Cikkek listázása

Zarándoklat az abortusz áldozataiért

Az élet menete a jövôért

Szerző: Szalontai Anikó

Immár tizenhét éve, hogy a Szent Ambrus Közösség támogatásával és a pálos rend közreműködésével a belvárosi főplébánia-templomban aprószentek napján, december 28-án először tartottak engesztelési napot az abortuszban meghalt gyermekekért. Az Egyház ma már a Betlehemben meghalt kisgyermekekkel együtt az abortusz áldozatait is a Krisztusért meghalt aprószentek közé sorolja.
„Akkor Bárdos Ferenc volt a templom plébánosa, a káplán pedig Osztie Zoltán, aki azóta is, immár plébánosként, az ügy mellett áll – emlékezett vissza a szervező, Komáromi János. – Olyan tanúságtevőket szólaltattunk meg, akik nem a borzalomról beszéltek, hanem akik több gyermeket vállaltak, s be tudnak számolni ennek szépségéről. Bíró László püspökkel együtt minden évben azt hangsúlyozzuk, hogy ne a halálról beszéljünk, hanem az életről.”

A püspöki kar év eleji körlevelében hatmillió áldozatról írt, de vannak adatok, amelyek szerint nyolcmillió abortusz történt az elmúlt ötven évben. „Ez olyan nagy szám, ami elfogadhatatlan egy tízmilliós nép életében, hiszen öngyilkos tendenciát mutat. A talpra állás csak akkor lehetséges, ha az élet mellé állunk, s ha az életet mutatjuk fel másoknak is” – hangsúlyozta Komáromi János.

Idén, az abortuszt legalizáló miniszteri rendelet megszületésének ötvenedik évfordulóján, a nemzeti imaév végén és a Szent Erzsébet-év kezdetén Téglássy Imrének, az Alfa Szövetség főtitkárának kezdeményezésére ökumenikus, sőt vallásközi zarándoklatot szerveznek aprószentek napjára. Az élet menete a jövőért elnevezésű rendezvény öt állomást, ha úgy tetszik, stációt tartalmaz. A szimbolikus szertartás keretében az elmúlt évtizedek ártatlan áldozatairól emlékeznek meg, hiszen az élet elengedhetetlen része a halált lezáró gyógyító gyászmunka.

„A menet a Sziklakápolnában szentmisével indul, ahol megáldják a hatmillió áldozatot szimbolizáló hatszáz rózsát. E rózsák Árpád-házi Szent Erzsébetre is utalnak, aki azt tanítja nekünk, hogy a szolidáris ember mellé áll az Isten. A következő állomás Salkaházi Sára vértanúságának helye, ahol az ő áldozatát szemlélve arra emlékezünk, hogy az ideológiák az élet ellen törnek – mutatta be a programot Komáromi János, aki mint minden esztendőben, idén is az egyik fő szervező. – A Parlament előtt II. János Pál pápa Evangelium vitae című enciklikájából idézünk: az abortusz és az eutanázia olyan büntettek, melyeket semmiféle emberi törvény nem törvényesíthet. Az ilyen jellegű törvények nem kötelezőek a lelkiismeretre, sőt azzal a súlyos kötelezettséggel járnak, hogy lelkiismereti alapon kell szembeszegülnünk velük. A Margit-hídon zajlik a szimbolikus temetés, ahol a rózsákat, amelyek addig egy-egy keresztre lesznek kötve, beejtjük a Dunába. Itt Schweitzer József főrabbi mond rövid imát, de részt vesz a zarándoklaton Bíró László püspök mellett Bölcskei Gusztáv református püspök is. Innen indulunk az utolsó állomáshoz, Árpád-házi Szent Margit sírjához, ahol végül rámutatunk, hogy az egész zarándoklatot az életért végezzük. A jelenlévő gyermekek szüleikkel egy-egy égő mécsest visznek haza, ami azt jelképezi, hogy van remény, s a halál a feltámadással, az élettel folytatódik.”

A zarándoklatot az Anya – Ország Alapítvány, a Katolikus Életvédő Fórum, az Ökumenikus Életvédő Alapítvány, a Magyar Katolikus Családegyesület és a Batthyányi-Strattmann László Polgári Kör szervezi számos életvédő és családegyesület együttműködésével.

A szervezők szeretettel várnak mindenkit december 28-án, 14 órakor a Gellért-hegyi Sziklakápolnában, ahonnan elindul az élet menete. A teljes út körülbelül hét kilométer, időben négy óra. Természetesen bármelyik állomásnál lehet csatlakozni a zarándoklathoz.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>