Cikkek listázása

A Nyolc Boldogság Közösség

A szentségi Jézus közelében

Szerző: Körössy László

Fotó: Körössy László

A francia alapítású Nyolc Boldogság Közösség több mint másfél évtizede van jelen hazánkban, jelenleg Homokkomáromban (Kaposvári Egyházmegye) és – tavaly szeptember óta – Budapesten. A közösségben klerikusok, fogadalmas nővérek, családok, valamit egyedülállók élnek együtt vagyonközösségben. A közösség szabályzata visszatükrözi a II. Vatikáni Zsinat tanítását: az életszentségre mindenki hivatott. A homokkomáromi házban hétvégeken lelkigyakorlatokat tartanak, és a „Názáret év” szolgálatának keretében egy tanév idejére (október 1-jétől pünkösdig) huszonöt és harmincöt év közötti fiatalokat látnak vendégül, akik beköltözhetnek a közösségi házba, vállalják a „házirend” betartását, részt vesznek a közösség imáiban, összejövetelein és a szolgálatokban. Ez az időszak sokaknak segít abban, hogy megalapozott, életre szóló döntéseket tudjanak meghozni a „Názáret év” után.
A közösség lelkisége alapvetően szemlélődő, középpontjában az intenzív liturgikus és szentségi élet és az Oltáriszentség imádása áll. Apostoli szolgálataik és tevékenységeik szerteágazóak: könyvkiadás, lelkigyakorlatok szervezése, kézműves műhely, betegek látogatása, hitoktatás, tanítás…

A karmelita szemléletmód, az Istennel egyesült élet vágya minden tevékenységüknek – így a liturgia végzésének, a szolgálatoknak, például a szegényekkel való törődésnek is – a mozgatórugója. Lisieux-i Szent Teréz nyomdokain járva kívánnak „szeretet lenni az Egyház szívében”.

A Vatikán 2002-ben elismerte a Nyolc Boldogság Közösséget, mint „Krisztus-hívők pápai jogú nemzetközi magántársulását”.

A szolgálatnak eucharisztikus lelkületbôl kell erednie

A fővárosban az Örökimádás-templomba kapott meghívást a közösség. A jelenlegi templomigazgató, a Lisieux-ből hazatért Szeidel Péter atya – szintén a Nyolc Boldogság Közösség tagja –, valamint öt nővér és egy házaspár teljesíti itt szolgálatát. A Família magazin kérdésére Beáta nővér és Mária nővér meséltek a közösség budapesti tevékenységéről, a beilleszkedés folyamatáról az új helyen, hosszasan és örömmel beszélve az 1908-ban felépült Örökimádás-templom – és a Bokréta utcai lelkészség – évszázados hagyományaival való „nagy találkozásról”.

Az Örökimádás-templom az 1859-ben alapított budapesti Központi Oltáregyesületnek lett a székhelye. A századfordulós Pest szívében az egyesület igazgatója, Kanter Károly fogta össze az országszerte megalakuló Oltáregyleteket, és vallotta, hogy minden katolikus hívő szolgálatának eucharisztikus lelkületből kell erednie, lett légyen bármely egyházi társulás tagja vagy egyszerű Krisztus-hívő. Az Oltáriszentség tiszteletének széleskörű terjesztése mellett az Oltáregylet látta el a szegény templomokat liturgikus szerekkel és ruhákkal. E „mozgalom” keretén belül nagyszerűen megvalósult a klerikusok és a laikusok együttműködése – már a II. vatikáni zsinat előtt!

A templomot körülölelő épület egyik szárnyában az Oltáregyletet helyezték el, a másik szárny pedig – a kolostor – a belga eredetű Maria Reparatrix rend nővéreit fogadta be. Ők biztosították az Oltáriszentség állandó imádását a templomban a feloszlatásig. Attól kezdve a hívek biztosították napközben az állandó jelenlétet.

Régi-új közösség

Az 1990-es években özvegy Bulcsú Józsefnének köszönhetően alakult újjá az Oltáregylet a kezdeti céllal: az Oltáriszentség tiszteletének és a szentségi Jézussal való találkozásból fakadó szolgálat lelkiségének terjesztésével. A Nyolc Boldogság Közösség Budapestre érkező tagjai örömteli csodálattal ismerték fel azt, hogy az Örökimádás-templom és a megújuló Oltáregylet hagyományai egybecsengenek a fiatal – 1973-ban Franciaországban létrejött – közösség karizmáival: az Oltáriszentség tiszteletével és a szentség jelenlétéből fakadó imádsággal, valamint a betegek szolgálatával. És ahogy Mária nővér hangsúlyozza: csodálatos az is, hogy a megszentelt életűek és laikusok jó együttműködésének hagyománya folytatódhat. Beáta nővér és Mária nővér tagjai lettek az Oltáregyletnek, Szeidel Péter atya pedig templomigazgatóként hivatalánál fogva az egylet vezetője.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>