Cikkek listázása

Megtartani magyarságban és hitben

Szerző: Papp Tamás

"Meleg otthon volt az én szülői házam, az imának és az erényes életnek melegágya" - írja visszaemlékezéseiben Mindszenty József bíboros hercegprímás és hozzáteszi: "Ennek a csendes falusi otthonnak tiszta lelkét és fényét édesanyánk sugározta ránk páratlan anyai szeretetéből."

A mártírsorsú főpap élete sok szállal kötődik a szabadság, a tavasz első hónapjához. Március utolsó napjaiban született, védőszentjét is ebben a hónapban ünnepeljük, és tíz esztendővel ezelőtt március 19-én indult meg hivatalosan is az ő boldoggáavatási eljárása.

A hazaszeretet nagyszerű XX. századi példaképe ő. Amíg tehette, szavaival és személyes példájával hirdette a magyarság megmaradásának és felemelkedésének egyetlen útját: az erkölcsi megújulást. Amikor pedig megvonták tőle a szabadságot, szenvedéseit ajánlotta fel népéért, egyesítve annak szenvedéseivel, aki "devictus victus, azaz legyőzetve győz".

Élete delén túl, hazáját elhagyni kényszerülve, minden maradék erejét annak a küldetésnek a szolgálatába állította, hogy idegenbe szakadt honfitársainkat hitükben és magyarságukban megerősítse. "Holtában is tanít" - vallják tisztelői. Az esztergomi bazilikában érseki beiktatásakor mondott szavai ma is aktuálisak. "Legyünk mi most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk úgy, ahogy eleink imádkoztak, lesz honnan erőt és bizalmat merítenünk."

Honfitársunkat, főpásztorunkat, a haza szeretetében boldog emlékű példaképünket mindig a nemzet érdeke, a közjó legnemesebb értelemben vett szolgálata vezette. Hazafi volt, mert kíméletlenül elítélte a megfélemlítést, az erőszakot, a családok, a vallási és nemzeti hagyományok tönkretételét. Hazafi volt, aki úgy szerette szülőföldjét, mint az édesanyját. Célt tévesztett korunkban, új szövetségek felé haladva sem lehet más eszményünk, mint amiről Mindszenty bíboros is álmodott: a Pannonia Sacra.

Halála előtt végrendeletéhez saját kezűleg a következőket írta: "Amit életem föladatául tűztem ki, és amit Isten segítségével hazámban is és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani, az így foglalható össze: megtartani magyarságában és hitében népünket, különösen fölnövekvő ifjúságunkat."

Miközben a márciusi szabadságharc emlékét ünnepeljük, és arról gondolkodunk, hogy magyarságunkat miként tudnánk "határainkon innen és túl" megőrizni, ne felejtsük égi közbenjárását kérni annak, akinek egész életét átjárta a földi és a mennyei haza szeretete.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>