Cikkek listázása

Özvegyi sors

Ha ránk szakad az ég…

Szerző: Katona Marianna

Fotó: Katona Marianna

Egy haláleset, a szeretett személy elvesztése óriási megpróbáltatást jelent minden ember életében. Különösen nagy teher, ha a családfő távozik, kicsi gyermekeket hagyva maga után. Ilyenkor a gyász súlya mellett a gyermekneveléssel járó összes teher az özvegy vállára nehezedik, aki gyakran heroikus küzdelemmel próbálja pótolni az elvesztett személy szeretetét is. Vajon hogyan lehet továbblépni, s nemcsak elfogadni az elfogadhatatlant, hanem teljes odaadással belesimulni Isten akaratába? Ez is kiderül egy délvidéki nagymama tanúságtételéből. Faragó Ilona Topolyán él, és sokunknak nyújt lelki támaszt, hiszen életével bizonyítja: „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől…”
Márciusban lesz 18 éve, hogy özvegyen maradtam. Mikor kilenc évi házasság után a férjemnél leukémiát diagnosztizáltak, az orvosprofesszor behívatott és tájékoztatott, hogy maximum egy éve maradt még hátra. Ő 30 éves volt, én 26. Az Istennel való kapcsolatom elég gyenge volt akkor, mert ez is olyan, mint a virág: ha nem öntözzük, elszárad. Számunkra is – sok fiatalhoz hasonlóan – fontosabbnak tűntek akkor a családalapítás, a házépítés, a karrier gondjai. Isten csak valahol a maradék helyen húzódott meg. Ilyen lelkiállapotban, ilyen fiatalon egy ekkora tragédiát nagyon nehéz feldolgozni. Az a kilenc év, amíg a férjem betegeskedett, nagyon hosszú volt. A drága külföldi gyógyszerek behozatala anyagilag is nagyon megviselte a családunkat. Én a két kicsi gyermekünkön kívül idős keresztszüleimet is ápoltam, akik magatehetetlenül, betegen a mi gondozásunkra bízták magukat. Mindez fizikailag és pszichikailag is óriási terhet jelentett, és ha ehhez még az párosul, hogy Istennel nincs élő kapcsolata az embernek, akkor szinte úgy érzi, hogy rászakadt az ég.

Állandóan perben álltam az Istennel

Visszatekintve látom, hogy a Jóistennek annyira fontos gyermeke voltam – akárcsak mindegyikünk –, hogy adott nekem erőt mindezt elviselni. Én viszont akkor állandóan perben álltam az Istennel. Miért pont velünk történik mindez, miért pont az én gyerekeimnek kell apa nélkül felnőniük? Kilenc évi betegeskedés után elveszítettem a férjemet, ottmaradtam két kicsi gyerekkel, a beteg keresztszüleimmel, anyagilag szinte a nullán. Úgy éreztem, nem tudom tovább folytatni az életet. Nyugtatókon éltem, és minél inkább szedtem a nyugtatókat, annál inkább légüres térben mozogtam. Nem találtam az életem értelmét, célját. A gyerekeim adtak erőt, hogy tovább éljek, különben összeroppantam volna.

Három héttel férjem halála után elvesztettem az édesapámat is, aki nagyon fontos volt nekem. Ezt már valódi istencsapásnak éltem meg. Szinte nem is tudtam imádkozni, csak követelőztem, számon kértem a Jóistentől. Az első mindenszentek alkalmával, mikor kimentem a gyermekeimmel a temetőbe, a magányt, az egyedüllétet talán még sokkal fokozottabban éreztem, mint odahaza, mert mindenki szeretteivel látogatta elhunytjai sírját. A temetőből hazatérvén végképp összedőlt bennem minden, úgy éreztem, nincs erőm tovább. Ekkor meghallottam az esti misére hívó harangszót, és erős késztetést éreztem, hogy elmenjek a templomba. A férjem halála után eddig csak a gyászmisére tudtam elmenni, most mégis útnak indultam.

A csoda éppen ekkor történt meg velem

Amikor beléptem a templomba, úgy éreztem, nem ülhetek be a padba, mert aki csak vádaskodik Istennel, számon kér tőle, perben áll vele és önmagával is, annak nincs helye a hívők között, a közösségben. Leghátul megálltam. A csoda talán éppen ekkor történt meg velem. A felajánláskor előtört belőlem egy olyan mélyről jövő sírás, ami elmosott mindent. Nem láttam mást, csak az Oltáriszentséget, minden más megszűnt körülöttem. És megszületett bennem a felismerés, hogy milyen igazságtalan voltam. Akkor döbbentem rá, hogy igenis van, akinek nagyon fontos vagyok. S ez Isten. Hazafelé menet a harangok zúgásából én mindig csak azt hallottam: „Látod, nekem fontos vagy, látod, nekem kellesz”. Szinte nem hittem a saját fülemnek, visszafordultam a sötét utcán, hogy lássam, ki az, aki szól hozzám. Otthon hosszú idő után először tudtam úgy szólni Istenhez, ahogyan régen. Megköszöntem a szeretetét, hogy erre a szentmisére meghívott, és Ady sorai jutottak eszembe: „Amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”.

Csöndes, magányos, esti óráimban neki mondtam el mindent

Ettől kezdve más értelmet kapott az életem. Mindennapjaim nem lettek könnyebbek, de minden értelmet kapott. Akkortájt Topolyán Gál Mária szociális testvér volt a hitoktató. Azt javasolta, hogy alakítsunk egy karizmatikus imaközösséget. Én úgy gondoltam, veszíteni valóm nincsen, elmegyek én is ebbe a közösségbe, hogy tartozzam én is valakihez, hogy valahol én is elmondhassam a gondjaimat. Hiszen a gyerekeimet nem akartam terhelni a mindennapi nehézségeimmel, mert úgy éreztem, ehhez ők még kicsik, és a férjemet ilyen szempontból soha nem pótolhatják.

Ebben az imaközösségben ért be a hitem. Néhány társammal együtt részt vettem egy Szentlélek-szemináriumon, és egészen más istenkép alakult ki bennem, fölismertem az élő Istent, aki a mindennapokban állandóan velem van, akinek mindent elmondhatok. Talán nem is az anyagi terhek, a magány volt nehéz, mint inkább az emberi kicsinyesség, közönségesség, irigység, ami általában egy egyedül élő nőt körülvesz. Ebben segített új kapcsolatom a Jóistennel. Csöndes, magányos, esti óráimban neki mondtam el ettől kezdve minden problémámat, tőle kértem imában tanácsot megoldandó problémáimhoz.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>