Cikkek listázása

Életemnek más értelmet adtam

Szerző: Suhajda Lajos SVD

November: halottainkra emlékezünk, jobban, mint máskor. Többet imádkozunk értük, többször látogatjuk sírjukat. Magunkra is, üdvösségünkre is, életünk értelmére is többet kell gondolnunk.Az evangéliumban ezt olvassuk Jézusról: „Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát: »Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban«” (Mk 1,14–15). Új ország, új tanítás, amely új embereket követel. Olyanokat, akik le mernek számolni múltjukkal, és rá mernek állni az új útra, elfogadják az új, jézusi életfelfogást.Az evangéliumról írja Pál apostol: „Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartatok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívővé. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam” (1Kor 15,1–3). Hogyan élte ezt meg egy kortársunk, Finn Arvé, a dán evangélikus templomi énekes?

„Azt mondják, életem rendkívüli, és ez igaz is. Szüleim – mint a legtöbb dán – evangélikusok. Nem voltak buzgó templombajárók, én viszont igen. Részt vettem az istentiszteleteken és a templomi kórusban énekeltem. Egy adventi hangverseny elvezetett egy katolikus templomba. Mint fizetett templomi énekes tovább akartam magam képezni. Órákra jártam egy énektanárhoz, aki katolikus volt. Megismertetett a katolikus hittel, és úgy látszik, jól csinálta, mert 1972-ben elhatároztam, hogy áttérek. Ezt a családom soha nem értette meg.

Már kiskoromban pap vagy színész akartam lenni. Furcsán hangzik, de így volt. Püspököm azt ajánlotta, töltsek egy hónapot a bencéseknél Franciaországban. Gondolkodjam, imádkozzam. Utána elkezdhetem a teológiát. Az ott töltött négy hét alatt megállapítottam, hogy még nem »értem meg« a papi hivatásra. Ezért egy három éves színészképzésre határoztam el magam. Ezt követte tíz év színészi tevékenység a színházban, filmekben és a tévében.

Színészi munkám érdekes és változatos volt. Mégis mindinkább éreztem, hogy tartalmasabbá kell tennem életemet. Úgy gondoltam, hogy ezt a papi hivatásban kell megvalósítanom. Újra elbeszélgettem püspökömmel. Majd 1988-ban feladtam a színészi pályát, és Münsterbe mentem a teológiára. Tanulmányaimat végül Rómában fejeztem be. Dániába 1992-ben tértem vissza, ahol egy év múlva pappá szenteltek. Ezzel második gyermekkori álmom is teljesült.

 

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>