Cikkek listázása

Karácsonyi igaz történet 1944-ből

Az íróasztal

Szerző: Kovács Ágnes

Fotó: Kovács Ágnes

„…emlékszem, édesanyám cukros vízben megfőzte a tarkababot, színes papírba becsomagolta, majd a papír széleit bevagdosta, az volt nekünk a szaloncukor. Mindig szegények voltunk, de a karácsonyt nagyon vártuk. Nemcsak az Istenember világra születésének mélységesen lélekbemarkoló érzését éltük át, hanem a szenteste bensőséges hangulatának családot megtartó erejét is. 93 évem alatt számtalan igaz történettel gazdagodtam, ez alól a karácsony sem kivétel. A hosszú évtizedek alatt az igaz, őszinte, szeretettel áthatott cselekedetek nem merültek feledésbe, hanem egyre tisztábban, egyre élesebben élnek az emlékezetemben, kikristályosodva, megtisztulva. 1944 karácsonyának szegénységét, félelmét, a szeretet háláját nem lehet elfelejteni” –
dr. Tóth Sándor rubindiplomás királyi ügyész, aki most Debrecenben tölti napjait, öreg íróasztala mellett üldögélve merül el emlékeiben…
„1944-ben vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó által kinevezett királyi ügyészként szolgáltam Egerben. Feleségemmel, egy és három éves kislányaimmal a város szélén laktunk egy tisztviselőtelepen, a Csokonai utcai gyalogsági laktanya szomszédságában. Abban az időben lehetőségünk nyílt arra, hogy a börtönben lévő rabok szolgálatát, munkáját igénybe vegyük. Nagyon régen szerettem volna már otthonra is egy íróasztalt, mivel volt tennivaló bőven a hivatali időn kívül is. Kérésemre a börtönparancsnok ajánlott nekem egy kiváló szakembert a fiatal, 30 év körüli Smidoda Alexander lengyel főhadnagy személyében, akinek Lenbergben műbútorüzeme volt. Lementem a börtönbe, felhívtam Smidoda Alexandert, és elmondtam neki az elképzelésemet, ő pedig megígérte, hogy két héten belül elkészíti az íróasztalt. A lengyel százados hat hónapos börtönbüntetését töltötte Egerben, valuta-bűncselekmény miatt. Abba az időben számtalan lengyel katonatiszt menekült Magyarországra a németek elől, nagyon sokan laktak az egri várban is. Smidoda Alexandernek nem volt semmije, csak a személyes ékszerei, ezeket azért adta el, hogy kevés pénzhez jusson. Az aranyékszer eladása azonban akkor bűncselekménynek számított.

Két hét múlva kaukázusi diófából el is készült a kiváló minőségű, nagyméretű íróasztal. Két börtönőr segítségével elhozta hozzánk a mesterember. Ilike, a feleségem szerény uzsonnával megvendégelte őket, én pedig megköszöntem a mester munkáját.

– Főhadnagy úr, önnek egy hét múlva letelik a büntetése és szabadulni fog – közöltem vele a jó hírt. Vártam, hogy ő is örülni fog, de lehajtotta a fejét és könnyezni kezdett.

– Mi a baj? – fordultam hozzá.

– Az ügyész úr nem tudja? – kérdezte elcsukló hangon.

– Mit kellene tudnom?

– Ügyész úr, én zsidó vagyok. A börtönparancsnok úr utasítást kapott, hogy engem, ha letöltöm a büntetésemet, adjon át a rendőrségnek, a rendőrség pedig a Gestapónak.

Még egyszer megköszöntem a munkáját, kifejeztem elégedettségemet, ő viszont egy kicsit csalódottan nézett rám, mert én erre a kijelentésére nem válaszoltam. Amikor elment, kérdően néztem a feleségemre, hogy mitévők legyünk. A lengyel főhadnagy nagyon értékes ember volt, beszélte az összes szláv nyelvet, gyönyörűen, tisztán beszélt magyarul is. A feleségemmel egész éjjel nem aludtunk. Gondolkodtunk, hogyan segíthetnénk rajta. Abban az időben, ha valaki segített egy zsidó származású embernek, a saját és családja életét is kockáztatta, nem beszélve arról, hogy ha mindezt egy királyi ügyész teszi, annak szörnyű következményei lettek volna. Végül úgy döntöttünk, hogy segítünk rajta. Másnap elmentem a Baranyai és Loson­czy asztalos céghez, és a vezető Baranyai urat megkértem, fogadja fel Alexander Smidodát a szabadulása után, amíg nem tud elhelyezkedni. Nagyon jó szakember lévén bátran ajánlottam őt.

– Csak egy gond van – mondtam halkan –, a lengyel százados zsidó származású.

– Ügyész úr, hogy gondolja ezt! Elveszíthetem az életemet, ha egy zsidót befogadok. Ne tessék ilyet kérni tőlem! – az asztalos mester nagyon megrémült, de én igyekeztem megnyugtatni.

– Idefigyeljen – mondtam –, maga nem tudja, hogy ő zsidó, önnek semmi felelőssége nincs ebben az esetben. Erről csak én tudok.

Telefonáltam a rendőrfőkapitánynak, hogy át kellene kísértetni Alexander Smidodát, de ő is a felelősségről beszélt, nem akart tudni semmiről. A lengyel százados végül mégis átkerült a Baranyai és Loson­czy céghez.

Teltek-múltak a hetek, hónapok, és én el is feledkeztem a dologról. Közben bejöttek a szovjet csapatok, közelgett a karácsony. A „felszabadító” orosz hadsereg katonái házról házra jártak. Alig volt nő – korra való tekintet nélkül –, akit ne becstelenítettek volna meg. Féltettem a családomat. A város szélén, a gyalogsági laktanya mellett egyáltalán nem voltunk biztonságban, ezért úgy döntöttem, hogy a szentestén bemegyünk a törvényszék épületébe.

Ennivaló nélkül indultunk el, világítás sem volt, így néhány szál gyertyát magunkkal vittünk. Sötétségben jött el a karácsonyeste 1944-ben. A nagyobbik lányom megkérdezte:

– Apu, fog jönni a Jézuska?

– Katikám édes, a Jézuska most nem tud jönni, az angyalkák sem tudnak karácsonyfát hozni, mert a levegő tele van repülőgépekkel és állandóan bombáznak.

Üldögéltünk a csöndben, beszélgettünk a félhomályban, aztán egyszer csak hangos, döngő léptek hallatszottak a folyosó felől. Nagyon megijedtünk. Kinyílt az ajtó, megjelent egy állig felfegyverzett szovjet tiszt, két szovjet katonával. Sötétség volt, a pislákoló gyertya nem adott elég világosságot. A zseblámpa fénye megállt rajtam.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>