Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Herdics György
Farsangban és böjtben

2010. február :: 3. oldal
Márai Sándor Hó címet viselő novellájának hősei szeretik a havat. Karácsony másnapján elutaznak egy üdülőhelyre, annak reményében, hogy lesz hó. De a hóesés késik. Másnap néhányan haza is utaznak. De estére mégiscsak >>>
2010. február :: 6. oldal
Hitvalló embereket bemutató sorozatunkban egyházi-közéleti emberek személyiségének kevésbé ismert vonásait mutatjuk be. Ezúttal Tóth Sándor író, költő, újságíró, a PPKE Vitáz János Karának docense, az Új Ember és a >>>
2010. február :: 8. oldal
Az elmúlt esztendő minden tekintetben gyümölcsöző, lelket gazdagító volt a Pécsi Egyházmegye számára. November végén hálaadással zárult egy csodálatos millenniumi év. Hálát adtunk azért, hogy megvalósultak az >>>
2010. február :: 9. oldal
A minden második pénteken sorra kerülő, hagyományos nyílt este célja, hogy „rátaláljunk papi, szerzetesi hivatásokra és a papi, szerzetesi hivatások is esetleg ezeken az estéken rátaláljanak tulajdonosaikra” – >>>
2010. február :: 10. oldal
„Egy sarkon, hol lámpa fénye halvány, / egymásba torlik két fura menet, (…) Az egyik bűnt sirat és bűnt temet, / gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán, / a másik csapat maskarába varrt fán / ördögfejet visz, táncol >>>
2010. február :: 12. oldal
2010. február 28-án országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára templomainkban. De azok a jóakaratú támogatók, akik szívügyüknek tekintik a katolikus oktatás segítését, nemcsak ezen a napon adakozhatnak. Az MKPK által >>>
2010. február :: 14. oldal
„Férjem is, én is katolikus nevelést kaptunk. A párválasztásnál mindkettőnknek fontos volt a világnézeti azonosság. Házasságkötésünk előtt eldöntöttük, hogy öt gyermekünk lesz, és eszünkbe sem jutott azon gondolkodni, >>>
2010. február :: 16. oldal
Amint a korban haladok előre, egyre több a halottam. Elbúcsúztattam szüleimet, sok egykori tanáromat, barátaim rokonai közül is sokan elköltöztek már. Szembesülnöm kell azzal is, hogy a következő osztálytalálkozón is >>>
2010. február :: 17. oldal
,,Emlékezzél meg, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” – hangzik fel a figyelmeztetés a katolikus templomokban a hamvazószerdai szertartáson. E nappal kezdetét veszi a Jézus Krisztus kálvária­járására, >>>
2010. február :: 18. oldal
A Nyolc Boldogság Közösség több mint tíz éve hirdette meg a Názáret évét olyan fiataloknak, akik szeretnének életükből egy vagy nyolc hónapot a közösséggel tölteni. Az idei év 2010. február 1-én indul a közösség >>>
2010. február :: 19. oldal
Szent Bálint, Balassi Bálint, Valentin-nap… – mindegyik eszünkbe jut február 14-én. De vajon mi áll a külön­böző tradíciók mögött? Mi köze Szent Bálintnak a szerelmesekhez? A szerelmesek napjának >>>
2010. február :: 20. oldal
Immár több mint száz éve a keresztények minden évben imanyolcadot szerveznek a Krisztus-hívők egységéért, melynek hagyományos ideje a január 18. és 25. közötti időszak. Ezt a dátumot még 1908-ban javasolta Paul Wattson, az >>>
2010. február :: 22. oldal
Dr. Gyürki László atya, szentírástudós és -fordító neve, valamint művei nemcsak Magyarországon, de a Felvidéken is jól ismertek. Munkássága a szélesebb közvélemény számára szinte egybefonódik a „bibliai földrajz” >>>

Kovács Gergely
Egymást vezették az égbe

2010. február :: 24. oldal
Amikor szép életet élő házaspárokkal találkozunk, hamar észrevesszük, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz: ha nem a természetükben, akkor a viselkedésükben, a szavaikban, sokszor még a külsejükben is. Megható, amikor ugyanezt >>>

Nevelős Zoltán, Vajda Judit
Nézőtér

2010. február :: 26. oldal
Egek ura (Up in the Air) A korábban a Thank You for Smokinggal és a Junóval feltűnt Jason Reitman új alkotásáról már akkor lehetett hallani hazánkban is, amikor még hónapok voltak hátra a bemutatásáig – >>>

Katona Marianna
A vihar

2010. február :: 27. oldal
A nyári nap forró sugarai végigpásztáztak Kafarnaum városkájának poros utcáin, mintha csak vetélytársat keresnének. Dél tájban járt az idő, az utcák szinte kihaltak voltak, az emberek a diófák árnyékában vagy a >>>

Somogyi Kristóf
Az év autója

2010. február :: 29. oldal
Idén hét autó került az év autója választásának döntőjébe. A legtöbb pontot a Volkswagen Polo érte el, második a Toyota IQ, a harmadik az új Opel Astra lett. A további sorrend: Skoda Yeti, Mercedes E-osztály, Peugeot 3008 >>>
2010. február :: I. oldal
2009 szeptemberében új formát nyert a hitoktatás a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. Az újítás abba az átfogó reformfolyamatba illeszkedik, amelynek célja, hogy a pannonhalmi oktatás és nevelés a jövőben is az európai élvonalba >>>

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sajtószolgálat
Az ökumenikus kapcsolat „szent állandósága”

2010. február :: II. oldal
Példaértékű Szeged városában a Katolikus Egyetemi Lelkészség és a Református Egyetemi Gyülekezet testvéri viszonya, mely az azokat vezető két fiatal lelkész – Pálfai Zoltán atya (34) és Czagány Gábor (33) lelkész – >>>
2010. február :: IV. oldal
„Örülök, hogy a »Papság Éve« kapcsán közösen tudok gondol­kodni egyháziakkal és világiakkal a papi hivatás értelméről. Számomra a papság egyszerre szolgálat és vezetés. Egyszerre vagyok testvér és lelki atya. >>>
2010. február :: VI. oldal
A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség (KIFE) Kerkai-díjat adomá­nyozott a közelmúltban Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre-templom plébáno­sának, püspöki irodaigazgatónak. László atya a katolikus >>>

Szarvas István
Szent Antal oltalmában

2010. február :: VII. oldal
A ferences rend 800 éves évfordulója és Gyertyaszentelő Boldogasszony, a szerzetesi hivatásokért végzett könyörgőnap (február 2.) alkalmából kérte meg lapunk munkatársa az egri Szent Antal minorita templom plébánosát, hogy >>>
2010. február :: VIII. oldal
„Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel csak találkozom! Add, hogy a te jóságod tükröződjön az arcomon, a szemem­ben, a tetteimben és a szavaimban! Segíts, hogy a mellettem élőkkel tisztelettel és szeretettel >>>
2010. február :: X. oldal
Két éve egy Sepsiszentgyörgyön megrendezett néprajzi konferencia alkalmával hallottam egy temp­lomi szertartáson, a tanácskozás doyen­jének, Daczó Árpád Lukács atyának, az egykori csíksomlyói ferences páternek, a Babba >>>

Horváth István Sándor
Összegyűjteni, ami szétszóródott

2010. február :: XII. oldal
A Szombathelyi Egyházmegye déli részén, a szlovén határ közelében terül el a Csesztregi Plébánia. Az „elterülés” kife­jezés jelen esetben mindenképpen a legkifejezőbbnek tűnik, hiszen a plébániaközponton kívül >>>

Farkas P. József
Újjáéled egy régi ünnep

2010. február :: XIV. oldal
Január 16-án a kecskeméti Barátok-temploma szomszédságában – a teremtett világ testvérisége jegyében – Bárkányi Ernő lelkész megszentelte a kisebb és nagyobb ház(táj)i kedvenceket az álla­tokért, a gazdákért, a >>>
2010. február :: XV. oldal
Remete Szent Pálra, a Nagy Lajos király által pártfogolt magyar alapítású pálos rend védőszentjére emlékeztek a pécsi Pálos templomban január 15-én. Az ünnepi szentmisén – melyet Bátor Botond tartományfőnök mutatott be >>>
2010. február :: XVI. oldal
Nagyon ritkán találkozik az ember olyan fiatallal, mint a tizenhét esztendős győri Szabó Dániel, aki a város forgatagában és az erdő csendjében is megtalálja a maga helyét. Aki nem élet­undor miatt vonul ki a természetbe, vagy nem >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>