Cikkek listázása

Együtt a Lourdes-i Jubileumi Úton

Kövekbe vésett hittankönyv

Szerző: Papp Tamás

Zarándokok milliói keresik fel minden esztendőben a dél-franciaországi Szűz Mária-kegyhelyet, Lourdes-ot. Idén még többen látogatnak el oda, mivel százötven éve annak, hogy 1858. február 11-e és július 16-a között a Szent Szűz tizennyolc alkalommal megjelent egy egyszerű, szegény parasztlánynak, Soubirous Bernadette-nek. Szeptember közepén XVI. Benedek pápa is Lourdes-ba látogat, hogy ezen az Istenanya által választott helyen hitünkben és Mária-tiszteletünkben mindnyájunkat megerősítsen. Ezt szolgálja egyébként az egész esztendő folyamán az a jubileumi zarándokösvény, amelyet Jacques Perrier helyi püspök és egy jeles hitoktató csapat alakított ki a városban. Nemcsak a Lourdes-ba látogatók, hanem gondolatban mindnyájan végigjárhatjuk a zarándokút négy állomását, hogy azok jelentéséről elmélkedve, lelkiekben megerősödjünk.
A jubileumi zarándokösvény első állomása a lourdes-i plébániatemplom, ahol máig őrzik azt a keresztelőkutat, amelyben egykor Bernadette az istengyermeki életre született. A második állomás a Cachot, valójában egy börtöncellából kialakított szükséglakás, ahol a Soubirous család a jelenések idején élt. A jubileumi út harmadik állomása a Szent Mihály kapu, az árkádok és a Grotta (barlang), ahol Szűz Mária Bernadette-nek megjelent. A negyedik állomás a városi kórház kápolnája. 1858. június 3-án Bernadette itt járult első szentáldozáshoz. XVI. Benedek pápa teljes búcsút adományozott mindazoknak, akik végig járják ezt a négy állomást. A búcsú elnyerésének további feltételei sokak számára ismertek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára, és a jubileumi út minden állomásánál elcsöndesedés, melynek végén a zarándok elimádkozza a Miatyánkot, a Hiszekegyet, egy Mária-antifónát és gyakorolja a felebaráti szeretet vagy szolgálat apró cselekedetét. Lélekben járjuk végig ezt az utat, amely nem más, mint egy település köveibe vésett hittankönyv.

A keresztelõkút

Zarándokutunk első állomása tehát a plébániatemplom. Belépve a főkapun, a baloldali mellékoltárnál találjuk a keresztelőkutat. A falon szárnyas oltár mutatja be Bernadette életét a jelenések idején. Ezen a helyen fontos felidéznünk mindazt, ami Bernadette-ben és mindnyájunkban közös. Bernadette ugyanis, mielőtt látnok lett volna, legelőször is keresztény volt. Ma szentként tiszteljük őt az Egyházban, mert rendkívüli módon élni tudott a keresztségben kapott kegyelmekkel. Ennél az állomásnál a zarándok belemártja ujját a keresztkútba, és magára rajzolja a kereszt jelét „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”. Isten a keresztség által mindnyájunkat bevezetett országába. Bernadette életében ez a keresztség az életszentség gyümölcseit hozta. A jelenések jubileumi esztendejében a lourdes-i zarándoklat újítsa meg bennünk a keresztségben kapott kegyelmeket.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>