Cikkek listázása

Európa küszöbén

Szerző: -tha-, Herdics György

Cseh Köztársaság

A cseh katolikus egyház két egyháztartományra oszlik: a csehre, melynek metropolitai székhelye Prága, illetve a morvára, melynek metropolitai székhelye Olmütz. A görög katolikusoknak egy apostoli exarchatusa van.
A cseh főváros, Prága 973-tól püs­pöki székhely, VI. Kelemen pápa 1344-ben érsekségi rangra emelte. Több jeles főpásztora volt, ezek közül kiemelkedő a magyarok által is tisztelt Szent Adalbert (982–996). Az elmúlt század diktatúrájának hősei Josef Beran (akit Mindszenty bíboroshoz szoktak hasonlítani) és František Tomášek bíborosok. A jelenlegi cseh prímás Miloslav Vlk bíboros, akitől 1978-ban megvonták az ún. állami engedélyt (tehát nem teljesíthetett lelkipásztori szolgálatot), s csak 1989-ben nyerte vissza. Közben egy ideig ablakmosóként dolgozott. 1993 és 2001 között az Európai Püspökkari Konferenciák (CCEE) elnöke volt.
A legutóbbi népszámláláskor (2001) Cseh­or­szágnak 10 230 060 lakosa volt. A római katolikus egyházhoz tartozónak 26,79 százalékuk vallotta magát. Ami megdöbbentő: a lakosság 59,04 százaléka – több mint hatmillió ember – felekezeten kívüli.
Az országban, ahol a rendszerváltást követően 90 új katolikus templom és kápolna épült, mint­egy 900 férfi- és 2500 női szerzetes teljesít szolgálatot.
A cseh egyháznak kiváló vezetői, teológu­sai vannak, fogalmazott az egyik ismert cseh keresztény gondolkodó. Most már „csak” ilyen kiváló hívekre van szükség, folytatta. Így legyen!

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>