Cikkek listázása

Częstochowai beszélgetés Marian atyával a lengyel-magyar lelki rokonságról

Pálosszentkút – ahol kiárad az éltető Lélek

Szerző: Farkas P. József

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fő búcsújáró helyére, Pálosszentkútra tízezrek zarándokolnak el évről évre. Mi a titka, a missziós üzenete ennek a karizmatikus lelki forrásnak? Mit képviselnek a szenthely spirituális gondozói, a pálosok? Kérdéseinkre a pálos rend központjában, a lengyelországi Częstochowában kerestük a választ, amikor találkozhattunk a magyarországi viszonyokat is jól ismerő Marian atyával, a rendi központ szerzetesével.
– A magyar-lengyel barátság lelki alapjait valahol itt kell keresni Częstochowában. Ön szerint miről beszél a közös történelmünk?

– Valóban elsősorban történelmi dolgokról kell beszélni. 1382-ben 16 pálos szerzetes indult el Márianosztráról Lengyelországba, hogy itt átvegyék az Opuliai László herceg által alapított kegyhely gondozását. Vigyázzák a ma már világszerte ismert Fekete Madonna csodatévő képet. 1786-tól sorra zárták be a pálos kolostorokat osztrák, porosz és orosz rendelkezések nyomán. Végül az egész pálos rend már csak két lengyel kolostorból állt. 1903-ra újra megerősödtek a pálosok. A megmaradt két lengyel kolostorból terjedt el újra a szerzet. 1934-ben innen érkezett 16 pálos atya Magyarországra, és ezért is van ma a rendi központ Lengyelországban, Częstochowában. A kommunista idők után ismét lengyel földről indult, született újjá társaságunk Magyarországon.

– Szent István Szűz Mária gondjaira bízta országunkat. Kicsit később hasonló fölajánlás történt Lengyelországban is. Van-e különbség a két nép Mária-tiszteletében?

– A különbségekről nagyon nehéz beszélni. A szakrális néprajz és az egyháztörténet is ismer sajátos jellemzőket. Történelmi tény, hogy a magyaroknál sokkal korábban kifejlődött a „nemzeti Szűz Mária-kultusz”, mint nálunk. Nálunk a Szűzanya iránti tisztelet összekapcsolódik a częstochowai kegyhellyel. Aki ide zarándokol, az tudja, nem csak a kegyelmekben részesülhet. Ha elmélyül kolostorunk történetében, a népünk története, lelkisége, hite is érthetőbbé válik a számára. A lengyel nemzet különösen erősen megtapasztalta a Szűzanya segítségét. Ezekből a történelmi élményekből alakult ki a titkos – sok más nép előtt talán érthetetlenül erős – Mária szeretet, ami országunkban oly elevenen él még ma is. Megható tény, hogy évente négymillió ember zarándokol ide. Ez egy nemzeti Mária-kegyhely. Most már van hasonló Magyarországon is: Mátraverebély és Máriapócs; és ilyen hely Csíksomlyó is. Csakhogy Lengyelországban ez nem a püspöki kar döntése nyomán születik, hanem a történelmi viharok, a kegyelmek megtapasztalása, a néplélek erősödése nyomán, spontán módon. Ezért van óriási ereje. Itt van az országuknak a szíve, ez lelki fővárosunk. Szinte mindenki idejön imádkozni, főleg fontosabb időszakokban, szenvedésekben, betegségekben, problémák idején, és itt meg is kapják a segítséget.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>