Cikkek listázása

In Memoriam…

Tizenegy év mélységéből

Szerző: Mészáros Péter

Igazság szerint kollégáim olyan beszélgetéseket vártak, melyekben családok emlékeznek közeli hozzátartozójuk elvesztésére. Sajnos későn kaptam a feladatot, így csak pár napom maradt az interjú elkészítésére. Beszélgetőtársat sokáig nem találtam – talán megértik, hogy ilyen témával házalni elég nagy tapintatlanság – így az egészről már-már lemondtam. S ekkor váratlanul, tizenegy év mélységéből lassan előszivárogtak rajongva szeretett nagyapám halálával kapcsolatos emlékeim…

Apai nagyapám, Mészáros Mihály 1910-ben született – ahogy az akkoriban gyakori volt; igencsak népes gazdacsaládban. (Famíliánk a hányattatott sorsú Mészáros József személyében papot is adott a magyar egyháznak.)

Édesanyja kemény, magyar asszony volt; kit bár a ferences harmadrend tagjaként tartottak számon, mégis – kilencvenkét éven keresztül – minden reggel a bencések ora et labora jelszavával kelt.

Dédapám szigorú, komoly ember lehetett – szúrós tekintetét ma is rajtunk tartja a falon függő régi fényképről. A két háború közt tekintetes városbíró helyettes s a felvidéki Magyar Keresztényszocialista Párt alelnöke volt.

Nagyapám maga volt az élő történelem. A Gondviselés kegyelmeként megért nyolc csodálatos évtizedet. Életének utolsó tizenöt évében egy háztartásban éltünk.

Szobája mindig nyitva volt az unokák előtt. Polcai ezernyi érdekességet rejtettek. Az őt körülvevő dolgok különös varázserővel bírtak. A falon függő tajtékpipa, a kínai ezüst asztali feszület és a csorba „ferencjózskás” bögre volt ámulatunk tárgya. A lourdes-i Mária-szobor, mely a város bombázásakor csodával határos módon épségben marad, nem különben…

Nem volt nap, hogy ne töltöttünk volna nála legalább egy-két órát. Mindig örült nekünk, bár olykor biztosan nehezére eshetett elviselni a rakoncátlan „kölkök” dúlását. „Örültem, hogy itt voltál, még jobban, hogy elmész!” – kiabálta utánunk tréfásan, s mi tudtuk: sohasem gondolja komolyan.

Csaknem egy évszázad emlékeiből szőtt körénk csodálatos mesevilágot. Meggyőződésem, hogy minden érték s eszme, melyet ma fontosnak tartok: tőle kapott örökség: Ő vitt először szentmisére; tőle ered a katolicizmus iránti elkötelezettségem. Ismerte a régi világot: már nyiladozott elméje, mikor a trianoni gyalázat után „hont foglaltak” nálunk a csehek. Mesélt a gazda munkájáról, a régi újváriakról s a feleségről, akit egyéves fia mellől szólított el az Úr. Büszke volt magyarságára, szerette a munkát és megvetette a kommunizmust. Beszélt Horthyról, az Újvárra zuhanó amerikai bombákról és a lovakat rabló oroszokról…

1993 áprilisában ment el közülünk. A hír első éves kollégistaként talált meg. Nyolc hosszú évtized után biztosan készült már a végső számadásra. Én azonban sohasem gondoltam, hogy egyszer itthagy bennünket. Nem volt alkalmam búcsút venni tőle. Mozgékony, eszes öregként maradt meg az elmémben.

Idővel egyre többször jut eszembe a távozása. Kétségek gyötörnek. Azon gondolkodom, mi az, aminek másképpen kellett volna történnie, s mi az, ami miatt máig szégyenkezem. Azt hiszem, most valamiféle vallomás következik – ha úgy tetszik, nyilvános gyónás olyan vétkekért, melyek talán nem többek egy tizenéves srác zavaránál.

Emlékszem: egyik délután osztályfőnököm, József atya papírt nyom a kezembe. „Tudtad?” – kérdi. Vállat vonok: „Mit?”, majd olvasni kezdem a táviratot.

A valóságban az ember nem mindig úgy reagál, ahogy azt a dél-amerikai szappanoperák ócska sablonjai sugallják. Míg a szavak értelme lassan felkúszik az agyamig, addig a táviratokra jellemző, félreütött, kifacsart betűk gúnyos játékot űznek velem. „Nagytata meghalt, gyere haza!” – szól az üzenet, s miközben a könny elönti a szememet, nevetni szeretnék a torz szókreatúrákon. A fura pillanat azonban tovaszáll, nem marad más, csak a fájdalom és a szégyen.

Két nap múlva már a labdát rúgom… Csak a lelkiismeret bánt, mert – úgy tűnik – mégsem vert le eléggé a hír. Hogyan is kéne ilyenkor viselkedni? Miért nem vagyok elég szomorú? Mintha mindegy volna, hogy eltávozott… Ostobaság!

Odahaza különös hangulat fogad. Nincs jajveszékelés, csupán szomorú, csendes békesség.

Nagyapám – úgy tudom – néhány napig agonizált. Szinte mindvégig eszméleténél volt. Sajnos a család nem lehetett teljes egészében mellette. Szüleim orvosok és pap után jártak. Utolsó napjaiban főként a nálam két évvel fiatalabb, akkor mindössze tizenkét éves húgom jelentett vigaszt számára.

Azt hittem, szerencsés vagyok, hogy nem kellett végignéznem a haláltusáját. Idővel azonban keserűen döbbentem rá, hogy testvérem sokkal gazdagabb lett a nagyszülő életének utolsó perceivel – a pillanattal, amikor az angyalok alászálltak útrakelő nagyapám lelkéért. Én viszont máig szemrehányást teszek magamnak: úgy érzem, nagyapám kedves, egyetlen fiúunokája gyáván megfutamodott, cserbenhagyta őt. Pedig halálának órájában még csak okom sem volt gyanakodni…

Bevallom, ez fáj a legjobban. Az, hogy elment, a természet rendje és Isten rendelése. Szép, hosszú élete volt. Bár nyolcvanéves aggként látom a régi felvételeken, tudom, hogy ismét fiatal. Ő már elhagyta a fáradt porhüvelyt. Fájdalmat ezért ma már nem érzek, csupán valamiféle nyugtalanságot. Most is az jár a fejemben: mit felejtettem el, mit mulasztottam?

Remélem, a mennyországban még találkozunk, és akkor mindent megbeszélünk. Kétségem sincs afelől, hogy ott van!

Ha megengedik, most lezárom e sorokat! Azt hiszem, valami a szemembe ment…

A halállal és a halál elfogadásával kapcsolatos lelkipásztori tapasztalatairól Elek László gútai esperest kérdeztük. 

– Milyen lelkipásztori tapasztalatai vannak: hogyan viszonyulunk manapság a halálhoz? Hogyan éljük meg szeretteink elvesztését?

– Egy haláleset mindenkit megdöbbent. Legjobban természetesen a hozzátartozókat vágja mellbe az eset, de a kívülállót is megrendíti.

Az, hogy a rokonok hogyan fogadják hozzátartozójuk elvesztését, több tényezőtől is függ. Attól például, hogy az elhunyt milyen életkorú volt. Az idősebbek távozását könnyebb feldolgozni: nyilvánvaló, hogy a biológiai lét idővel szükségszerűen a halálba torkollik. A hátramaradókat mélyen érinti, de maguk is érzik: ez a természet rendje!

Persze azért nem lehet mindent sablonokba szorítani, van, aki különösen ragaszkodik szülőjéhez, s egy életre szóló űrt okoz a halála.

Az idős szülőket elvesztő, középkorú embereknek olykor eszükbe jut, hogy a generációs piramis csúcsára kerültek. Ilyenkor felsejlik az ÉN életének végessége.

Nehezebb, ha azonos korú ember halálhírét terjesztik. Ekkor az „akár én is lehettem volna” gondolat mélyebbre fúrja magát a hétköznapok rendjébe.

Nagyon nehéz elviselni a házastárs elvesztését. Ez az emberi élet minden szakaszában komoly próbatétel. Az igazi szeretetkapcsolat végén a közös évtizedekkel az életben maradott lelkének egy darabja is sírba száll. El tudok képzelni azonban olyan esetet is, amikor a szeretet ugyan megvolt, de arra az idők folyamán súlyos árny vetült. Egy szenvedélybeteg férj elvesztése például szomorúsággal tölti el a feleséget, de megkönnyebbülést is jelenthet.

Szörnyen nehéz elviselni, ha egy nálunk fiatalabb személytől kell végső búcsút vennünk. A legnagyobb tragédia a gyermek elvesztése – főként, ha fiatalon törik ketté földi pályája. Ekkor bizony nagyon súlyos kétségek merülnek fel a szülőben a Gondviseléssel és az isteni igazságossággal kapcsolatban.

– Materialista civilizációnk, úgy tűnik, nagyon nehezen barátkozik meg az elmúlás gondolatával. A halál sokszor felkészületlenül éri az embert, olykor még a keresztényeket is. Mennyire nyújt vigaszt –elsősorban a fiatalok számára – a túlvilági élet, Krisztus reménysége?

– Embere válogatja. Minden azon múlik, hogy a gyászoló korábban hogyan élte meg a vallásosságát. El tudja-e fogadni Istent Teremtőnek és Gondviselőnek? Hisz-e a feltámadásban? Ha él benne a hit s a szentmise közösségében rendszeresen tanúságot tesz róla, könnyebben fogadja a vigasztalás szavait. Nehezebb annak, aki kerüli a templomot és gyenge a hite.

Egyébként olyan emberrel még nem találkoztam, akiben semmiféle hit nem élt a halál utáni élettel kapcsolatban. Sőt, ha valaki közelében érzi a halál szelét, lelkében szinte szükségszerűen felizzik a remény: az ember nem tűnhet el nyomtalanul a semmiben!

– Közeledik a halottak napja. Mit gondol a hazánkba is egyre jobban begyűrűző Halloween-kultuszról; a bomlást és mágiát halálban ötvöző torz képekről?

– Új keletű hóbort!? Talán csak játék, de azt hiszem, annál azért veszélyesebb. A halál komoly dolog, az élet egyik legfontosabb része, ezért tisztelnünk kell.

A halott test egy természetes bomlási folyamatban tűnik el – ezt mégsem szabad karikatúra tárgyává tenni vagy durván profanizálni.

Hallottam már olyasmiről, hogy Dél-Amerika egyes népei hasonló álarcos felvonulásokat szerveznek az ősök tiszteletére, de ezt másképpen értékelem. Az ott lakók több évszázados – talán évezredes – kultúrájának része ez. Nem öncélú, csupán az elhunytak iránti tisztelet sajátos kifejezése. Úgy tűnik azonban, valaki remek jövedelemforrásnak vélte, s kiszakítva az eredeti környezetből, nyers és komolytalan divatot teremtett.

 

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>