Cikkek listázása

MegjeleNt XVI. Benedek pápa motu propriója

„A pápáknak mind a mai napig…”

Szerző: Verbényi István

Ezek a kezdő szavai XVI. Benedek pápa 2007. július 9-én kiadott motu propriójának (saját elhatározásból kiadott pápai törvénynek), amelynek megjelenését nagy várakozás előzte meg. Ennek oka az volt, hogy a Szentatya állásfoglalását tartalmazza a tridenti liturgia használatának kérdésében. Ezt a liturgiát használta az Egyház 1970-ig évszázadokon keresztül. A téma súlyosságát bizonyítja az is, hogy a motu proprióhoz a Szentatya egy hosszú kísérőlevelet küldött a világ püspökeinek. Írásomban a két pápai iratot úgy ismertetem, hogy a helyzet bemutatása, az alapértelmezés után a rendelkezés részt ismerhetik meg az Olvasók.
Az Egyház legfőbb pásztorainak mindig különleges gondjuk volt a liturgia végzésére és az ehhez szükséges liturgikus könyvek kiadására. A pápák közül – a teljesség igénye nélkül – két elődjét nevezi meg Benedek pápa. Az egyik Nagy Szent Gergely (+604), a másik Szent V. Piusz (+1572) pápa. Gergely pápa nevéhez a római liturgia megalapozása köthető, V. Piusz pápa nevéhez pedig a teljes liturgia új liturgikus könyvek általi megújítása fűződik. E könyvek közül kiemelkedik a nevéhez kötődő Missale Romanum (Római Misekönyv).

Hogyan kell tekinteni a Római Misekönyv két kiadására, a tridenti misekönyv 1962. évi és a II. Vatikáni Zsinat rendelkezése alapján kiadott 1970. évi kiadásra? Ezek a könyvek a szertartások kettős használatáról szólnak. Az előző, Tridenti Zsinat után kiadott könyvek használata sohasem lett megszüntetve. Az új könyvek megjelenése után azt lehetett látni, hogy továbbra is van igény azok használatára is. A II. Vatikáni Zsinat után kiadott összes liturgikus könyvet nagyon sok nyelvre lefordították, és ezek bekerültek az egyházak használatába. Ezért azt kell mondanunk, hogy ezek a normál, rendes liturgiát (liturgia ordinaria), míg a tridenti liturgikus könyvek a rendkívüli liturgiát (liturgia extraordinaria) tartalmazzák. Ebben a megvilágításban érthető, hogy 1988-ban már II. János Pál is megoldást keresett erre a problémára, amely a püspököknek adott engedély alapján lehetséges volt (Ecclesia Dei rendelkezés). Most azonban ezek köre kitágult, és a Szentatya az alábbi rendelkezéseket hozta:

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>