találkozás a katolikus egyetemek képviselõivel

Második washingtoni napjának délutánján a pápa találkozott a katolikus egyetemi világ képviselőivel. Az Amerikai Katolikus Egyetemet 1887-ben létesítették az ország püspökei. Jelenleg 6000 hallgatója van, akik mintegy 80 szakon szerezhetnek diplomát. Ez az egyetlen katolikus egyetem az Egyesült Államokban, ahol egyházjogi, filozófiai és teológiai diplomát lehet szerezni. Az egyetemen a washingtoni érsek, a rektor és az egyetemi tanács püspök-elnöke fogadta a Szentatyát. A találkozóra 235 katolikus egyetem és főiskola rektora, 195 egyházmegyei oktatási felelős, egyetemi oktatók és hallgatók, összesen mintegy hatszázan ember gyűlt össze. A Szentatya nagy örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Catholic University of America professzoraival és oktatóival – akiket „a bölcsesség hordozóinak” nevezett –, és velük együtt eltűnődhet a katolikus oktatás-nevelés természetéről és identitásáról.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>