Cikkek listázása

Szent István királyra emlékezünk

Történeti István-eseményünk új olvasata

Szerző: Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát

Fotó: Varga Mátyás

„Nem múló fénnyel ülj, magyar, ünnepet! István, Királyok éke, te oly erős pajzsot adtál e népnek: krisztusi szent hitet. Járj közben értünk Istenünknél, védelmezz, ó szent király, imáddal!”
Zsolozsmánk himnuszának örömtől ujjongó soraival köszöntöm Kedves Olvasóimat, akik most augusztusban első Szent Királyunk ünnepére készülnek. Teszem ezt Pannónia Szent Hegyéről, Szent Márton monostorából, melynek alapjait ő rakatta le.
Amikor a magyarok Szent István királyunkra emlékeznek, ezt az emlékezést többnyire szép, ősi szövegek segítségével teszik. Felidézzük mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Írást. Tudnunk kell, hogy ezek egyike sincs semmilyen történeti kapcsolatban Szent István királyunkkal. Olyan ősi és szent szövegek ezek, amelyek illenek a mi magyar 11. századi történeti „István-eseményünkre”. Ezekkel a szövegekkel mondjuk el Szent István szándékát, sőt a biblikus szövegekhez igazodó legendák is ennek a gondolatnak a folytatásai.

A keresztény hit felvételével István biztos jövőt és még inkább egy gyors európai beilleszkedést kívánt elérni. Nehéz lenne Jézus hasonlatánál jobbat találni, mint a sziklára építkező bölcs ember tettét szemben az ostoba emberével, aki homokra építette házát. Az ószövetségi királyszövegekből megrajzoljuk a 11. századi magyar eseményeket, illetve azok eszményi értelmezését adjuk. Istvánról beszélünk, aki maga is hisz Jézus Krisztusban, követi is őt és népét is erre vezeti. Állama és az Egyház Krisztus ügyét képviseli. Sőt az állam az Egyházat – anyagi tekintetben is – támogatja. Krisztus Evangéliuma mintegy felső segítséggel, de nem az égből, hanem a királyi hatalom magasságából és támogatásával árad a magyar nép szívébe. Minden erő abba az irányba hat, hogy a nép katolikus keresztény hitre jusson és üdvözüljön. Ezek a gondolatok meghatározzák a mai keresztények, azaz a mi gondolkodásunkat.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>