Cikkek listázása

Stuttgart ökumenikus találkozóra várja A keresztényeket

Továbbra is együtt Európáért

Szerző: Haáz Andrea

Fotó: Bartus Sándor

Három évvel ezelőtt, európai uniós csatlakozásunk másnapján Stuttgartban több mint 170 különböző keresztény mozgalom és közösség azért gyűlt össze, hogy felkínálja tapasztalatait az egység megéléséről. Nem kevesebbet kívántak, mint „lelket adni” Európának. Kezdeményezésüket az Európai Unió akkori elnöke, Romano Prodi óriási jelentőségűnek tartotta, jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt. A mozgalmak tudták, hogy nem egyszeri, látványos eseményt kívántak megszervezni, hanem egy folyamatot szándékoztak elindítani. Idén májusban ennek újabb állomásához érkezünk el.
2004-ben Európa történelmi pillanatot élt meg, hiszen hosszú előkészület után csatlakozott az Unióhoz tíz új tagállam a volt kommunista országok blokkjából. A változásra, amelyet ez jelentett, a régi tagállamoknak is fel kellett készülni. Az új helyzet kulturális nyitottságot követelt meg. „Ha azt akarjuk, hogy Európa valóban sikeresen megvalósuljon, akkor egy újfajta összetartozásra van szükség az emberek között. Szükségünk van a kultúrák sokféleségének megbecsülésére” – hangsúlyozta akkor Ulrich Parzany, az egyik kezdeményező, a Pro Christ mozgalom képviselője. Ehhez az utat a mozgalmak az evangélium tanításának életre váltásában és ezen keresztül a testvériség megélésében látták. Ennek a tapasztalatnak az elmélyítése számukra egyben Európa legfontosabb hivatását is jelenti. Hiszen a testvériség olyan cél, amelyben hívő és nem hívő, egymást tisztelő és egymás javát akaró két ember egyet tud érteni – vallották.

A testvériség megvalósításához legkönnyebben a szeretet gyakorlásán keresztül juthatunk el. „Ez a szeretet azt kéri, hogy mindenkit szeressünk, nem csak a rokonokat és barátokat. Azt kéri, hogy szeressük a szimpatikusakat és az ellenszenveseket is, a honfitársat és az idegent, az európait és a bevándorlót, a saját egyházunkhoz tartozókat és a más felekezetűeket, a saját vallásunkból valót és más vallások követőit” – hangzott el ugyanaz az üzenet más formában Chiara Lubich, a szintén kezdeményezők között lévő Fokoláre mozgalom alapítójának előadásában 2004-ben. A nemzetközi mozgalmak tapasztalatai egyértelműen megmutatták, hogy ez az életforma nemcsak az egyének, hanem a különböző csoportok, a társadalom és a népek szintjén is gyakorolható.

A 2004-es zárónyilatkozat kitért arra, hogy a testvériség megjelenik a javak és erőforrások megosztásában éppúgy, mint a nemek közötti egyenlőség és szabadság tiszteletében, az elesettekre és a szegényekre fordított figyelemben. Hiszen a szeretetnek mindig igazi kezdeményezésekben kell megnyilvánulni, akkor tud élő és hiteles maradni.

Útmutatás a legégetôbb kérdésekben

2007-ben a mozgalmak elsősorban ezekre a kezdeményezésekre kívánnak koncentrálni a stuttgarti találkozón. Az Együtt Európáért útmutatást szeretne adni a legégetőbb kérdésekben, a család, a gazdaság, a politika, az ökológia, a szegénység és a kultúrák egymás mellett élésének kérdéseiben. Olyan kezdeményezéseket fognak bemutatni a rendezvény tízezer résztvevőjének és mindazoknak, akik a tervek szerint a műholdas közvetítés segítségével bekapcsolódnak az eseménybe, amelyek a testvériség gondolatát valóra váltva, helyi szinten már felmutatják a megoldást. A programot – melyben mozgalmak és közösségek alapítói, valamint civil és egyházi személyiségek kapnak szót – számos neves művész fellépése teszi még gazdagabbá.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>