Cikkek listázása

Májusi hídrakás

Mindszenty József élő emlékezete

Szerző: Kovács Gergely

 Esztergomnak két nevezetes hídja van. Az egyik a helyreállított Mária Valéria híd, ami ismét összeköti a felvidéki és az anyaországi magyarokat, ahogyan ez a családi magazin is összekapcsolja az egész kárpát-medencei magyarságot. A másik a titokzatos Sóhajok hídja, amin átkelve május elejétől ismét birtokba vehetik a látogatók az egykor volt „Ősrégi Szeminárium” épületében a Mindszenty Alapítvány által létrehozott és a Keresztény Múzeum által működtetett Mindszenty Emlékhelyet. 
   A májusi zarándok, miután fölkereste a hercegprímás nyughelyét a főszékesegyház hideg sírboltjában, valami melegségre vágyik. Elindul a bazilika melletti fák alatt ahhoz a hídhoz, amin egykor a szeminaristák lépkedtek. A hajdani intézmény következetes szigorúsága miatt a figyelmes esztergomi hívek hallani vélték, ahogy leendő papjaik belépés előtt még egy nagyot sóhajtottak. Így aztán a kis hidacskát elnevezték Sóhajok hídjának. A mai látogatónak már nincs félnivalója, amikor belép. Az emlékhely gazdag kép- és hanganyagán, válogatott tárgyain keresztül a hercegprímás vonzó személyisége elevenedik meg előtte. Körmenetben háromszor járhatja végig a tárlók és vetítővásznak között a sötétben fölsejlő utat. Ez a sötétség sok mindent fölidéz: a két bolsevizmusnak és a nácizmusnak a borzalmait, a két világháborút és annak gyászos következményeit, a hercegprímás elleni rágalmakat, kirakatperét, kínzatását és elárultatásait.

    De a képek és a tárgyak másról is beszélnek. A magyar nép hagyományos, vidéki vallásosságáról, amiben a kis József fölnevelkedett, édesanyjáról, akit egy másik szeminárium falai között – mint kispap – lírai könyvben megénekelt. Ugyanitt a biztos egyházi karriert jelentő külföldi taníttatás lehetőségének elutasításáról, és ilyenformán a lelkipásztori szolgálat elhivatott fölvállalásáról. A bíboros életfelfogásáról, arról, hogy az édes anyanyelv, a magyar nemzethez tartozás, a szülőföld vállalása egy nem csereberélhető isteni akaratmegnyilvánulás.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>