Cikkek listázása

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéinek látogatása hazánkban

Isten irgalmát akarom énekelni!

Szerző: Péceli Imre OCD

Szeptemberben hazánkba érkezik Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje. Több egyházmegye vendégül látja, és jelen lesz Budapesten is a Városmisszió alkalmából. Ereklyéinek jelenléte természetesen a mennyben értünk közbenjáró szentre irányítja figyelmünket. Mit adhat nekünk magyaroknak az ő látogatása?

Az elmúlt évben a Magyar Katolikus Püspöki Kar Nemzeti Imaévet hirdetett meg, és körlevélben nyilatkozott hazánk szomorú helyzetéről: „Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.” Ebben az évben, Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján egy olyan magyar szentre figyelhetünk, aki nagyon gazdag volt az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek végzé­sében. A szintén fiatalon, Szent Erzsébethez hasonlóan 24 éves korában meghalt Lisieux-i Szent Teréz pedig abban segít nekünk, hogy miként fogadjuk be Isten irgalmas szeretetét.

Már önéletrajza elején megjegyzi, hogy életének leírásában Isten irgalmát akarja megénekelni: „Az élettörténetét mesélő virág boldog, hogy kimondhatja: Jézus ajándékul elébe jött, elismeri, hogy benne semmi olyan nincs, ami isteni figyelmét magára vonhatta volna, s hogy ami jó van benne, azt egyedül az ő irgalma tette…”

Ebben az önéletrajzban nem találhatunk semmiféle rendkívüli vagy csodás dolgot, vagy valamilyen magánkinyilatkoztatást, amelyben a fiatal szent megbizonyosodott Isten végtelen irgalmáról. Lelki tapasztalatát a kinyilatkoztatás legalapvetőbb igazságainak megértéséből merítette. Már korán megsebzi Isten szeretete. 11 évesen elsőáldozó. Így vall erről a Jézussal való bensőséges találkozásáról: „Ez a szeretet csókja volt, éreztem, hogy szeretnek, s én is ezt mondtam: Szeretlek, neked adom magam mindörökre”. Teréz tehát már első szentáldozásában megérti ennek az eseménynek a mérhetetlen értékét, Isten iránta való végtelen szeretetét. XVI. Benedek pápa a Sacramentum Caritatis – A szeretet szentsége – kezdetű apostoli buzdításában éppen ezeket a szent által megfogalmazott igazságokat tárgyalja: „A szeretet szentsége, a legszentebb Eucharisztia az önmagát föláldozó Jézus Krisztus ajándéka, aki föltárja nekünk Isten minden egyes ember iránti végtelen szeretetét. (…) Az Eucharisztia szentségében Jézus különleges módon mutatja meg nekünk a szeretet igazságát, ami maga Isten lényege”.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>