Cikkek listázása

Beszélgetés Philippe Barbarin lyoni bíboros-érsekkel

Az egység fentről jön!

Szerző: Bodnár Zita

– Az XX. Ifjúsági Világtalálkozó II. János Pál pápa nevéhez fűződik. Mennyiben befolyásolhatja a nagyszerű kezdeményezés jövőjét az új pápa, XVI. Benedek személye?

– A pápaválasztó konklávé után találkoztam Meisner kölni bíborossal. Viccesen megjegyeztem: Első alkalommal ad otthont a világtalálkozónak Németország, ráadásul egy német pápával! Meisner érsek úr így válaszolt: Ő nem egy német pápa, hanem a katolikus egyház pápája. Ez nagyon igaz és nagyon szép. Az ifjúsági világtalálkozó a fiatalok első találkozása az új pápával. Kíváncsian várom. Valóban II. János Pál pápa személyéhez kötődik a találkozó, az ő szívében fogant meg a vágy, hogy a világ különböző pontjain élő fiatalokat meghívja, hogy közösen imádkozzanak és ünnepeljenek. Úgy gondolom, a találkozó gond nélkül tovább fog élni, annak hagyománya az új pápával is folytatódni fog.

– Amikor több százezer fiatal együtt ünnepel, imádkozik Európa szívében, az az egész világ számára látható jel. Mi a tétje az idei világtalálkozónak?

– Idén a világtalálkozó témája a három királyok Jézus előtti hódolata: „Eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2). Nagyon jól tudjuk, hogy Isten imádása mindent megelőz. Ez Isten első parancsolata a zsidók számára, a keresztények számára pedig Krisztus imádását, az előtte való hódolatot jelenti. A szentmisét is áthatja az imádás Lelke. Nagyon fontos újratanulni az imádást, hogy Isten engem az ő imádására teremtett.

Korunkban az emberek imádják a pénzt, a hatalmat, a focit, a slágereket… A világtalálkozó segíthet, hogy életünket jó irányba fordítsuk. Az első irány az Isten felé vezető út! Ráadásul a világtalálkozók fontos szerepet játszanak az ifjúsági pasztorációban. Az az erőfeszítés, amit az egyházmegyék a rendezvény előkészítésébe fektetnek, sokszorosan megtérül majd a találkozó után az ifjúsági misszióban. Gyümölcsöző befektetés ez.

– Németország a reformáció bölcsője. Mennyire jut szerephez az ökumenizmus egy ilyen katolikus találkozó alkalmával?

– A világtalálkozókon az ökumené nem játszik hangsúlyos szerepet. Lehet, hogy idén ez megváltozik, hiszen Németország legalább annyira protestáns, mint katolikus ország. Elképzelhető, hogy a találkozónak lesz egy erőteljes ökumenikus dimenziója is. Engem személy szerint nagyon megérintettek XVI. Benedek szavai, melyeket pápasága kezdetén mondott: nem az ökumenikus dekrétumok szolgálatáért vagyok, hanem konkrét tettekre van szükség, hogy megvalósuljon a keresztények közötti egység. Várom ezeket a konkrét tetteket.

– És Ön személy szerint mit gondol az ökumenizmusról?

– Úgy gondolom, a szívek készek az egységre. Nagyon jól tudjuk, hogy mindaz, ami összeköt minket, végtelenül fontosabb, mint az, ami szétválaszt. Ami egyesít minket, az pedig a megváltó Krisztus, a szentháromságos Isten, a keresztség szentsége, Isten bennünk lévő szentsége, és ez már 98%. Ami elválaszt, az egészen kicsi. Mit kell tennünk, hogy túllépjünk a nehézségeken? A nagy kérdés Isten felszentelt szolgájának a személye. Mi katolikusok meggyőződéssel valljuk, hogy az eucharisztia szentsége áll az egyház életének középpontjában. Az Oltáriszentséget a felszentelt szolga mutatja be, aki együttműködik az apostolok utódaival, a püspökökkel. A protestánsoknál azonban bárki bemutathatja az úrvacsorát. Pontosan ez az a pont, ahol nem látok megoldást.

Van azonban egy alapelvem az ökumenizmussal kapcsolatban. Mi itt lent az egységért dolgozunk, de az egység csakis fentről jöhet. Mi mindent megtehetünk itt lent, de tudnunk kell, az egység felülről érkezik.

– Az Európai Unió Robert Schuman elképzelése szerint a kiengesztelődésre és a megbékélésre épül. Mennyire jellemzi a kiengesztelődés, az egység Európát?

– A béke és a megbékélés nagyon szép ajándék. Bizonyos értelemben részesei vagyunk ennek az ajándéknak az Európai Unió keretei között. Például Csehszlovákia szétválasztása óta a két nemzet, a cseh és a szlovák jobban megérti egymást, mint valaha. Vagy például Magyarország kapcsolata sokat javult Szlovákiával, amióta az Európai Unió tagállamai lettek. Az EU-ban tiszteletben tartjuk a nemzeteket, a kultúrákat, a nyelveket. A megbékélés és a kiengesztelődés nagyon szép tanúságtétel és egyben remény is a világ számára.

– II. János Pál a béke követe volt. Halála után láthattuk munkájának gyümölcseit. Például a halála és a pápaválasztó konklávé közötti időszak valóban az egységes katolikus egyház érzését keltette.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>