Cikkek listázása

Egyházmegyei körlevél az eucharisztia évében

Eucharisztia: a keresztény élet és küldetés forrása

Szerző: Szarvas István

Dr. Seregély István érsek úr 2005. január 1-jén körlevéllel fordult egyházmegyénk híveihez. A következőkben ebből a körlevélből olvashatnak részleteket. 

Kedves Testvérek!

Istenáldotta új esztendőt kívánok. Ezt kérem a mi Urunk Jézus Krisztustól egyházmegyénk minden lakója és a föld minden embere számára.

Ennek az esztendőnek ajándéka az Eucharisztia Éve, melyet II. János Pál pápa hirdetett meg, és az októberben tartott mexikói Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal vette kezdetét. Befejezése az idén októberben sorra kerülő püspöki szinóduson lesz.

Péter apostol utóda, aki átvezette az egyházat a harmadik évezredbe, külön enciklikát adott ki „Az egyház az eucharisztiából él” címmel. Kiegészítette sürgető felhívását a „Maradj velünk Urunk” kezdetű apostoli levelével. Az esztendő megünnepléséhez javaslatokat kapcsolt a Római Istentiszteleti Kongregáció.

Ilyen és ennyi jelentős felhívás arra késztet minden hívő katolikus keresztényt, hogy megújítsa az Oltáriszentséggel való kapcsolatát. Engem is apostolutódi hivatásom bátorít immár e második körlevélben az eucharisztikus év megszentelésének szorgalmazására.

Mindenekelőtt az Eucharisztia Éve hitünk szent titkának ismeretét sürgeti. Nálunk, ahol hosszú időn át sokan távol maradtak a hitben való jártasság megszerzésétől, különösen szükségük van erre a tájékozódásra.

Az eucharisztia Jézus Krisztus, Isten emberré lett Fia, a világ Megváltója. A kenyér és bor ugyanis mint a föld és az emberi munka gyümölcse Jézus Krisztus teste és vére lesz oltárainkon a mi Urunk utolsó vacsorán adott parancsa szerint 2000 éve minden szentmisében

1. Az Oltáriszentség teszi templomainkat valóban Isten házává.

2. A kenyér és a bor kettős színe arról tanúskodik, hogy a Kálvárián vállalt életáldozata szabadított meg a bűn és a halál rabságából. Ma is nekünk adja váltságul önmagát az eucharisztikus áldozatban.

3. Nem akarunk mást látni és magunkhoz venni a szeretet e szentségében, mint Krisztust, aki azt mondta: „Én vagyok az égből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, az örökké él és én feltámasztom őt az utolsó napon”.

Kétségtelen, hogy az Oltáriszentség hitünk titka. Túl e titok megismerésén az eucharisztia a keresztény élet és küldetés forrása. Ha mi meg akarunk maradni krisztushívő embernek, akkor újra és hatékonyan meg kell újítanunk eucharisztikus életünket.

Mindegyikünk tartsa fontosnak, hogy az örökmécsessel jelölt oltárszekrény előtt újra tudjon imádkozni. (…)

Látni lehet Európánkban, hogy ahol kiürülnek a templomok és elmarad a vasárnapi szentmise, az üdvösséget veszélybe sodró evilágiság lesz úrrá a lelkekben és a társadalomban. (…)

Az eucharisztia egyéni Krisztust követő életünkben és a családban, minden ember előtt tanúságtevő küldetésünk erőforrása. Ugyanakkor az Oltáriszentség a hitét megőrző és továbbadó egész egyháznak is nélkülözhetetlen kincse. (…)

Az eucharisztiából élt és él az egyház. Az eucharisztia a keresztény élet és küldetés forrása. Kérjük tehát ez évre választott imádságos énekünkkel: „Oltáriszentség, légy áldva! Élet és szentség forrása!”. Újuljon meg minden ember javára és üdvösségére Krisztus eucharisztikus egyháza!

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>