Cikkek listázása

A Szentatya és a fiatalok Loretóban

Szerző: Bókay László

Már az előkészületek jelezték, hogy XVI. Benedek és a fiatalok szeptember 1-jei és 2-i találkozója mind a pápa, mind az olasz fiatalok számára rendkívül fontos. Hiszen a látszat és az ifjúságot jellemző ellentmondások dacára a fiatalok szívükben ma is őszintén keresik a nagy eszméket, amelyek jegyében leélhetik életüket.

A loretói találkozó egyik témája a teremtett világ megóvása volt.

A neves Mária-kegyhely őrzi Szűz Mária názáreti házát, amit a hagyomány szerint angyalok menekítettek a marchei tengerpartra. II. János Pál is több alkalommal járt Loretóban, így 1995-ben, amikor az európai ifjúsági találkozót tartották ugyanitt, illetve utolsó lelkipásztori utazása is ide vezetett 2004 szeptemberében. Minden várakozást felülmúlt a zarándok fiatalok ötszázezres létszáma, akik azért mentek el erre a helyre, hogy találkozzanak a Szentatyával. Az olasz fiatalok mellett ötven ország nyolcszáz küldötte is részt vett a kétnapos rendezvényen. A legnagyobb létszámú csoportok között volt Magyarország Portugáliával, Franciaországgal és Görögországgal együtt, de jöttek keresztény fiatalok Palesztinából, Jordániából és Oroszországból is. Különleges figyelem kísérte az ausztrál csoportot, amely a 2008-as, Sydneyben megrendezendő Ifjúsági Világtalálkozóra invitálta az olasz fiatalokat.

A Szentatya szombaton délután helikopteren érkezett Loretóba, ahol Angelo Bagnasco érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke; Gianni Danzi loretói érsek; Francesco Rutelli miniszterelnök-helyettes; az olasz szentszéki nagykövet és többek között Olaszország apostoli nunciusa fogadta.

Este hatkor imavirrasztás kezdődött, melynek keretében a fiatalok tanúságtételeire került sor. XVI. Benedek pápa lelki ösztönzéssel fordult a fiatalokhoz, válaszolva kérdéseikre. A kirekesztettség, a szenvedés, a perifériára szorulás jelenségétől, a drogtól, az erőszaktól és a „használd és dobd el” jellegű kapcsolatoktól sérült életek történetei rajzolódtak ki a fiatalok elbeszéléseiből. A Szentatya ezután figyelmeztetést intézett a családokhoz és a plébániákhoz, hogy váljanak újra viszonyítási ponttá a fiatalok számára: „Az isteni terv szerint a világ nem ismer perifériákat. Isten számára mindannyian a középpontban vagyunk” – hangsúlyozta.

A kis közösségek, a plébániák élő Egyházának, a mozgalmaknak központokat kellene létrehozniuk a perifériákon, hogy így segítsenek megoldani azokat a dolgokat, ami a politikának természetesen nem sikerül. Majd a következő felhívást intézte XVI. Benedek a jelenlévőkhöz: a hit, a remény, a szeretet, a szolidaritás, az igazságérzet, a legalitás, az együttműködés központjait kell létrehozni, csak ez lehet a modern társadalom túlélési módja. Pontosan erre a bátorságra van szüksége, amely központokat hoz létre, még ha úgy tűnik is, hogy nincs remény. Az ilyen fajta elkeseredés ellen kell együttműködni és mindent megtenni, hogy növekedjen a remény. Ezután a pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy a világot meg kell változtatni, ami a fiatalok küldetése. Saját erőnkből azonban nem vagyunk rá képesek, csak egységben a hittel, Máriával, a szentekkel, Krisztussal – fogalmazott.

A fiatalok félelmeikről, bizonytalanságaikról; a papok, a nevelők, a szülők hiányzó válaszairól beszéltek a Szentatyának. Erre Calcuttai Boldog Teréz anya alakját állította eléjük, aki élete során megismerte az Isten hallgatását. XVI. Benedek hangsúlyozta, hogy el kell viselni ezt a hallgatást azért is, hogy megérthessük testvéreinket, akik nem ismerik az Istent. Ugyanakkor, ha a szívünk nyitott és figyelmes, megtalálhatjuk azokat a nagy pillanatokat, amikor Isten jelenléte valóban érezhetővé válik számunkra. Rámutatott továbbá arra, hogy még ha néma is a természet, a szépségen keresztül beszél Istenről. A teremtés szépsége az egyik forrása annak, amelyben valóban megérinthetjük Isten szépségét, megláthatjuk, hogy a Teremtő létezik, hogy jó és igaz, ahogy azt a teremtés története leírja.

Ezután azokhoz a fiatalokhoz fordult, akik a szerelemről álmodnak. Szólt a sikertelen kapcsolatokról, a párokról, akik szétválnak, és azokról a gyerekekről, akik látják szüleik szétköltözését, válását. Biztosította őket lelki közelségéről és arról, hogy Isten Anyja, a hívők közössége mellettük áll és imádkozik, hogy a családokat érintő jelenlegi válság ne váljon visszafordíthatatlan kudarccá.

A kétnapos loretói ifjúsági találkozó után XVI. Benedek pápa helikopteren indult vissza castel gandolfói nyári rezidenciájára. A fiatalokat arra buzdította, hogy hirdessék Krisztust az egész világnak, és egyben rájuk bízta földünk jövőjét. Mielőtt még túl késő lenne, olyan bátor döntéseket kell hozni, amelyek megújítják az ember és a természet közötti szoros szövetséget – mondta a Szentatya.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>