Cikkek listázása

Tíz éves a Fides et Ratio enciklika

Isten gondolatai

Szerző: Szalontai Anikó

Fotó: Vida József

Úgy tartják, az igazán zseniális művészek és a legnagyobb tudósok mindannyian hívők. A művészet, a szépség keresése ugyanis elválaszthatatlan a hittől, hiszen felidézi a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. Ahogyan a tudománynak, az igazság keresésének is végső eredménye Isten titka. II. János Pál 1998-ban, tíz évvel ezelőtt, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tette közzé Fides et Ratio kezdetű enciklikáját, amely a misztérium és a tudomány, a hit és az ész elválaszthatatlanságát hirdeti.
Már az enciklika megjelenésének időpontja is jelzi azt a kettősséget, amely az igazság keresésének sajátja: szeptember 14-én megváltásunk egyik legnagyobb misztériumát ünnepeljük, a Szent Keresztet, Krisztus szenvedésének eszközét, amely ésszel fel nem fogható. A pápa mégis ezen a napon bocsátotta útjára körlevelét, amelyet úgy is neveznek, „az emberi gondolkodás iránti bizalom enciklikája”.

Az elemző teológusok és a tudomány képviselői közül többen felhívták a figyelmet arra, milyen paradox, ugyanakkor felemelő, hogy a 21. század küszöbén a pápának kell megerősíteni embertársait, hogy bízzanak a helyes ész, a recta ratio iránytűjében – legyen szó a természettudomány vagy éppen a hit kérdéseiről. II. János Pál ugyanis éppúgy felhívja a figyelmet a kinyilatkoztatástól elszakított emberi spekuláció tévedéseire, mint az észtől elszakított hit tragédiájára.

Mindkettőre számos példát lehet felhozni, s Galileire vagy éppen a boszorkányüldözésre hivatkozva ma is sokan megkérdőjelezik az Egyház „józan ítélőképességét”. Hit és ész, teológia és bölcselet összhangjának állítása valójában sok évszázada – a klasszikus skolasztikától, sőt Szent Páltól kezdve – norma a Katolikus Egyházban. II. János Pál erre számos példát felmutatva világít rá, ugyanakkor az enciklika nem egyszerűen gondolkodástörténeti áttekintés, hanem programot adó pásztorlevél.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>