Cikkek listázása

Láttam, hogy víz tör elő a templomból

Szerző: Kovács Ervin

A keresztvízszentelés és a keresztség kiszolgáltatása a húsvéti vigília központi része, nemcsak helyét, de jelentőségét tekintve is. A keresz­ténység első évszázadaiban ez volt ugyanis a keresztelés egyetlen időpontja, a felnőttkeresztségnek pedig ma is a legalkalmasabb napja.

A húsvéti misztérium – Krisztus Urunk átvonulása a földi életből a feltámadt új életbe a kínszenvedésen és a halálon keresztül (melyet Jézus szintén keresztségnek nevez) – a keresztség szentségében válik jelenvalóvá, hogy abba hatékonyan bekapcsolódhassanak a bűn és az örök halál rabságából szabadulni vágyó keresztelendők. Erre az újjászületésre készítenek fel az ószövetségi olvasmányok, melyek közül legfontosabb az Egyiptomból való kivonulás története. A zsidó nép földi szabadulása a rabság házából, átvonulása a Vörös-tengeren Mózes vezetésével és az ellenség veszte egyaránt a megváltás és a keresztség előképe. Hiszen Krisztus vezetésével a hívők átvonulnak a lelki halálból a keresztség vizén át Isten gyermekeinek szabadságába és méltóságába, miközben a bűn és a halál szerzője, a Sátán vereséget szenved. A keresztvíz tehát a víz természetes szimbolikáját természetfelettivé emelve eszköze lesz a pusztulásnak (a halál halálának), az új életnek (újjászületés az isteni életre) és a tisztulásnak.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>