Cikkek listázása

Családi tábor a székesfehérvári Egyházmegyében

Őáltala, ővele és őbenne

Szerző: Szabó Kálmán Gábor

Egyenként áldotta meg a családokat Harkai Gábor atya és Pataki András diakónus a balinkai családtábor záró szentmiséjén. A családtábort a Székesfehérvári Egyházmegye tartotta a Tölgyes-táborban annak a mintegy 130 embernek, akik igent mondtak a püspöki hívásra. A tábor költségeit a püspökség, a küldő plébániák és a résztvevő családok adták össze. A programok szervezői, a Bernáth, a Hetyey és a Szabó család az Eucharisztia Évéhez kapcsolódva igyekeztek a táborlakók életét megtervezni. A szentmiséből vett mottó – „Őáltala, ővele, őbenne” – illeszkedett a pápai levél világosság, kommunió, misszió gondolataihoz. Ezért ezek képezték a balinkai napok alaptémáit augusztus 13-tól 17-ig.
Ebben az évben a tábor napjai körülölelték Nagyboldogasszony ünnepét, így mi is a zarándokok lelkületével készültünk a bodajki szentmisére. Az első, ismerkedési esten öt keresztalja alakult 4–5 családból, akik vasárnap elkészítették a saját zarándokzászlójukat, és Nagyboldogasszony ünnepén a keresztalják zászlajuk alatt vonultak be énekelve a bodajki kegytemplomba. Az ünnepi szentmisét Bodajk plébánosának Molnár Károly atyának koncelebrálásával Harkai Gábor családreferens atya mutatta be.
Az ünnepet megelőző vasárnap a világosság napja volt. Délelőtt a teremtés bibliai igéit idézve az Alföldi házaspár környezetvédelmi gyakorlatot végzett a kisgyermekes családokkal. A tábor alatt csörgedező Gaja patak iszapjában halásztak, elemezték annak csodálatos élővilágát az apró lényektől a rákokig, és vizsgálták a víz tisztaságát.
Délután a szülőknek szóló előadásában Gábor atya bemutatta, hogy a szentatya az Eucharisztia Évét egy tízesztendős egyházi készület csúcsaként képzelte el, amely magába öleli a 2000. év Nagy Jubileumát, a Megtestesülés Évét. Majd a Rózsafüzér Évében a világosság rózsafüzérének titkai közelítették meg még inkább az eucharisztia misztériumát.
Ma az Oltáriszentséget méltóképpen a szentmisében ünnepeljük, ezért papok és hívek, minden keresztény fontos dolga, hogy a szentmisén megfelelő előkészület után, a hivatalos római liturgia minden szépségét és méltóságát követve és megvalósítva vegyen részt. Gyakorlati feladatokban az öt keresztalja családjai átbeszélték, hogy egyházközségeikben hogyan tudják mindenki számára élőbbé tenni a szentmisét, hogyan ünneplik az Úr napját, és miként szoktak szentségimádást tartani.
Hétfőn a zarándoklatról hazatérő családoknak Nyárai Horváth István atya az eucharisztia egységteremtő, közösségteremtő titkáról beszélt. Elmondta, hogy Isten jelenléte az életünkben hitünk csodálatos kincse a teremtéstől egészen személyes megváltásunkig. A házastársakat az Isten egymással akarja magához emelni. Férj és feleség hivatása egymás segítése a színtiszta szeretetre. Az a dolguk, hogy kapcsolatukban emlékeztessék egymást Isten szeretetére. Kedden Spányi Antal megyéspüspök atya jött el közénk. Arról beszélt, miként lehet az eucharisztia egyszerre meghívás és küldetés is. Mindkettő a Jézussal történő valóságos találkozásban lehetséges.
A felnőttek programjai alatt a gyerekek különböző játékokon és kézműves foglalkozásokon vettek részt. Képecskéket, pillangót készítettek selyemfestéssel, matricafestéssel próbálkoztak. Sportversenyek is folytak, a díjak az érmeken kívül az Egyházmegyei Karitász ajándékaiból álltak.
A kamaszkorúaknak Száraz László atya beszélt a közösség feltételeiről, majd a gyerekek önismereti címert rajzoltak. Kedden délután a családok akadályversenyen vettek részt, amelynek voltak hitismereti és játékos állomásai is.
Az esti programokat a vidámság jellemezte. Vasárnap népi táncház, hétfőn a zarándok keresztalják bemutatkozása és élménybeszámolója, kedden pedig a fiatalok és a felnőttek közös műsoros záróprogramja volt. Az első napot a férfiak zsolozsmája, a másodikat litánia és szentségimádás, a harmadik napot Szűzmária-liturgia, az utolsó napot pedig közös esti imádság zárta.
Az utolsó nap délelőttjén összegeztük a négy nap tapasztalatait. Az újonnan érkező és a régi házaspárok is örültek annak, hogy az egyházmegye saját papjai beszéltek nekünk. Öröm volt az is, hogy sok kisbabás családunk is volt, a legfiatalabb, Bechtold Csanád Márton mindössze kéthetes korában jött táborozni. A visszatérő családok már a fejlődés megtapasztalásáról beszéltek. Balinkán évek óta egyfajta folytonosság tanúi lehetünk, ez a folytonosság az Úr jelenlétében egyházközségeink megújításának, családjaink összefogásának egyik segédmotorja lehet.
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>