Cikkek listázása

Új igazgató és házfőnök nővér a leánygimnáziumban

Ward Mária szellemében

Szerző: Sipiczki Sándor

Az idei tanévtől új igazgató, valamint új igazgatóhelyettes áll a kecskeméti Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégiuma élén. Lapunk munkatársa a Piliscsabáról érkezett intézményvezetőket pályájuk eddigi állomásairól és az iskola vezetésének fő elképzeléseiről kérdezte. 

– Középiskolai tanulmányaimat az esztergomi ferences atyáknál végeztem – mondta Telek Péter Pál, a gimnázium igazgatója. – Az ő hatásukra teológiai tanulmányokat is folytattam, illetve az ELTE bölcsészkarán, magyar-francia szakon szereztem diplomát 1998-ban. Már egyetemi tanulmányaim alatt is tanítottam. A diploma megszerzése után volt alkalmam egy alapítványi iskolában, illetve az ország egyik legszínvonalasabb intézményében, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban dolgozni. 2001-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorló iskolájában – amely ugyancsak a Congregatio Jesu szerzetesrend fenntartásában működik Piliscsabán – a magyartanítás mellett részt vettem a francia nyelv oktatásának beindításában.

– 1991 óta vagyok tagja a rendnek, amelynek akkor még csak Egerben volt iskolája – vette át a szót Knáb Judit nővér, aki nemcsak az iskola igazgatóhelyettese, hanem egyben a helyi rendház elöljárója is. – Ott tanítottam 1999-ig, majd Budapesten, az ELTE-n végeztem német nyelvi kiegészítőt, és készültem az örökfogadalomra. 2002-ben kerültem második igazgatóhelyettesként a piliscsabai gimnáziumba, ahol addig egy világi pedagógus egyedül látta el ezt a feladatot.

– Hogyan kerültek a kecskeméti intézmény élére? – fordultunk ismét Telek Péter Pálhoz.

– Amikor az iskola igazgatói széke megüresedett, Gärtner Julianna, a rend tartományfőnöknője a rendtagok közül keresett új vezetőt. Judit nővér nem akart nemet mondani a felkérésre, de egy személyben nem vállalkozott az oktatási intézmény vezetésére. Így arról született megegyezés, hogy ő Kecskeméten is igazgatóhelyettesi teendőket lát majd el, éppúgy, mint Koziczné Dénes Piroska, aki március végétől megbízott igazgatóként irányította az iskola életét. Az ő szakmai tapasztalataira, helyi ismereteire és kapcsolataira a továbbiakban is maximálisan számítunk. A tartományfőnöknő engem tisztelt meg azzal a bizalommal, hogy kinevezett az intézmény igazgatójának.

– Melyek az iskola vezetésének fő elképzelései a jövőre vonatkozóan?

– Elsődleges célkitűzésünk, hogy a rend alapítójának, Ward Máriának a lelkiségét és 400 év óta sem elavult, sőt napjainkban igazán aktuális üzenetét tanítványainkkal megismertessük, szellemiségük részévé tegyük. Segíteni szeretnénk diákjainknak abban, hogy a mai változó és értékrendjét tekintve sok szempontból bizonytalan világban modern és keresztény nőként egyaránt megtalálják helyüket, illetve töltsék be hivatásukat. Nagy reményekre jogosít fel bennünket az a tanári kar, amelyet lendületes, együttműködő és kreatív közösségként ismertem meg, és amelynek tagjaival a tanévkezdés előtt kirándulással egybekötött lelkigyakorlaton vettünk részt Sümegen. Az évnyitó után közös zarándoklatot szerveztünk tanulóinknak is a stratégiai szövetségesünknek tekintett Piarista Gimnáziummal Petőfiszállás-Szentkútra, a Mária-napi búcsúra, október elején pedig megtörtént új diákjaink ünnepélyes befogadása és fogadalomtétele.

– Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a két kilencedik osztályban új tárgyat tanítunk szeptembertől – tette hozzá Knáb Judit. – A Bevezetés a keresztény nagykorúságba elnevezésű tantárggyal szeretnénk megalapozni a tizedik évfolyamosok szeretetszolgálatát, amelyet a Miskolci Jezsuita Gimnáziumban jól bevált minta alapján tanítási időn kívül, szociális területen gyakorolnak majd a lányok. Célunk, hogy diákjaink ne csak kapni, hanem adni is tudjanak. Reményeink szerint ez pozitívan hat majd egyéniségük fejlődésére és tanulmányi eredményükre is. A tanuláson túl jelentős szerepet szánunk a fiatalok érzelmi nevelésének, amely elsősorban a zenei és művészeti foglalkozásokon zajlik. Iskolánkban országosan ismert és elismert énekkar működik, van drámaszakkörünk, a diákok által készített képzőművészeti alkotások pedig rendszeresen országos díjakat nyernek. Kiemelkedő eredményeket ér el kézilabdacsapatunk is.

Mivel az iskola lelki programjainak jelentős része a szomszédos Szent Erzsébet templomban zajlik, kíváncsiak voltunk, hogy miként vélekedik a templom igazgatója az intézmény új vezetőiről.

– Telek Péter Pál elkötelezett keresztény ember, akinek családi élete is példamutató – jelentette ki Barotai Imre atya. – Knáb Judit nővér méltó utóda a Budapestre távozott Mayer Magdolna házfőnöknőnek. Nagyra értékelem azt a szellemiséget, amelyet az intézmény két új vezetője képvisel. Bár még csak alig két hónapja ismerjük egymást, örömmel mondhatom, hogy együttműködésünk máris kiváló.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>