Cikkek listázása

Kérdéseinkre válaszol: Arató László

Görbe vonalakkal is egyenesen

Szerző: Körössy László

Fotó: Cser István

Kereszténységüket a közéletben is nyíltan vállaló, hitvalló embereket bemutató sorozatunkban szeretnénk megmutatni néhány egyházi-közéleti ember személyiségének kevésbé ismert vonásait. Kérdéseinkre ezúttal Arató László, az Új Emberrel egyesült Márton Áron Kiadó igazgatója válaszol.
Arató László
Arató László

– Mi jelent az Ön számára igazi örömet?

– Anélkül, hogy szenteskedő választ kívánnék adni, számomra a legnagyobb, igaz örömet az jelenti, hogy Isten szeret engem. Megteremtett, értem is vállalt kereszthalálával megváltott, kegyelmével segít, hogy az életben betölthessem, amire rendelt, s célba érjek az ő végtelen boldogságába. Meglehetősen változatos földi életemben ez a forrása minden örömömnek.

– Melyik az az erény, amelynek jelenlétét a legszükségesebbnek tartja mai társadalmunkban?

– Az igazság és a szeretet az, ami a mindenkori társadalom megelégedettségét elősegíti. Korunkban azonban a hatalmat gyakorlók önérdeküket szolgáló valótlan állításaikkal a közjó előmozdítása helyett az anyagi javak önző elsajátításán munkálkodnak szűk érdekcsoportjuk részére. Ennek mindenkori eredménye a társadalom önpusztítása. Ez jellemzi minden időben az Isten nélküli hatalom gyakorlatát.

– Mi az, amit leginkább nagyra becsül a nőkben?

– A nők általam legjobban nagyra becsült tulajdonsága a szolgáló szeretettel átjárt hivatástudat. Létezik-e nagyszerűbb egy nő életében, mint a hitvesi és édesanyai szerep tudatos vállalása? Ezzel formálják a családi életet és ezen belül a jövő nemzedék életfelfogását. S lehet-e felemelőbb életforma, mint amikor egy fiatal nő Isten szeretetétől indítva a társadalom legrászorultabbjainak szenteli életét? Önzetlenül és derűsen szolgálja választott mennyei Jegyesét a betegekben, az öregekben, a fiatalokban vagy az egyházi élet bármely területén. Mindkét hivatásban a legnagyobb megbecsülést érdemli a hűséges odaadás.

Nagyapa és unokája
Nagyapa és unokája

– Ha önmagát jellemezné, mely tulajdonságait tartaná a legfontosabbnak?

– Ha az egészséges lelkületű ember önmagába néz, akkor általában gyarlóságait veszi számba. A legfontosabb tulajdonságok alatt, gondolom, a jó tulajdonságokat érti a kérdés. Ezeket elsősorban Istentől kaptam örökölt génjeimben. Kibontakoztatását és irányát pedig szüleimtől, nevelőimtől, lelkipásztoraimtól, olvasmányaimból s attól a közösségtől és társadalomtól, amelybe tartozom. A Szentírás is említi: mink van, amit nem kaptunk? Hiszen minden kegyelem. Konkrétan válaszolva a kérdésre, a munka szeretetét („Isten munkatársa”), a természet („Isten műve”) szeretetét és az emberek iránti segítőkészséget szóban és írásban („evangelizálás”) említeném. Mindehhez adta Isten az egészséget és a fáradhatatlanság ajándékát. Ám jól tudom, aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon.

– Mit tart a legnagyobb hibájának?

– Azt szeretném, hogy ahová tartozom, ott jól menjenek a dolgok. Ám az Egyházban, a munkahelyemen, a jó szándékú közösségekben, mint például a cserkészetben is, az élet nem mindig zökkenőmentes. Tudom, ugyanazon célhoz több fajta út is vezet. A különböző célok és módszerek legtöbbször személyfüggőek. Ezek gyakran eltérnek a lelkiismeretem által jónak és helyesnek választottaktól. Jó szándékú gondolataim érvényesítése érdekében kikívánkozik belőlem az ítélet, különösen akkor, ha a torzulások egyes személyek magatartása miatt jönnek létre. Sokszor úgy gondolom, észrevételeimet közvetlen környezetem is csak úgy érti meg, ha a másik úton járó személy emberi gyengeségeit, netán önös érdekeit is ismeri. Ilyenkor erős a kísértés a csúsztatásra is: a jó szándékú bírálat és a lejáratás összekeverésére. Időnként nehezen tudok közlési vágyamnak határt szabni, s ez nem mindig helyes. Ennek elkerülésére nagyon kell törekednem. Gyakran idézem magamnak a Szentírást: Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fognak megítélni titeket (is) (Mt 7,2).

– Mi a legnagyobb kincs az Ön életében?

– Számomra az Isten országa a legnagyobb kincs. Jézus azt tanította: Keressétek először az Isten országát, az összes többit megkapjátok (vö. Mt 6,33). Ezt az életemben gyakran megtapasztaltam. A fordítottjára is számos példát láttam. Erre mondjuk, hogy a pénz nem boldogít. Lehet eszköz, de ha isten lesz belőle, akkor kielégíthetetlen anyagi vágyakat kelt. Számomra az Isten országa a földbe elásott kincs, amiért minden mástól szabadulni szeretnék.

– Mi az, amit másképpen tenne, ha még egyszer elkezdhetné az életét?

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>