Cikkek listázása

Magyar Sydney (Eger, 2008. július 17-20.)

Ti vagytok Egyházunk jövője!

Szerző: Szarvas István, MK

Fotó: Balogh Ferenc

Az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsekkel együtt ünnepelték az Eucharisztiát a Magyar Sydney résztvevői a rendezvény első napján. A délutáni órákban még sokan úton voltak Egerbe, a sydney-i ifjúsági világtalálkozóval párhuzamosan megszervezett országos ifjúsági találkozóra, de a találkozó nyitó szentmiséjére az addigra megérkezett 1200 fiatal már megtöltötte a főszékesegyházat.

A szentmise elején Ternyák Csaba érsek megköszönte, hogy a fiatalok elfogadták a magyar püspökök meghívását a Magyar Sydney-re, amelyet azért szerveztek, hogy a magyar fiatalok is részesülhessenek a világtalálkozó élményében. Külön szólt a határon túlról érkezett fiatalokhoz: „Egerbe, a Magyar Sydney-re nem külföldre jöttetek, ti itt otthon vagytok. Isten hozott benneteket!”

A találkozóra Gabriele Caccia asszesszor aláírásával a Szentatya is üzenetet küldött.

Szentbeszédét Ternyák Csaba érsek az Ifjúsági Világtalálkozó tematikájának középpontjában álló személy, a Szentlélek alakjára építette. Ez volt a sydney-i világtalálkozó tematikájával összhangban kialakított, három alkalomból álló katekézissorozat első része.

A Találkozás Ünnepe

A szentmise után a Körcsarnokhoz visszatérve, színes program, a Találkozás Ünnepe várta a fiatalokat. A Chemin Neuf közösség által vezetett énekes, zenés, vidám hangulatú estén Ternyák Csaba érsek is végig részt vett. „Sportos hangulat van, hiszen ez egy sportcsarnok. És mi mindannyian futunk, de el nem hervadó babérokért” – köszöntötte az érsek a fiatalokat. A résztvevőket az egri polgármester, Habis László is üdvözölte.

Az est során a fiatalok egy videoösszeállítást is megtekinthettek a Szentatya sydney-i megérkezéséről és az ifjúsághoz intézett beszédéről. Ezután tanúságtételek hangzottak el, majd Ternyák Csaba szentségimádásra hívta a fiatalokat.

Július 18-án, péntek délelőtt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartotta a Magyar Sydney második katekézisét, amelynek fő gondolata ez volt: „Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: (…) mindannyiunkat egy Lélek itatott át” (1Kor 12,13).

A katekézis elmélyítésére számos műhelyfoglalkozás szolgált a Körcsarnok mellett és a város több helyszínén. Az érdeklődők beszélgethettek Bábel Balázs érsekkel, Kerényi Lajos atyával, valamint számos kiscsoportos foglalkozás, zenei fakultációk, bibliodráma, közösségek és mozgalmak tapasztalatmegosztása várta a fiatalokat. A nap programja déli 12-kor szentmisével folytatódott, amelyet Beer Miklós váci megyés püspök mutatott be.

A Magyar Sydney második napjának délutánján a mintegy 1700 fiatal Orosch János nagyszombati segédpüspök vezetésével járta végig a Szentlélek Útját Eger belvárosában. A belvárost keresztülszelő menet hét állomásán a Szentlélek hét ajándékát elmélkedték át a fiatalok. Az állomások mindegyikén egy-egy szent közbenjárását kérték. Az értelem ajándékánál, az Érsek-kertben Szent Imréhez könyörögtek; az 56-os emlékműnél, a lelki erősség ajándékánál Boldog Apor Vilmos közbenjárását kérték. A bazilikánál, a bölcsesség ajándékánál Szent István; a jámborság ajándékánál, az érseki palota udvarán Szent Erzsébet; a tudománynál, a ciszter templomnál Szent Gellért; a minaretnél, a jótanács ajándékánál Szent Hedvig; végül a várban lévő utolsó állomásnál, az istenfélelem ajándékánál Kapisztrán Szent János közbenjárásáért fohászkodott több száz fiatal.

Az egri találkozó a kiengesztelődési estével folytatódott. Várnai Péter atya rövid „kérdezz-felelek” gondolatokkal, majd közös imádsággal hangolta az ifjúságot a bűnbánati elmélkedésre. Az est során lehetőség nyílt szentgyónást végezni, amely után a gyónók egy égő mécsest helyeztek el a színpadnál kiállított Biblia előtt. A bűnbánatról Márfi Gyula veszprémi érsek tartott elmélkedést. Ezt követően órákon keresztül gyóntattak a jelenlévő atyák.

Este 10 órakor kezdődött a nyitott templomok éjszakája elnevezésű program, amelynek keretében a fiatalok öt belvárosi templomot tekinthettek meg, és zenés, énekes programokon, imádságokon vehettek részt.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>