Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Papp Tamás
Szűz Mária karján

2009. december - 2010. január :: 3. oldal
Ahogyan az első örökmécses, a betlehemi csillag fényétől vezetve a pásztorok odatérdeltek a barlangistálló egyszerű jászlához, úgy szenteste mi is valamennyien felkerekedünk, követjük a templomokból kiszűrődő fényt, az >>>
2009. december - 2010. január :: 10. oldal
Hitvalló embereket bemutató sorozatunkban egyházi-közéleti emberek személyiségének kevésbé ismert vonásait mutatjuk be. Ezúttal a Hit Pajzsa-díjas, vasmisés Szendi József nyugalmazott veszprémi érseknek tettük fel >>>
2009. december - 2010. január :: 12. oldal
A keresztény világban mindenhol készülnek Jézus születésnapjára, a karácsonyra, így természetesen Róma, az Örök Város is ünnepi lázban ég. A fogyasztói társadalom az emberekre erőlteti a vásárlás, a lehetőségeinkhez >>>

Szalontai Anikó
Angyalt láttál...

2009. december - 2010. január :: 14. oldal
Az ünnep közeledtével mint Scrooge urat, bennünket is meglátogat az elmúlt karácsonyaink szelleme – s bár minden esztendő alakít a képen, az ünnep varázsát ezek az emlékek táplálják. Ma a családoknak egyre több gonddal, >>>
2009. december - 2010. január :: 16. oldal
XVI. Benedek pápa november 21-én a vatikáni Sixtus-kápolnában kétszázhatvan művész előtt mondott beszédet, melyben felidézte, hogy elődje, II. János Pál is hozzájárult az Egyház és a művészek kapcsolatának elmélyítéséhez, >>>
2009. december - 2010. január :: 18. oldal
Csodálkozását és sajnálatát fejezte ki a Vatikán az Emberi Jogok Európai Bíróságának november 3-i döntése kapcsán, hogy az osztálytermekben elhelyezett kereszt a vallásszabadság megsértése. Federico Lombardi szentszéki >>>
2009. december - 2010. január :: 19. oldal
Közismert, hogy a Házas Hétvége olyan lelkiségi mozgalom, amely a házasság ápolásával foglalkozik. A házassági közösség, illetve a papok és szerzetesek közösségük iránti hivatásának megújításával és >>>
2009. december - 2010. január :: 21. oldal
„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, / Hogy melegednének az emberek. / Ráhányni mindent, ami antik, ócska, / Csorbát, töröttet s ami új, meg ép…” – sóhajt fel József Attila a világ hidegsége láttán. >>>

Jakubecz Márta
Egyértelmű üzenet

2009. december - 2010. január :: 22. oldal
Az érsekújvári ferences közösség novemberben kitüntetést kapott a várostól – polgármesteri díjban részesült mindazért az elhivatott tevékenységért, amit az ifjúság erkölcsi nevelése terén tesz. A ferencesek 400 éve >>>

Mácsai Kornélia
Évforduló

2009. december - 2010. január :: 24. oldal
„A szeretet nem csak érzelem” 1944. december 27-én lőtték a Dunába Sára testvért öt másik társával együtt. Az utolsó karácsonyát azonban még szeretett nővérei és a Gyermek Jézus körében >>>

Mácsai Kornélia
Önteremtés?

2009. december - 2010. január :: 25. oldal
2009. november 27-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságán került sor az Életvédő Fórum ülésére, amelyet egy háromnapos lelkigyakorlat követett Máriabesnyőn Bíró László püspök vezetésével. A lelkigyakorlaton >>>
2009. december - 2010. január :: 26. oldal
A közelmúltban megalakult a szakmai szervezeteket tömörítő Népesedési Kerekasztal, amely a közgondolkodás befolyásolására képes erők összefogását szorgalmazza és testesíti meg annak érdekében, hogy a tervezett, kívánt >>>
2009. december - 2010. január :: 28. oldal
Az Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenésének napja az egyik legrégibb dátumhoz kötött keresztény ünnepünk. Csak a 4. században különült el karácsonytól, amikor a Római Biro­dalom területén Jézus születésének >>>

Körössy László
Élő hittel ünnepelni

2009. december - 2010. január :: 30. oldal
Intenzív közösségi és hitélet, az evangelizáció régi és új formáinak együttes jelenléte jellemzi Vecsésen a Szűz Mária Szívének szentelt Andrássy-telepi plébánia közösségét, amelyet Varga Péter plébános vezet. Csak >>>

Kránitz Mihály
Az anglikánok csatlakoznak

2009. december - 2010. január :: 32. oldal
2009. október 20-án az újdonság erejével hatott a hír, miszerint anglikánok jelentős csoportjai kívánnak Rómával egyesülni. A bejelentés, melyet William Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa tett, nem volt előzmények >>>
2009. december - 2010. január :: 34. oldal
Közeledik a szenteste, a megbékélés, a szeretetben összeborulás csend pillanata, amely bensőséges családi pillanat s egyúttal világtörténelmi is, hisz arra a kétezer éves eseményre emlékeztet, amely sorsfordító >>>
2009. december - 2010. január :: 35. oldal
Sokan érezhetik hazánkban úgy, hogy ők magyar érzelműek, környezetükben azonban so­kan nem azok, pedig azonos az anyanyel­vük. A társadalom széttöredezett, nagy része reményt vesztett, csüggedő. Valljuk meg, köztünk, >>>

Bodnár Zita
A szeretet apostola

2009. december - 2010. január :: 36. oldal
Gróf Vay Péter 1864. szeptember 26-án született, a Pest megyei Gyónon (a mai Dabason). Az ősi főnemesi családban magas színvonalú neveltetést, az európai gondolkodás és műveltség mintáját kapta. Tizenhat évesen került az >>>

Vajda Judit
Nézőtér

2009. december - 2010. január :: 38. oldal
Max Manus A hazánkban kevésbé ismert Max Manus Észak-Európa legendás háborús hőse. A finn-orosz háborúban is részt vett férfi mindezt elsősorban az ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenysége révén >>>

Katona Marianna
Az utolsó falat

2009. december - 2010. január :: 39. oldal
– Méghogy Betlehem! Kenyerek háza! Ki adott ilyen nevet ennek a kis porfészeknek, ahol még a kenyérmorzsát is sajnálják egy éhes, kitaszított ebtől! – Ne morogj már, Gerzson! Inkább menjünk, nézzük meg, >>>

Somogyi Kristóf
Az első lépés

2009. december - 2010. január :: 41. oldal
A hibrideknek három csoportjuk van: soros, párhuzamos és bolygóműves hibrid. A soros hibridnél a hajtást a villamos motor adja, a belső égésű motor csak az akkumulátorokat tölti. A párhuzamosok három kategóriába sorolhatók: >>>

Bartók Ferenc OSB plébános
Engedd, hogy rád találjon Isten szeretete!

2009. december - 2010. január :: I. oldal
Manapság a leggyakrabban elhangzó szó a válság. Kétségtelenül az egész világ válságos időszakot él át, minden, ami eddig többé-kevésbé biztosnak tűnt, szinte egyik napról a másikra bizonytalan, ingoványos talajjá vált. A >>>
2009. december - 2010. január :: II. oldal
Negyven éve könyvtáros, s mi sem természetesebb, hogy az új könyvek illata ma is tűzbe hozza. Nem idegenkedik a világhálótól, sőt a kistelepüléseken élők hatékony tájékozódási lehetőségének tekinti a használatát, amolyan >>>
2009. december - 2010. január :: IV. oldal
A Veszprém megyei Márkón több évtizedes álma valósult meg nemrég a helybéli híveknek. Méltóképpen visszaállíthatták a kommunista diktatúra idején meggyalázott, letarolt kálváriát, melyet a település határában lévő >>>
2009. december - 2010. január :: V. oldal
Veszprém nemcsak a királynék városa, ha­nem a kórusok városa is – szokták mondani. Az egyik legkedveltebb ezek sorában az elsősorban régi-zenei dallamok megszólaltatására vállalkozó Orlando Énekegyüttes. A kórus >>>

Horváth István Sándor
Ha Isten Fiát szívedbe fogadod

2009. december - 2010. január :: VI. oldal
Száguldó gyorsvonatként szalad velünk a december. Az advent szó időnként figyelmeztető jelzésként ugyan megüti fülünket, de úgy véljük, hogy nem nekünk, hanem másoknak szól. Karácsony estéjén valaki hirtelen meghúzza a >>>

Farkas P. József
Kecskeméti döntés

2009. december - 2010. január :: X. oldal
A vita nem ma kezdődött. Igazából a rendszerváltozás időszaka indította el a gondolatot: ne zárják ki a lányokat Kalazanci Szent József testamentumából. Az azóta eltelt húsz esztendő alatt pro és kontra sok minden elhangzott, de >>>

Farkas P. József
A Lélek ott fú, ahol akar...

2009. december - 2010. január :: XI. oldal
A Lélek ott fú, ahol akar. Olyan, mint a szél, nem tudni, honnét jön és hová megy: a puszta közepén miként születik egy rend, egy klastrom, egy misszió? Csak az Úr tudja! Az, akinek a szándékai kiismerhetetlenek. >>>
2009. december - 2010. január :: XII. oldal
Nemzetünk az elmúlt évtizedekben viharos történelmet írt. Van, aki könyvből, van, aki megélve tanulja, az embert alakítja, életére hatással van. Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök atya ebben az évben ünnepli >>>
2009. december - 2010. január :: XIV. oldal
Szent Imre ünnepén, november 5-én került sor a Szent Gellért-díjak átadására az egri érsekségen tartott ünnepség keretében. A díjat minden esztendőben olyan pedagógusok kapják, akik az Egri Főegyházmegye valamelyik oktatási >>>

Szeged-Csanádi Egyházmegyei Sajtószolgálat
Pénzben nem mérhető örökségünk

2009. december - 2010. január :: XV. oldal
Pénzben nem mérhető örökségünk – Hogyan adhatjuk át keresztény érték­rendünket gyerme­keinknek? E témával rendezték meg a 2009 őszén sorrendben a XXI. családnapot a Szeged-Csanádi Egyházmegyében. A vendéglátó az a >>>
2009. december - 2010. január :: XVI. oldal
Budapest után Győrben is elindult 2009 tavaszán a „Pure fashion” divatmissziós program, melynek az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont ad otthont. A két évig tartó munkában jelenleg tizenkét lány vesz részt, akik fontosnak >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>