Cikkek listázása

Papi életművek a somogyi hívekért

Kitüntették Nagyatád és Andocs plébánosát

Szerző: Lőrincz Sándor

Somogy Megyei Közgyűlés évek óta rendszeresen kitünteti a különböző egyházak azon képviselőit is, akik munkájukkal hosszú éveken át kimagasló érdemeket szereztek Somogyországnak. Az idei, Kadarkúton rendezett megyenapi ünnepségen sok évtizedes papi szolgálatukért – amelyet mindvégig átszőtt a küzdelem és a remény, az öröm és a fáradozás –, híveik iránti aggódó szeretetükért megosztott Somogy Polgáraiért díjat vehetett át dr. Kisnemes János, Nagyatád helyettes esperes-plébánosa. Szabó Imrének, a híres somogyi búcsújáróhely, Andocs címzetes esperes-plébánosának betegsége miatt otthonában adták át a kitüntetést. 

– Örültem ennek az elismerésnek, mert még soha életemben nem kaptam semmilyen kitüntetést – mondta lapunknak dr. Kisnemes János nagyatádi plébános. – Váratlanul ért a híre, s így annál nagyobb volt az örömöm. Ez a díj megerősített abban, hogy jó úton járok, és hatékony a szolgálatom. Ezután is ilyen lelkülettel tanítom a hittant, gyóntatok és indulok biciklivel a temetőbe. Teszem a dolgom, amíg az Úr engedi.

Mint megtudtam: Nagyatádon háromszázhatvan gyereknek oktatnak hittant – a plébánoson kívül még öten –, s ez hatékony fegyver lehet a családok összetartásában. Kisnemes János szerint – aki tizenhat éve szolgál a Rinya parti kisvárosban –, a 21. századi családok nagy részéből hiányzik az áldozatos lelkület, a feltétel nélküli szeretet, s megrettenünk a kötelességteljesítéstől. Ezért különösen fontos, hogy erősödjön az istenhit és általa az egyház. A fiataloknak nagy erőt jelenthetnek a hittanórák, a szentmisék, a prédikációk s az egyházi közösségek. A pap kulcsfigura abban, kinek s mennyire nyílik fel a szeme a valós értékekre, a példaképekre, hiszen egy nemzedék már felnőtt hit, erkölcs és példaképek nélkül.

Az örök keresztény értékekről nemcsak beszél, hanem ír is a 66 éves plébános. A Spiritus egyházmegyei lapban gyakran jelennek meg publicisztikái.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>