Cikkek listázása

Tekintsünk az Anyai Szívre

Szerző: Papp Tamás

Amikor Jézus feltámadása után találkozott tanítványaival, így köszöntötte őket: Békesség nektek! Békéről sokféle összefüggésben szoktunk beszélni. Keresztényként átérezzük, hogy tennünk is fontos a külső és a belső béke érdekében. Mert aki csak vár és elvár, az nem épít, hanem inkább rombol. Pedig Isten végtelen szeretetében megtestesülésével, kereszthalálával és feltámadásával az Isten békéjét hozta el közénk. Erre az Úrban gyökerező szívtisztaságra hívja fel a Szűzanya is a figyelmet a megannyi Mária-jelenésben. Hiszen aki felismerte és találkozott Krisztus békéjével, annak küldetése van.

Égi Édesanyánk évszázadokon át, a történelem viharaiban is az emberiségért aggódva segít, és Szent Fiánál közbenjár mindannyiunkért. Sokat tanulhattunk erről a két éve, április 2-án elhunyt II. János Pál pápa mély, máriás lelkületéből. Ugyanígy mostani Szentatyánk, az épp nyolcvanesztendős XVI. Benedek pápa is arra buzdít minket írásaiban, beszédeiben, hogy tekintsünk az Anyai Szívre. Május első vasárnapján a földi édesanyákat köszöntjük, az egész hónap pedig a Szűzanyáé. A Béke Királynőjéé. A litániákon különböző könyörgésekkel fordulunk hozzá, hiszen életünk minden területén szükségünk van eligazító oltalmára. Néhány év óta kiegészült a sor egy újabb invokációval. Családok királynője, könyörögj érettünk! Családjaink a külső körülmények hatására is sérülékenyebbé váltak. Napjainkban az érték és az értéktelen nem mindig válik el teljesen, és családjainkban sem tudjuk mindig pontosan megkülönböztetni ezeket, valamint jól megőrizni a hitet, a reményt, a szeretetet, a tisztaságot, a becsületet, a megbecsülést, a lelki gazdagságot, az odafigyelő és felelősségvállaló, segítőkész lelkületet. Mert nem a család van válságban, hanem az ember, akire sokszor jobban hat a világ, mint kellene. De a felnövekvő generációnak joga van a keresztény élethez.

A Szűzanya kilencven éve Fatimában is azt kérte, látva a nemzetek életét, a háborúkat, a hitetlenséget, hogy imádkozzunk, tartsunk bűnbánatot, és hozzunk áldozatot a bűnösök megtéréséért. Mert különben a bűnös ideológiák elterjednek. A huszadik század megnyomorító tanításait és annak következményeit iszonyattal tapasztaltuk mindnyájan. Ezek az eszmék az emberi élet és a béke, vagyis Isten ellen léptek föl. A kommunizmus elterjedése, a tömegmészárlások, a deportálások, az egyházüldözések, az emberhez méltatlan besúgórendszerek és az intézményesített gyanakvás kiépítése máig ható sebeket hagyott a lelkekben. Fatimában azt is hangsúlyozta a Szűzanya, hogy ha engesztelünk, imádkozunk, és a Szentatya az öt kontinens püspökeivel közösségben az egész világot felajánlja az ő Szeplőtelen Szívének, akkor Oroszország megtér. 1984-ben ez a felajánlás megtörtént, a jövendölés beteljesedését azóta is folyamatosan érezhetjük.

Aki egyéni életében is engedi, hogy a Jóisten vagy a Szűzanya megérintse, az elindul a megújulás útján. A fatimai jelenések Asszonya 1917. május 13-án édesanyai aggódásával egy imádságot tanított meg a három kis pásztorgyereknek, amit azóta a rózsafüzér tizedei végén mindig elmondunk: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

Tudjuk, az emberiség és benne az egyéni ember élete, szívének irányultsága egyikünk számára sem lehet közömbös. Segítsük egymást, a családokat az Isten felé vezető úton! Vezessen ebben Szent Pál tanácsa, aki a kolosszei híveket így bíztatta: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva!

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>