Cikkek listázása

Szeptember 24.: Szent Gellért püspök, vértanú emléknapja

„Ma minket égi Bárány asztalának étke vár”

Szeptember 24-én Szent Gellértet, a Szeged-Csanádi Egyházmegyének és Magyarország katolikus iskoláinak patrónusát ünnepeljük. Vértanúságának történetét így írja le a mondseei legendárium: „Boldog Gellért – miképpen István első vértanú – nagy szóval kiáltotta, mondván: »Úr Jézus Krisztus, ne vedd nékik ezt bűnül, mert nem tudják, mit cselekszenek!« Azok pedig ezt látván, még inkább kegyetlenkedtek, és rárohantak, és szekerét felfordították a Dunának partjára, és ott, minekutána kivonták őt a szekérből, kétlovú szekérre vetvén, a Kelenföld hegyéről lebocsátották, és mikor is még vonaglott, mellét lándzsával átütötték, majd egy kőre hurcolva, agyvelejét összerontották.” Szent Gellértre a 115 éve, 1890. augusztus 30-án született Reményik Sándor Gellérthegy című versével emlékezünk.

*

Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad
és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan,
hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma
védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>