Cikkek listázása

Ausztriai zarándoklaton járt a pápa

„Meg akarom erősíteni hitükben az embereket”

Szerző: Bókay László

XVI. Benedek pápa szep­tember 7-én Ausztriába látogatott. Ez volt hetedik Olaszországon kívüli látogatása. A zarándoklat legfőbb célja a mariazelli szentmise volt a kegyhely alapításának 850. évfordulója alkalmából. A szentmisén Pápai Lajos győri püspök vezetésével kétezer fős magyar zarándokcsoport is részt vett.

A Szentatya útban Ausztria felé – újságírói kérdésre válaszolva – a következőképpen nyilatkozott látogatásáról: „Meg akarom erősíteni hitükben az embereket, mert ma is Istenre van szükségünk, hogy irányt adjon életünknek. Látható, hogy az Isten nélküli élet nem sikeres: üres marad. Utam nem politikai jellegű, hanem zarándoklat. Az idő rövidsége miatt nem terveztünk találkozót más felekezetekkel, vallásokkal.”

A repülőtérről a Szentatya első útja a szalézi nővérek bécsi kolostorába, majd az Am Hof téri Mária-oszlophoz vezetett. A Szentatya ezen a helyen imádkozott, majd a templom erkélyéről beszédet is mondott.

A téren már hagyománya van a pápák látogatásának. 225 évvel ezelőtt, 1782-ben VI. Piusz pápa több hétre ellátogatott Ausztriába. Húsvétvasárnap a Stephansdomban mutatott be szentmisét. A korabeli források arról számolnak be, hogy a szentmise után a pápa hatlovas hintón hajtatott az Am Hof-templomhoz, és az erkélyről beszédet intézett az összegyűlt tömeghez. Vele utazott Migazzi Kristóf érsek, aki korábban Vác püspöke volt és Batthyány József kalocsai, későbbi esztergomi érsek is. A teret és a környező mellékutcákat már kora reggel zsúfolásig megtöltötték a hívők ezrei. A tömegben elvegyült rendfenntartók voltak, közöttük II. József álruhás rendőrei, akiknek az volt a feladatuk, hogy kihallgassák, mit beszélnek az emberek a pápa látogatásáról.

1983. szeptember 12-én II. János Pál pápa is ezen a téren találkozott az osztrák munkásokkal, valamint a zömében az akkori Jugoszláviából érkezett vendégmunkásokkal és a bevándorlókkal, akik Vietnamból, a Fülöp-szigetekről és Törökországból jöttek.

XVI. Benedek pápa az Am Hof téri Mária-oszloptól a Judenplatzra (Zsidók tere) ment, ahol Rachel Whiteread brit művész 2000-ben felavatott holokauszt-emlékműve található, és ahol Chaim Eisenberg bécsi főrabbi és az ausztriai zsidó közösség elöljárói fogadták. A pápa néhány perces néma imával emlékezett a soá áldozataira. Majd a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt az előzetes tervekkel ellentétben nem helikopterrel, hanem autóval érkezett Mariazellbe, ahol reggel 9 órakor már több mint harmincezer ember várta őt. A graz-seckaui megyés püspök, Egon Kapellari köszöntötte az osztrák és a szomszédos országokból érkezett zarándokokat. Lelki egységét fejezte ki a III. Európai Ökumenikus Nagygyűlés résztvevőivel, akik azokban a napokban üléseztek Nagyszebenben.

Beszédében a Szentatya emlékeztetett: a mariazelli kegyhelyre 850 éve zarándokolnak az emberek. Itt megtapasztalják a Szűzanya vigasztaló jóságát, találkoznak Jézus Krisztussal, akiben Isten velünk van. A Szentatya ehhez kapcsolódóan Izrael történetét zarándoklathoz hasonlította, amely kitérőkkel ugyan, de Jézus Krisztushoz vezet. Isten szabadságot ad nekünk – fogalmazott a pápa, de a kudarcaink során is mindig megmutatja az új, a helyes utat.

A zarándoklat azt jelenti: egy megadott cél – Jézus Krisztus felé haladunk. A zarándoklathoz nyitott szívre van szükség, arra, hogy keressük az igazságot, a Krisztushoz vezető utat. Európa válságának egyik fő oka, hogy lemondott erről a keresésről. Ha az ember számára nem létezik az igazság, akkor nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Akkor a tudomány nagy és csodálatos ismeretei kétértelművé válnak: fontos távlatokat nyithatnak meg a jó, az ember üdvössége felé, de – amint azt látjuk – rettenetes fenyegetéssé, az ember és a világ elpusztításává is válhatnak.

XVI. Benedek ezután emlékeztetett a mariazelli látogatás mottójára: „Krisztusra tekinteni”. „Tekintsünk Krisztusra!” – mondta. Ha ezt tesszük, ráébredünk, hogy a kereszténység több mint egy erkölcsi rendszer egy sor törvénnyel. Egy olyan barátság ajándéka, amely az életen át a halálban is tart. Mária meghallgatja imáinkat és megmutatja nekünk Jézust – mondta végül a pápa.

Szeptember 9-én, vasárnap délután a Szentatya a heiligenkreuzi ciszterci kolostort kereste fel. Fél ötkor érkezett autóval a kolostorhoz, majd az apátsági templomban imádkozott a Szent Kereszt-ereklye előtt. Ezután köszöntötte őt Gregor apát. A pápa a liturgiáról és a teológiáról tartott rövid beszédet, és szemmel láthatóan jól érezte magát a főiskolán, ahol teológiai professzorként több alkalommal is járt már.

A Miatyánk elimádkozásával és áldással zárult a templomi liturgia, majd a kolostor falain kívül lévő több ezres hívő tömeghez szólt a Szentatya, aki áldását adta a zarándokokra.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>