Cikkek listázása

75 éve volt a gödöllői világdzsembori

Lobogjon a Magyar Szolidaritás Emléktüze!

Szerző: Arató László

1933. augusztus 8-án felejthetetlen órákat éltek át hazánk és földgolyónk cserkészei. A Világ Cserkészszövetsége ez év nyarán Magyarországon, Gödöllőn rendezte meg a IV. Világdzsemborit. A fenti napon ünnepélyesen búcsúztatták a velük együtt táborozó főcserkészt, Robert Baden-Powellt. Erre az alkalomra az 5363 sátorból álló, hatalmas tábor melletti Aréna tér látogatóktól zsúfolt óriási lelátója előtt 25 000 cserkész gyűlt össze, hogy búcsúztassa alapítóját, közkedvelt nevén Bi-Pit, aki megtisztelte jelenlétével Magyarországot.

Az ünnepséget különböző nemzetiségű cserkészbemutatók előzték meg. Nagy sikert aratott a magyar cserkészek bumerángjátéka, krinolinozása, a körbe forgatott lasszóval való zenés felvonulása. A külföldi cserkészek is kitettek magukért látványos bemutatóikkal. Így például az osztrák cserkészek bécsi szakácsnak öltözve lejtették táncukat. Ekkor érkezett meg az arénába Baden-Powell autója. Megállásakor hatalmas zivatar zúdult az ünneplő közönségre és a sok ezer cserkészre. A zápor azonban nem hűtötte le a kedélyeket, és óriási lelkesedéssel fogadták az érkező főcserkészt.

A továbbiak egyik kedves pillanata volt, amikor a magyar kiscserkész farkaskölykök óriási kört formálva, hatalmas farkasüvöltéssel köszöntötték Bi-Pit. Ennek már ő sem tudott ellenállni, és lement a kiscserkészek közé. Ez határtalan lelkesedést váltott ki a közönségből. Majd a bemutató utolsó száma után kitört a „cserkészvulkán”. Az eddig példás rendben, számos zászlóval elhelyezkedő 53 nemzet 25 000 cserkésze vad csatakiáltásokkal, egyre jobban összekeveredve rohamozta meg a főtribünt. A lelkesedés olyan hatalmas volt, hogy a közönség is állva tapsolt, és tombolva éltette a 75 évesen is fiatalos főcserkészt. Közben léggömbök ezrei emelkedtek magasba, mindegyiken levelezőlap, amelyen egy-egy cserkész írt üzenetet megtalálójának.

Végül a lelkesedésükön úrrá lévő cserkészfiatalok közvetlenül Bi-Pi páholya előtt megtorpantak, és valamennyien figyelmesen hallgatták szólni kívánó főcserkészüket. Első szavai után ismét óriási lelkesedés tört ki, amely szinte minden mondata után megismétlődött. Eleinte minden nemzet a maga csatakiáltásával adott hangot kitörő érzelmeinek, majd egyre erősebb lett a magyaroktól megtanult Húj, húj, hajrá! Bi-Pi beszéde végén már valamennyi nemzet, köztük a lengyel, francia, angol, hindu stb. ezzel az ősi magyar csatakiáltással fejezte ki együvé tartozását.

Megrázó volt, amikor Baden-Powell szavainak vége felé megrendült mozdulattal emelte le fejéről cserkészkalapját, és így szólt: „Álljunk meg egy pillanatra és adjunk hálát az Istennek, hogy összehozhattuk ezt a boldog családot itt, Gödöllőn.”

Szavai nyomán pár percig mélységes csend támadt. A zsúfolt tribünök és a 25 000 cserkész befelé fordulva köszönte meg Istennek az együtt töltött, felejthetetlen napokat.

Még egy történelmi jelentőségű pontja volt a búcsúzásnak. Baden-Powell szavai végén megkérdezte a jelenlévő több tízezer cserkészt: „Megtesztek-e mindent azért, hogy barátságot kössetek és a békét elősegítsétek?” A kérdésre az egyik cserkésztiszt magasba emelte a tábor szimbólumát, a hatalmas fehér csodaszarvast. Erre a cserkészek tömege egyszerre kiáltotta – ki-ki a maga nyelvén – igen, ja, yes, oui, és még közel száz más nyelven. A nagyszámú közönség ezt hallva, tombolva ünnepelte a világ békeszerető fiait, a cserkészeket. A kitörő taps és éljenzés csillapodásával Bi-Pi kinyújtotta karját, és a békét fogadó cserkészek tízezreihez így szólt: „Akkor az Isten áldjon meg benneteket!”

Akinek Bi-Pi elismerésül az Ezüstfarkas rendet adta át

A magyarországi világdzsembori előkészítése, megszervezése és lebonyolítása óriási feladatot jelentett. Súlyosbította a helyzetet a háttérben uralkodó világgazdasági válság.

A táborparancsnokság nagy körültekintést igénylő feladatát felkérésre Teleki Pál már 1931-ben elvállalta. Rendkívüli egyéniségével, kemény akarattal, találékonysággal és sok szeretettel küzdött le minden nehézséget. Sík Sándor országos cserkészvezető, piarista tanár, számos korábbi eredményes cserkészrendezvény szervezője vállalta a parancsnokhelyettesi szolgálatot. Az új országos elnök, Papp Antal – volt pénzügyi államtitkár – szakavatott irányításával a legnehezebbnek tűnő anyagi gondokat is sikerült megoldani. Kisbarnoki Farkas Ferenc országos társelnök az ún. „vezérkari főnök tisztségét” vállalta.

Hely szempontjából Gödöllő környékét tartották a legalkalmasabbnak. A 30 000 emberre tervezett tábor részére az utak, a vízellátás, az árnyék, a jó élelmezési lehetőség és a tömegrendezvények helyszínei itt álltak leginkább rendelkezésre. 800 holdnyi területen 281 holdat foglalt le a tábor. Naponta 80 tonna élelmiszerről és több mint 900 000 liter vízről kellett gondoskodni. Végül 54 országból mintegy 15 000 cserkész és 3 000 öregcserkész mellett 8 000 vendég táborozott. A tíz altábor mellett működött segédtábor a látogatóknak, kiscserkész tábor a cserkészapródoknak és farkaskölyköknek, röpülőtábor a sikló és vitorlázó cserkészeknek, vízitábor a vízicserkészet minden ágának és egy siket-néma tábor.

A Magyar Cserkész lap naponta öt nyelven, 24 oldalon, 20 000 példányban jelent meg. A dzsembori postáján több mint 300 000 küldeményt adtak fel, a rádió 80 alkalommal közvetített a helyszínről.

Mintegy 850 különvonat futott be Gödöllőre. A tábori kiállításokat, bemutatókat napi 40-50 000 ember látogatta. Mindezek eredményes megvalósításának elismeréséül Bi-Pi, nyakáról leemelve, ünnepélyesen átadta Teleki Pálnak a legmagasabb cserkészkitüntetést.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>