Cikkek listázása

„Égő és világító fény volt ő”

Szerző: Tamás József

Az ószövetségi bölcs szavaival élve úgy áll előttünk Erdély nagy püspöke, „mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a telihold, mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt tündöklő szivárvány, mint a tavasz rózsája, mint a patak partján virágzó liliom…” (Sir 50,6–8).

Az Erdélyi Iskola

Sok minden emelte őt erre a magasságra. Pályafutása úgy indul el a harmincas évek elején, mint az erdélyi szellemi élet egyik nagy ösztönzőjéé, mozgatójáé. Az Erdélyi Iskola című folyóirat szerkesztésével vette kezdetét a népnevelésnek az a nagy munkája, amire rátette életét. Ez a folyóirat, amelyet kiváló munkatársakkal szerkesztett az első világháború után, az első magyar nyelvű pedagógiai folyóirat volt Erdélyben. Egyetlen korabeli folyóirat sem kezdeményezett ilyen módszeres, átgondolt népnevelést és népművelődési programot, mint ez. Szellemi színvonalban korának és témakörének legkiemelkedőbb folyóirata. „Senki világosabban föl nem ismerte ifjúságunk és népünk lelki megújulásának korszerű eszmei és gyakorlati alapjait, és senki sem tudta azokat hozzá hasonló verettel megfogalmazni és a gyakorlati élet útjára terelni, mint ő” – írja róla György Lajos egyetemi tanár, legfőbb munkatársa (Emlékkönyv, 69. o.). E folyóirat kezdettől fogva tere és eszköze volt annak az építő munkának, amellyel Márton Áron, a szerkesztő főképpen a szervezés és a nevelés területén fakasztott megújító forrásokat.

Amikor mint igazgató az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség élére került, még nagyobb területre sugárzó, az egész egyházmegyét átfogó, sőt még azon túl is terjedő szervezőmunkára nyílt alkalma. Az 1934. évi kézdivásárhelyi és az 1936. évi marosvásárhelyi katolikus nagyülések is ezt a nagy célt szolgálták a Család és a nevelés, illetve a Krisztus és a falu témakörben.

Változó őrhelyein hat éven át hirdette rendületlenül népnevelésének elveit, építette rendszerét, taglalta a feladatokat. Amikor Isten akarata 1938 karácsonyán az ő kezébe tette le a népek nevelésére küldött apostoli hatalmat, akkor e téren még nagyobb lehetőség nyílt számára. Az egyházmegye lelki arculatának széppé tétele, a katolicizmus megerősítése, hódító erejének tevékeny kibontakoztatása az ifjúság lelkében, a tömegek életében – ez lett a nagy cél. Püspökké szentelésében is megvallotta: „az Isten nekem hivatást adott, életemet erre a hivatásra szentelem és népemet a kijelölt úton vezetem”.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>