Cikkek listázása

Felszentelték Nagybecskerek új püspökét

Áldjátok az Urat, az Úrnak művei mindnyájan

Szerző: Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda

A nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban július 5-én Erdő Péter bíboros, esztergom-budapest érsek püspökké szentelte Német László verbita szerzetest, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi titkárát. A társszentelő Juliusz Janusz magyarországi apostoli nuncius és Huzsvár László, a Nagybecskereki Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt. A jeles eseményen részt vett Eugenio Sbarbaro belgrádi apostoli nuncius, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia tagjai, magyarországi, horvátországi, erdélyi püspökök, valamint a társegyházak képviselői. Nagy számban érkeztek lelkipásztorok a Nagybecskereki és a Szabadkai Egyházmegyéből, továbbá az új püspök verbita rendtársai szerte a világból. A magyar állam képviseletében jelen volt Papp Sándor belgrádi nagykövet, Nagy Ferenc szabadkai főkonzul és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályának helyettes vezetője, Galik Gábor. Tiszteletüket tették a német és a horvát állam diplomáciai képviselői, a vajdasági magyar pártok és civil szervezetek vezetői, illetve Nagybecskerek önkormányzati képviselői is.

Szent Gellért, Szent Cirill és Metód nyomában

A szentmisén Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek többek között ezt mondta homíliájában: „Mély értelmű egybeesés, hogy László testvérünk ma kapja meg a püspökké szentelést, amikor ebben a régióban sok helyen Szent Cirillt és Metódot ünneplik. Szentelendő testvérünk maga is misszionáriusként követte hivatását mindmostanáig. A verbita rend papjaként eljutott a távoli Fülöp-szigetekre is, nem turizmus céljából, hanem azért, hogy Krisztus örömhírét adja tovább. Most apostolutódként az egész rábízott egyházmegye és a világegyház javára teljesíti ezt a küldetést. Példaképei között szerepel Szent Gellért is, a velencei szerzetes, aki Magyarországra jött az evangéliumot terjeszteni, majd csanádi püspökként mindent megtett, hogy magyar papokról is gondoskodjék új hívei számára. Az ő hajdani egyházmegyéjének területén ma három részegyház működik. Ezek egyike a Nagybecskereki Egyházmegye. Az új főpásztor hivatása lesz az is, hogy minden papját, minden hívét egyformán szeresse, úgy közvetítse feléjük Krisztus üzenetét, ahogyan az legkönnyebben utat talál a szívükhöz, bármilyen korúak, helyzetűek, nemzetiségűek legyenek is.

Minden püspök, aki a Katolikus Egyházzal teljes közösségben van, tagja a püspökök testületének, melyben »az apostolok testülete állandóan fennmarad«. A püspököknek ez a közössége a pápával együtt és sohasem nélküle, hordozója az egész Egyházra szóló legfőbb és teljes hatalomnak és tekintélynek is. A megyés püspököknek a maguk helyén a világegyházat is meg kell jeleníteniük. A nem katolikus keresztény testvérekkel szemben emberséggel és szeretettel kell eljárniuk, és támogatniuk kell az ökumenizmust úgy, ahogyan azt az Egyház értelmezi.

Amikor László testvérünk most ennek az egyházmegyének a főpásztora lesz, fel kell idéznem azt az értékes szolgálatot, amelyet püspöki konferenciánk titkáraként végzett. Széleskörű nemzetközi tapasztalata, nyelvtudása, barátságossága, igazi szerzetesi rugalmassága és független gondolkodása nagy érték volt a számunkra. Kérjük Isten kegyelmét, a Boldogságos Szűzanya pártfogását, Szent Cirill, Metód és Szent Gellért közbenjárását személyére, egész egyházmegyéjére és püspöki szolgálatára.”

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>